Het zal je niet ontgaan zijn: het heeft in de afgelopen week gesneeuwd in Nederland. Los van gevolgen voor het verkeer en vervoer, het hebben van koude handen en de mooie foto’s die het oplevert, zou het kunnen dat je iets aan het gedrag van je leerlingen/studenten/cursisten hebt gemerkt. Sneeuw kwam als winnaar uit de bus als weertype dat de grootste invloed heeft op gedrag (figuur 1). Wellicht is dit ook een verklaring voor de hoeveelheid berichten in sociale media van leraren die het echt een zware week vonden?

Figuur 1

Wat waarschijnlijk (in elk geval in het primair onderwijs) ook een rol speelde bij de zware week was het feit dat Basispoort wat technische problemen had. Op moment van schrijven hebben we daar een vraag over open staan: Heeft technologie jou en/of je leerlingen/studenten/cursisten deze week tijdens je lessen of werk op enig moment in de steek gelaten? Een meerderheid geeft aan dat dit het geval is geweest, zien we in de voorlopige resultaten.

In een opiniestuk in de Volkskrant werd gesteld dat schorsen van leerlingen/studenten/leerlingen niet helpt en daarom niet zou moeten voorkomen. “Uit het werken met jongeren halen [onderwijsmensen] veel werkplezier en werkgeluk* – enorm belangrijk in een sector die worstelt met oplopende personeelstekort en waar voorkomen moet worden dat leraren vastlopen. En werkgeluk ontstaat als er een fijne en veilige basis is voor leraren én voor leerlingen en de school de plek is waar ze samen leren, samen werken en samen verdriet en successen delen. En op zo’n plek wordt daarom juist niet geschorst of verwijderd”
Hierop kwamen nogal wat reacties van onderwijsmensen, over het belang van veiligheid voor personeel en de ándere leerlingen/studenten/cursisten bij bijvoorbeeld fysiek geweld. Deze veiligheid wordt niet geborgd als je niet schorst, was een veel gehoord argument. Schorsen helpt wellicht de overtreder niet direct, maar wel degelijk de anderen uit de school. Mooi concreet geval om eens voor te leggen aan onze Tappers!

* Dat werken met jongeren zorgt voor werkplezier en werkgeluk vinden wij ook steevast. Zie bijvoorbeeld deze quotes van Tappers over leraarschap en waarom je in het onderwijs zou willen werken.

Figuur 2

Gelukkig is een grote meerderheid van onze deelnemers de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer geweest van fysiek geweld door een leerling/student/cursist (figuur 2). De balk van de sector speciaal onderwijs kleurt rood. Onze groep deelnemers uit het speciaal onderwijs is klein, dus we moeten een slag om de arm houden.
We vroegen ook of een leerling/student/cursist die fysiek geweld pleegt op school jegens een personeelslid sowieso geschorst moet worden. Ja, zegt een grote meerderheid (figuur 3). Hierin wijken de Tappers dus af van de opinie in de krant.
Ook vroegen we wat het beleid op school is. Stel, een leerling pleegt fysiek geweld jegens een personeelslid, wat is de meest waarschijnlijke reactie? In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs geeft een meerderheid aan dat er sowieso een schorsing volgt en (mogelijk) andere consequenties (figuur 4),. In alle sectoren is het percentage dat aangeeft dat er sowieso een schorsing volgt wel lager dan het percentage dat vindt dat er sowieso geschorst moet worden. Dat verschil is groot in het primair onderwijs (77% om 23%). Nemen we de optie ‘waarschijnlijk een schorsing’ ook mee, dan wordt het 77% om 54% In het voortgezet onderwijs wil 95% van de deelnemers een schorsing bij fysiek geweld, en geeft 59% aan dat die schorsing ook de meeste waarschijnlijke reactie is. Bij 86% is er sowieso of waarschijnlijk een schorsing.
Kruisen we beide vragen, dan zien we dat 52% van de 755 Tappers die voor een zogenaamde externe schorsing zijn (ook geen toegang tot het schoolgebouw), aangeeft dat de reactie van de school ook sowieso een schorsing is (figuur 5). Van de kleine groep deelnemers (83) die aangeeft dat een schorsing niet zonder meer moet volgen op fysiek geweld, geeft 60% aan dat de school waarschijnlijk niet of sowieso niet zal schorsen.

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Is er een verband tussen hoe Tappers liever bekend zouden willen staan en wat professionaliteit voor hen betekent? We gaven twee opties: sta je liever bekend als een veeleisende leraar die leerlingen/studenten/cursisten voorbereidt op succes in het toekomstige onderwijs of als een luchthartige leraar die de liefde voor leren bevordert door cursussen leuk en boeiend te maken. Een gedwongen keuze dus, en best een duivels dilemma. Soms het een, soms het ander was geen optie 🙂 Daarnaast vroegen we welke (maximaal drie) onderdelen het beste uitleggen wat professionaliteit voor jou als leraar betekent. We zien tussen de twee groepen die ontstaan op basis van de eerste vraag een verschil bij ‘bijhouden van vakkennis en kennis over het beroepenveld’ (figuur 6). Tappers die kiezen voor de veeleisende leraar geven vaker aan dat bijhouden van vakkennis en kennis over het beroepenveld uitlegt wat professionaliteit betekent, 40% om 27%. De Tappers die als een luchthartige leraar bekend willen staan, kiezen ten opzicht van de ‘veeleisende leraren’ meer voor leerlingen/studenten/cursisten betrekken bij hun eigen ontwikkeling (43% om 26%).

Figuur 6

Sneeuw levert, naast een effect op gedrag, vaak mooie plaatjes op. Deze week vroegen we naast een omschrijving van het uitzicht, ook enkele foto’s. En die kregen we 🙂

Tappers uit het primair onderwijs kijken met name uit op een schoolplein, huizen, straten en groen (figuur 7). In het voortgezet onderwijs is er veel diversiteit. Een ander deel van het gebouw en een parkeerplaats/fietsenstalling komen daar meer voor dan in het primair onderwijs

Figuur 7

Wij vroegen jullie om feedback om onze activiteiten van dit jaar aan te laten sluiten bij jullie wensen van deelnemers. We hebben het met plezier gelezen, en schreven een korte samenvatting, met enkele voorzichtige plannen! Kern: meer bekendheid, meer specifieke vragen voor sectoren en enkele technische wensen. Wij gaan ervoor! Lees hier wat wij (gaan) doen en hoe je kan helpen!

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 13 tot en met 19 januari!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Het onderwijsleergesprek: tool voor het bespreken van gevoelige onderwerpen
Hoe kan formatief handelen bijdragen aan zelfregulerend leren?
6 Artikelen om het denken op te rekken
If they get it wrong, then I will…
Realiseer je goede voornemens met effectieve implementatie-intenties!
Geschiedenis in minifiguren

  • Bericht gepubliceerd op:20 januari 2024