Wie verlaten aan het eind van dit schooljaar hun school, wie werkt er in het weekend en wie zou een schoolcrasher toelaten in de les? Wij vroegen het aan jullie en we nemen jullie in deze blog mee door de resultaten!

Schoolverlaters

Voor Didactief keken we naar redenen om te blijven en overwegingen om te vertrekken uit het onderwijs. We concludeerden dat slechts een minderheid van onze deelnemers het afgelopen jaar nooit heeft overwogen om het onderwijs te verlaten. Op momenten dat deelnemers er wél over dachten (en dat is dus meer dan de helft van de deelnemers) was de hoge werkdruk een belangrijke overweging, evenals ontevredenheid over de kwaliteit van het  leiderschap en management van de school. Dat laatste gold bij meer deelnemers uit het vo dan uit het po. In het voortgezet onderwijs is orde houden/klassenmanagement/gedrag van leerlingen ook een belangrijkere overweging dan in het primair onderwijs.

In dezelfde lijn vroegen we de afgelopen week aan onze deelnemers hoe waarschijnlijk het is dat ze hun school verlaten aan het einde van dit schooljaar en of ze op dit moment actief op zoek zijn naar een andere school.

De meerderheid geeft aan dat het (zeer) onwaarschijnlijk is dat ze hun school verlaten (figuur 1). Gelukkig maar! We kregen echter feedback die ons weer aan het denken zette, want je kunt je school wel willen verlaten maar niet weten wat je dan wilt gaan doen of vermoeden dat je niet makkelijk iets anders vindt. Dat het (zeer) onwaarschijnlijk is, betekent niet automatisch dat je tevreden bent. Op dezelfde manier betekent het feit dat je je school (zeer) waarschijnlijk verlaat niet altijd dat je ontevreden bent. Met pensioen gaan kan een reden zijn, maar bijvoorbeeld ook een verhuizing of het aflopen van een contract.
Als we dezelfde vraag splitsen op leeftijd, zien we dat bij leraren onder de 30 jaar 23% (zeer) waarschijnlijk de school verlaat (figuur 2). Bij leraren van 60 jaar en ouder is dit 18% (die groep is wel wat kleiner). In de andere leeftijdscategorieën is dit 14%. Zeker bij de jongere docenten ligt dit dus hoger.
Wanneer we de twee vragen kruisen (figuur 3), zien we dat 50 % van de deelnemers die zeer waarschijnlijk vertrekken (N = 57) actief zoeken naar een andere school om redenen als afronden opleiding, aflopend contract, verhuizing, promotie etc. 25% zoekt actief omdat ze ongelukkig/ontevreden zijn op de huidige school.
Deelnemers waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze aan het einde van dit schooljaar hun school verlaten zijn niet actief op zoek: ze hebben geen plannen om te vertrekken, of zijn niet op zoek, maar houden hun ogen open. De meerderheid van de leraren waarvan het (zeer) onwaarschijnlijk is dat ze vertrekken, heeft ook echt geen plannen om te vertrekken.


Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Weekendwerkers

Niet-lesgevende/niet-onderwijzende taken, zoals nakijken, voorbereiden, oudercontact, wanneer doe je die? In het primair onderwijs doen de meeste deelnemers (72%) dit aan het eind van de schooldag, vroeg in de ochtend op school (48%), of tijdens het weekend (41%). In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is de top 3: lesvrije uren, thuis in de avond, en tijdens het weekend. Een flink deel van de deelnemers in verschillende sectoren (30-40%) doen dit op hun vrije dag (figuur 4).

We vroegen deze week ook of er in het weekend gewerkt was, en dat beeld komt overeen met de resultaten van de vraag over het doen van niet-lesgevende taken (figuur 5). Respectievelijk 46% , 58 % en 48% van de deelnemers uit het po en vo en mbo heeft in het weekend gewerkt, terwijl 41%, 54% en 48% aangaf over het algemeen in het weekend de niet-lesgevende taken te doen. In het so en ho is het percentage leraren dat heeft gewerkt in het weekend hoger dan het % dat over het algemeen de niet-lesgevende taken in het weekend doet.

Figuur 4
Figuur 5

Schoolcrashers

Gezien op sociale media: schoolcrashen. Leerlingen doen zich voor als leerling van een school en volgen vervolgens lessen, zonder dat de docenten dat doorhebben of door lijken te hebben. Er kwamen veel reacties op en het was voor ons aanleiding om dit eens te vragen aan de deelnemers!

Leerlingen/studenten/cursisten van BUITEN school zouden volgens een meerderheid van onze deelnemers in po, vo en so worden opgemerkt en niet worden toegelaten (figuur 6). In het mbo en ho geven de meeste deelnemers aan de student op te merken, maar wel toe te laten onder voorwaarde dat er wordt deelgenomen/niet wordt verstoord. In het ho lijkt de kans om onopgemerkt een les bij te wonen het grootst. Gezien de structuur van hoorcolleges/grote groepen wellicht wel te verklaren.

Leerlingen/studenten/cursisten van de eigen school worden ook opgemerkt, maar ze hebben een grotere kans om de les te mogen volgen (figuur 7).

Figuur 6
Figuur 7

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze week de tips van 13 tot en met 19 januari !

Blog Teacher Tapp NL
Gun onderwijspersoneel de tijd om weer gezond te worden
Hoge verwachtingen voor elke leerling: je sterkste wapen tegen ongelijkheid
LLEARN podcast: #36 Cijfers geven werkt niet?
Hey, het is oké: Gesprekstips
Teacher Tapp: Should I stay or should I go?
Over leren, welbevinden en het brein: handvatten voor het onderwijs
Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen
Over de relatieve (on)belangrijkheid van knoppenkennis


  • Bericht gepubliceerd op:20 januari 2023