Midden heeft de eerste vakantieweek erop zitten, Noord begint vandaag aan de vakantie! Zuid zet nog een week door, en ons blog ook. Volgende week de laatste! Deze week gaan we in op de jaarlijkse schoonmaak, hoe vaak onze deelnemers zich het afgelopen schooljaar hebben ziek gemeld en op effectieve leertijd en wat daarop van invloed is!

De jaarlijkse zomerschoonmaak…

Hoort het er nu wel of niet bij? Krijg je er wel of geen taakuren voor? En als jij het niet doet, wie doet het dan? We hebben het over de zomerschoonmaak! We hebben lang niet alles bevraagd, dus wie weet komen we er nog op terug op een ander moment! Heb je een goede suggestie, dien je vraag dan vooral in!

Als eerste vroegen we of je in het algemeen tevreden bent over de kwaliteit van de schoonmaak van het lokaal én wat je zelf schoonmaakt aan het einde van het schooljaar (eventueel met hulp). Van 1030 Tappers vinden 439 de kwaliteit van de schoonmaak over het algemeen matig of slecht. 249 vinden het uitstekend of goed. De rest geeft een voldoende.

Leraren die minder tevreden zijn over de schoonmaak, maken aan het eind van het jaar meer zelf schoon. Daarnaast zien we dat vooral in het po en so leraren zelf schoonmaken.

Er is misschien een verschil tussen wat je doet, en wat er van je verwacht wordt…. we vroegen ook: Wat wordt op het gebied van opruimen van jou verwacht voor de zomervakantie? Op Twitter zagen we al mooie foto’s rondom dit thema langskomen. En de foto van Martin Dogger mochten we gebruiken in onze tweets, en hier in de blog! Want, wat blijkt: 62 % van de deelnemers in het primair onderwijs moet voor de zomervakantie het meubilair opstapelen! 54% in het speciaal onderwijs (maar dat is een kleine groep deelnemers). In het vo en mbo komt dat echt nauwelijks voor en in het ho al helemaal niet. Het po en so maken meer schoon, zagen we al, maar het wordt kennelijk dus ook meer verwacht. Er is maar 1 ding waarbij het po en so NIET de koplopers zijn: het legen van het postvakje!

Ziek?

Op twee momenten in het schooljaar vroegen we hoeveel werkdagen onze deelnemers zich hebben ziek gemeld. De eerste keer rond de kerstvakantie en de andere vorige week. In beide ‘metingen’ zien we dat het grootste deel zich 0 dagen heeft ziek gemeld. Het percentage met 0 werkdagen is wel gedaald in de tweede helft. Tegelijkertijd lijkt het erop dat een groter percentage deelnemers meer werkdagen stond ziek gemeld in de tweede helft van het schooljaar.

De coronabesmetting in het land lopen ook weer op de afgelopen weken. We vroegen of onze deelnemers deze stijging ook merken. De deelnemers die aangeven hier geen zicht op te hebben, zijn verwijderd uit het onderstaande resultaat. Een meerderheid van de Tappers merkt dat de besmettingen oplopen. In de meeste sectoren bij zowel het personeel als de leerlingen/studenten. In het mbo en speciaal onderwijs geven meer deelnemers aan dat de besmetting vooral onder het personeel oplopen.

Effectieve leertijd

Een van onze tips de afgelopen weken ging over een schoolbezoek. De auteurs gaven aan dat van de les van 50 minuten 48 minuten effectieve leertijd was (oa door duidelijke procedures en gedragsregels). Dat inspireerde ons tot wat vragen over effectieve leertijd.

498 leraren geven aan (zeer) tevreden te zijn over de effectieve leertijd in lestijd. En meer dan 80% geeft aan over het algemeen boven de 65% effectieve leertijd te hebben tijdens de lestijd.

Gedrag/orde in de klas, gesteldheid/humeur/motivatie van de leerlingen/studenten/cursisten en de eigen voorbereiding beïnvloeden volgens onze deelnemers de effectieve leertijd het meest. (We hadden zelf verwacht dat een bij of wesp flink zou scoren, maar we hebben geleerd dat hoewel die impact áls het gebeurt zeker hoog is, dit gewoon niet zo heel vaak voorkomt…). Opvallend aan de top 3, is dat de percentages een verband laten zien met hoe tevreden leraren over het algemeen zijn over de effectieve leertijd. Wie tevreden is, kiest vaker voor de invloed van eigen voorbereiding. Wie niet tevreden is, geeft vaker aan dat het te maken heeft met gedrag/orde.

Er zijn ook verschillen te zien tussen sectoren. De top 3 is gelijk in alle sectoren, met uitzondering van het hoger onderwijs. In het po volgen andere beïnvloedende factoren op behoorlijke afstand. In het vo halen organisatorische zaken zoals een lokaalwissel net de top 3 niet, op de voet gevolgd door het tijdstip en de voorbereiding van de leerlingen. Op Twitter hoorden we inderdaad dat het moeten wisselen van een lokaal (en daardoor later kunnen aansluiten van bv laptop en dus kunnen starten met de les) kostbare minuten lestijd kost. In het mbo vormt de voorbereiding van de studenten de gedeelde tweede plaats met eigen voorbereiding. En ook in het mbo valt organisatorische zaken net buiten de top 3. In het ho zien we vooral een top 2: eigen voorbereiding en voorbereiding van studenten. De nummer 3 volgt op enige afstand.

Er werd door enkele deelnemers opgemerkt dat aan de voorbereiding, het gedrag/orde en de motivatie/gesteldheid toch wel iets te doen is als leraar. En we kregen ook, in dezelfde lijn, het voorstel om een vervolgvraag te stellen: welke interventies je dan inzet om de effectieve leertijd te vergroten! Dat lijkt ons een goed idee!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 8 tot en met 14 juli!

Blog Teacher Tapp – smartphones

Meerderheid leraren pleit voor ban op smartphones in de klas

Jongeren lijken massaal te vapen

Meldcode en Meldplicht

De leescrisis in het onderwijs

Goed klassenmanagement zorgt voor een effectieve leeromgeving

Een robuuste functiemix

Marie Kondo in je klaslokaal: 10 tips

Baantevredenheid, uitstroom en vertrekredenen

De uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs

  • Bericht gepubliceerd op:15 juli 2022