In deze blog kijken we hoe warm het was in de klas, welke goede voornemens onze deelnemers hebben, in welke maand de werkdruk en het gedrag van leerlingen/studenten/cursisten waarschijnlijk het meest uitdagend zijn en welke routines in het werk en/of klas echt zinvol/helpend/effectief/prettig zijn!

Wat is het warm!

De temperatuur liep de afgelopen week in het lokaal op deze basisschool hoog op!

Het was een warme week! Vorig schooljaar bleek dat lang niet iedereen wist hoe warm de warmste temperatuur in de klas was, dus we vroegen nu niet naar graden, maar naar het gevoel. 🙂 De meerderheid van de deelnemers in het primair en voortgezet onderwijs geeft aan dat het tijdens de laatste les van een warme 7 september, te warm was (figuur 1). Dat het gedurende de dag warmer wordt weten we, maar helaas was het voor bijna de helft van de deelnemers in het po en vo ook bij de eerste les te warm (figuur 2). De meerderheid heeft dan ook geen airconditioning, Een minderheid (40%) van de deelnemers heeft mechanische ventilatie en de ruime meerderheid heeft (gelukkig wel) een raam dat open kan (figuur 3). Warme lokalen lijken eerder norm dan uitzondering.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Goede voornemens

Ook regio Noord is het schooljaar gestart! Mooi moment om te vragen naar goede voornemens! Een meerderheid van de deelnemers heeft goede voornemens (figuur 4).

Figuur 4

Aan Tappers die deze vraag met ‘Ja’ beantwoordden, vroegen we of ze hun werkgerelateerde goede voornemens wilden delen. We hebben de voornemens die we binnenkregen bekeken. Veel voornemens gaan over de werktijden en de werk-privé balans. Daarnaast zien we voornemens met betrekking tot pedagogiek en didactiek, opruimen (van de klas), administratie bijhouden en persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook zien we voornemens rondom mobiele telefoons. We hebben er enkele geselecteerd!

Voorspellingen rondom werkdruk en gedrag

De maand december wordt volgens veel van onze deelnemers de maand waarin zowel werkdruk als gedrag van leerlingen/studenten/cursisten het meest uitdagend zal zijn (figuur 5 en 6). Werkdruk en gedrag kwamen ook al voorbij bij de goede voornemens. Structuur, organisatie, op tijd ontspannen, en beleid met betrekking tot mobiele telefoons zullen er hopelijk voor zorgen dat Tappers ook de maand december goed doorkomen!

Figuur 5
Figuur 6

Routines

Routines kunnen mogelijk zinvol/helpend/effectief/prettig zijn om de uitdagingen van het (nieuwe) schooljaar het hoofd te bieden. Wij inventariseerden welke routines in het werk en/of klas de deelnemers echt zinvol/helpend/effectief/prettig vinden. We delen er hier slechts een paar, gericht op werk en klas, doe er je voordeel mee!

Routines in het werk

Mail zoveel mogelijk afhandelen zodra ik ze binnen krijg. Ik laat nooit een mail langer dan een werkdag op ‘nog af te handelen’ staan.

Lessen voor meerdere dagen voor voorbereiden. Kort opschrijven wat je nodig hebt en hoe je het gaat doen, hoef je ‘s ochtends alleen nog maar weer even te kijken en verder in de middag niet meer voor te bereiden. Zo heb je ook meteen meer zicht op de doorgaande leerlijn.

Werk op school houden, dus lange dagen maken en thuis ‘s avonds alleen 1x kort de mail open.


Aan einde van de week, nog op school, écht alle lessen afronden (magister, actiepunten ed) en grove planning voor de week erna op papier/pc zetten. Bij voorbereiden op zondag of maandag kan ik dan snel verder en zijn er geen losse eindjes meer.

Twee keer per dag m’n mail checken en beantwoorden. Dingen die je in 2 minuten kan doen, meteen doen, de rest op je to do list zetten. Agendabeheer goed toepassen. Plek waar ik sta en wat ik zeg bij de start van de les. Twee keer per dag m’n mail checken en beantwoorden. Dingen die je in 2 minuten kan doen, meteen doen, de rest op je to do list zetten. Agendabeheer goed toepassen. Het boek “Grip” heeft mij veel routines gebracht, wel eigen vorm aan gegeven.


Lessen een week van tevoren voorbereiden (op de dag zelf finetunen). To do list met 3 punten die gedaan moeten worden (de rest mag). Taken opdelen in kleine stukjes, geeft overzicht en maakt het behapbaar. Kaartjes met werkvormen die makkelijk en snel in te zetten zijn. Voor iedere les pak ik er 1.


Alleen mailen met ouders voor en na schooltijd op de dag dat ik werk. Dus tussen 8 en kwart over 8 en tussen 3 en 5 uur. Weten ouders ook wanneer ze reactie kunnen verwachten.

Een lesvoorbereiding altijd beginnen met leerdoelen. Zodra die op papier staan vloeit de rest er vanzelf uit!

Na schooltijd plassen want onder schooltijd echt geen tijd voor.

Routines in de klas

Tijd nemen om elke leerling te zien voordat ik met de instructie begin. Kost veel minder dan het oplevert!

Starten van de les met de twee belangrijkste regels: telefoons stil en weg, en spullen op tafel.

Op de powerpoint altijd een agenda rechtsonderin: waar zijn we in de les?

Startopdracht op het bord zodat leerlingen meteen ergens mee kunnen starten bij de inloop.


Leerlingen begroeten bij binnenkomst. Telefoon in telefoontas. Eerst spullen pakken, dan kletsen tot we gaan beginnen.

Vaste volgorde van inhoud van de les: aanwezigheidsregistratie, overzicht periode/lessen, toets, overzicht / lesdoel deze les, activering voorkennis/ check vorige week, lesinhoud met actieve verwerking, afsluiting / check lesdoel (die vergeet ik soms nog…)

Huiswerk opschrijven voordat je je tas inpakt en wegloopt

Duidelijkheid, directe feedback, les voorbereid hebben, pas iets nieuws proberen als je rust en regelmaat in de klas hebt, ook accepteren dat het niet altijd goed gaat, zie al je leerlingen, heb ze in het vizier en laat het merken dat je ze ziet.

Nagaan of iedereen er is en informeren naar de manier waarop ze er die dag bijzitten. Dan bespreken wat we de week er voor gedaan hebben. Dan starten met N.O.O.D. van die les (nut, onderwerp, opzet/opbouw en doelen van de les in willekeurige volgorde).

Aan het einde van de dag een paar vragen stellen aan de klas. “Wie vond ook..?” En daar over praten. Soms algemeen (wie heeft er iets geleerd vandaag?) en soms meer over iets van die dag (wie vond het zonnetje ook zo lekker in de pauze) gewoon om de dag nog even door je hoofd te laten gaan.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 1 tot en met 7 september.

Je kunt sinds kort overigens ook de tips uit de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Blog Teacher Tapp NL
Slim verdienen*
Podcast met Jacquelien Bulterman en Jasper Rijpma over het vakmanschap en de handelingskennis van leraren
First lessons
Startende leraar? Een tip voor elke maand van het schooljaar
Escape room voor mbo’ers
Strafwerk
Gevangen in de cloudklas*
Bestaat de ideale klasopstelling?
Nieuwe klasopstelling: checklist

*achter een betaalmuur

  • Bericht gepubliceerd op:9 september 2023