Hoeveel koffie/thee drinken Tappers, hoe staan de tafels in de klas, gelukkig zijn op school en de grootste ondermijnende factor voor waardering voor je baan en/of school. Dit is wat Tappers de afgelopen week met ons deelden!

Koffie is de meest geconsumeerde drank na kraanwater. Ruim de helft van de koffiedrinkers in Nederland drinkt dagelijks meer dan één kop koffie per dag. Een derde drinkt er twee en een op de acht lust er wel drie of meer per dag. Onder de Tappers drinkt de grootste groep (41%) 4-6 koppen koffie en/of thee op een typisch schooldag (figuur 1).

Naast deze vraag over dagelijkse zaken hadden we afgelopen week ook een andere vraag over ‘het normale schoolleven’. We vroegen naar de tafelopstelling. De meerderheid van de Tappers uit het primair onderwijs heeft de tafels het meest in groepjes staan (figuur 2). In het voortgezet onderwijs komt de busopstelling het meest voor (44%).

Figuur 1

Hoe staan de tafels van leerlingen/studenten het meest georganiseerd tijdens je les?

Figuur 2

Het gaat in gesprekken over het onderwijs al vaak over de mindere kanten. De werkdruk, grote klassen, het lerarentekort. Ook wij vragen daar regelmatig naar en schrijven erover. Maar werken in het onderwijs kent uiteraard ook heel mooie kanten. De leerlingen/studenten/cursisten, je creativiteit kwijt kunnen in lessen, echt bijdragen aan ontwikkeling van jongeren. Als zoiets dan gebeurt, dan weet je weer: daarom werk ik in het onderwijs! Op een normale doordeweekse dag gaf 73% van de deelnemers aan dat ze die dag iets hadden meegemaakt waardoor ze merkten of voelden ‘Ja, dit is waarom ik in het onderwijs werk!’. En een grote meerderheid is het gelukkig (helemaal) eens met de stelling: ‘Ik voel me gelukkig op mijn school.’ Onder de groep die gelukkig is op school is het percentage dat iets heeft meegemaakt dat de reden om in het onderwijs te werken bevestigt, hoger (figuur 3).

Deelnemers die zich gelukkig voelen op school beschrijven de cultuur op hun school ook vaker als professioneel, warm en ondersteunend in vergelijking met Tappers die zich niet gelukkig voelen op hun school. Zij beschrijven de cultuur vaker als eilandjes, achterkamertjes en toxisch (figuur 4).

Het is geen verrassing dat leraren die de cultuur beschrijven met negatieve woorden ook vaker denken aan ontslag nemen. Gelukkig zijn de leraren die voortdurend of vaak die gedachte hebben wel in de minderheid. Het percentage dat de cultuur omschrijft als professioneel, prettig, ondersteunend of transparant is het hoogst bij de leraren die nooit denken aan ontslag nemen (figuur 5).

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Ook al ben je gelukkig op school en denk je regelmatig ‘ja, dit is waarom ik dit doe!’, er zijn altijd factoren die je waardering voor je baan en/of school kunnen ondermijnen. Hoeveelheid werk/werkdruk is een zeer belangrijke, en staat op nummer 1 in veel sectoren (figuur 6). Voor deelnemers uit het po en vo staat gedrag van leerlingen op school in het algemeen op de tweede plek. In het primair onderwijs staat iets anders op nummer 3. Van de deelnemers die ons lieten weten wat dat anders is, leerden we dat het gedrag van ouders daar onder andere onder valt. De cultuur en/of organisatiestructuur in de school staat op plek 3 in het voortgezet onderwijs.

Als we de vraag met ondermijnende factoren kruisen met de vraag over gelukkig zijn op school zien we een duidelijk verschil (figuur 7). Voor de grootste groep deelnemers die gelukkig zijn op school is de hoeveelheid werk/werkdruk de grootste ondermijnende factor. Het percentage dat die optie kiest is lager onder de (kleine!) groep deelnemers die niet gelukkig is. Gebrek aan erkenning, de cultuur en/of organisatiestructuur en de wijze waarop de leidinggevende leiding geeft zijn voor deze groep vaker de grootste ondermijnende factor.

Vergelijkbaar resultaat zien we als we ondermijnende factoren kruisen met de vraag hoe vaak de gedacht om ontslag te nemen opkomt (figuur 8). Ja, werkdruk scoort hoog, maar grote verschillen zien we bij cultuur en/of organisatiestructuur in de school en de wijze waarop de direct leidinggevende leiding geeft. Dit zijn onder de Tappers die vaker denken aan ontslag nemen vaker de grootste ondermijnende factoren voor waardering van de baan en/of school dan voor Tappers die minder vaak aan ontslag denken.

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9

Tot slot: waardering door de maatschappij (figuur 9). Een meerderheid (58%) is het (zeer) ONEENS met de stelling dat het vak van leraar wordt gewaardeerd door de maatschappij. Misschien kunnen we binnenkort eens concreet vragen waaruit waardering van de maatschappij blijkt, en/of waarom Tappers denken/merken dat het vak wel/niet wordt gewaardeerd. Online werden al opties genoemd als vooroordelen, negatieve beelden in de media, klagen vanuit de beroepsgroep en mondige ouders.

Rond dat laatste aspect hebben we gelijk vragen opgesteld. Op het moment van schrijven staat deze vraag open: Wat is het vreemdste verzoek tot iets extra’s/een aanpassing dat je ooit van ouders/verzorgers kreeg? Uiteraard komen we daar in een volgende blog op terug, maar we konden het niet laten om te spieken…. en om je een idee te geven, delen we alvast een paar van de antwoorden met je:

Of ik hun zoontje een boekje kon brengen als ik merkte dat hij weg was om te poepen.
Aanspreken op huiswerkattitude, dat wilden ze niet zelf doen omdat ze dan ruzie zouden krijgen met hun kind en ze zeiden dat ze daar ‘geen zin in hadden’.
Of ik voor 5000 euro ervoor kon zorgen dat hun kind alsnog zou slagen. Ik stuurde de ouders door naar mijn baas; ze boden haar 25.000 euro.
Kunt u ‘s ochtends opbellen naar mijn kind zodat hij op tijd op school is?

Volgende week meer!

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 24 februari tot en met 1 maart!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Fouten van leerlingen verbeteren of bespreken?
Herstelwerkzaamheden
Connecting curriculum and assessment
Durf te vragen
‘Voorkennis activeren werkt als klittenband: nieuwe leerstof blijft eraan kleven’
Geen tijd voor formatief handelen

  • Bericht gepubliceerd op:2 maart 2024