In deze blog: wat doen leraren tijdens de lunchpauze, wat doen leraren met social media en met welke hand schrijven leraren? De resultaten van week 45.

1.Wat doen leraren tijdens hun lunchpauze?

In een eerdere blog schreven we dat een groot percentage leraren in de periode van start schooljaar tot herfstvakantie wel eens geen tijd had om te lunchen, of geen echte pauze had. Op Twitter werd gevraagd of dit structureel is, of maar af en toe voorkomt. Daarom hebben we gevraagd welke dingen leraren minstens twee keer per week in hun lunchpauze doen.

Eten, toiletbezoek en praten met collega’s (social talk) scoren het hoogst. Dit doen de meeste van onze deelnemers minstens twee keer per week. Verder valt op dat vergaderen / overleggen of een afspraak hebben tijdens de lunchpauze minstens 2 keer per week voorkomt bij ruim 50% van de vo- leraren.

2.Beroepstrots en social media

Er zijn veel leraren actief op social media. Ze laten met een grote trots zien wat ze doen in de klas. In een recente aflevering van EduCAUTION vertelden enkele influencers waarom zij social media inzetten. Overkoepelend element is de beroepstrots die deze leraren etaleren.  En ook onze gebruikers zijn trots op hun beroep.

Bewust delen met anderen hoe mooi het beroep is gebeurt regelmatig en op allerlei manieren (zie bijvoorbeeld ook het account @onderwijsmoment op Twitter). Maar, we zagen deze week ook wat een nare gevolgen het kan hebben als anderen zomaar delen van jouw les online zetten, en buiten de context plaatsen. Daarom vroegen we of onze gebruikers zich zorgen maken dat hun materiaal en/of (delen van) hun les door anderen op social media wordt geplaatst.

In het basis onderwijs en in het speciaal onderwijs (maar dat is een kleine groep gebruikers) maakt 80 % zich daar nooit zorgen over. In het vo en mbo maakt 80 % zich nooit of zelden zorgen. Reacties op Twitter gingen daar op in. We hoorden dat het alleen maar fijn is als anderen iets aan je materiaal of les hebben. Ook was er iemand die zei dat stiekeme audio-opnames wel echt schadelijk kunnen zijn, zeker als ze geknipt en geplakt worden en je als docent aan de digitale schandpaal wordt genageld. Wij hadden ook dit soort gevallen in gedachten toen we deze vraag stelden, dus zullen dit onderwerp nog eens goed moeten bevragen om echt helder te hebben welke materialen wel en welke niet door anderen mogen worden gedeeld.

We vroegen ook of leraren social media inzetten om hun leerlingen te bereiken. De groep die dat doet, is kleiner dan de groep die geen social media inzetten. In onderstaande figuur hebben we beide vragen gecombineerd.

Van de groep die geen social media inzet, is een groot deel (62 %) nooit bang dat er door anderen dingen op social media worden geplaatst. Dat percentage is kleiner bij de leraren die wel social media inzetten om leerlingen te bereiken. Een interessante bevinding.

Naast social media om leerlingen te bereiken zetten leraren ook social media in voor andere werkgerelateerde activiteiten. Facebook en Pinterest lzijn met name populair bij leraren in het primair onderwijs en mbo leraren doen meer met LinkedIn.

3.Schrijven met links of rechts?

We werden erop gewezen dat we vroegen naar schrijven met links of rechts en niet naar links- of rechtshandigheid. Sommige mensen zijn linkshandig, maar schrijven met rechts.  Mensen die met links schrijven, vegen vaak over het geschrevene. In de tijd van de kroontjespen en inktpot was met links schrijven op veel scholen verboden en werden kinderen gedwongen rechts te leren schrijven. De statistieken over links- en rechtshandigen spreken over handigheid, en niet over schrijven. Naar schatting 10 tot 15 procent van de mensheid is linkshandig. In Nederland (let op, cijfers van 2007/2009) zegt 1 op de 10 linkshandig te zijn, en 4 % gebruik beide handen even vaak. Mannen zijn vaker linkshandig dan vrouwen (10% versus 9 %).

In onze resultaten zien we dat in elke sector ruim 80 % met rechts schrijft. In het vo schrijft 13 % met links, en dat is hoger dan de landelijke gemiddelde. In Engeland stelden ze dezelfde vraag en daar vonden ze dat linkshandigen over het algemeen vaker leraar worden en dat mannelijke linkshandigen het meest onevenredig terecht komen in het onderwijs.

4.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven.
Samenvatten met de Cornellmethode zorgt voor extra (leer)winst!
Deze leertheorie├źn moet je kennen
De school waar alle leraren leiders zijn
Zembla (tv) : Hoe houden leraren hun school en leerlingen overeind in crisistijd
Schrijven of typen, wat is beter?
Dan maar zelf je werkdruk verminderen
5 manieren om leerlingen te activeren

  • Bericht gepubliceerd op:13 november 2020