De kop is er weer af! Alle regio’s zijn weer begonnen. In deze blog gaan we in op het starten na de zomervakantie. Wat moet er gebeuren voordat je je leerlingen ontvangt, hoeveel werkdagen neem je daar voor de tijd, en is de eerste studiedag al gepland?

Voldoende uitgerust en dé droom

In onze vorige blog zagen we dat het schooljaar 2020-2021 een zwaar jaar was geweest en dat veel leraren vermoeider begonnen aan de zomervakantie dan voorgaande jaren. We bespraken hoeveel weken leraren écht vrij hebben en wat ze zoal aan ‘werk’ doen tijdens deze langere vakantie. Een groot deel van de leraren kwam gelukkig echt los van het werk, ook al werden er wel mails gelezen en werd er nagedacht over lessen.

Zoals elk jaar komt er voor iedereen op een gegeven moment een einde aan de zomervakantie. Ervaren onze gebruikers dat ze voldoende zijn uitgerust? Van de 148 leraren die bij aanvang van de zomer aangaven niet vermoeider te zijn geweest, of die niet hebben kunnen vergelijken geeft ruim 70% aan voldoende te zijn uitgerust. Van de 245 leraren (flink meer dus) die aangaven vermoeider te zijn is slechts 49% aan het einde van de vakantie voldoende uitgerust!

Ook lijkt voldoende uitgerust zijn een verband te hebben met optimistisch zijn over het nieuwe schooljaar. Leraren die voldoende zijn uitgerust zijn optimistischer over het nieuwe schooljaar. Een zelfde resultaat (geen figuur van opgenomen hier) zagen we bij de combinatie ben je in de zomervakantie voldoende uitgerust en kijk je ernaar uit om terug te keren naar school: bij leraren die uitgerust waren was het percentage dat uitkeek naar de terugkeer hoger.

Een van de dingen waar veel leraren waarschijnlijk niet naar uitkijken, maar waarvan ze wel weten dat het komt, is dé droom. Aan het eind van de vakantie dromen over weer aan het werk gaan, en dan met name over dat alles mis gaat en/of over dat je er niks meer van kan. Rond de 15-25% van de leraren in de verschillende categorieën aantal jaren ervaring heeft de droom nog niet gehad, maar verwacht deze nog wel te krijgen; 24-41% heeft de droom, zoals elk jaar, al gehad; 25-39% heeft de droom nog nooit gehad, waaronder een grote groep aanstaande leraren. Omdat er ook een groep is die de droom bij uitzondering nog niet gehad heeft, lijkt het erop dat leraren die dé droom hebben in de meerderheid zijn. Voor de startende leraren die dachten dat ze de enige waren misschien een geruststellende gedachte zo aan het begin van het schooljaar.

Voorbereidende werkzaamheden

Veel leraren keren al terug naar school voor de leerlingen terugkeren. Een eerdere vraag liet zien dat leraren zelf aangeven 4-5 weken vakantie te hebben. We vroegen hoeveel werkdagen leraren gebruiken om hun werkzaamheden voor te bereiden voordat de leerlingen op school komen. Het komt in het po helemaal niet voor dat leraren starten wanneer de leerlingen ook starten. In het vo en mbo is er een klein percentage leraren dat dat doet. Gemiddeld zien we dat leraren in het po, 3-5 werkdagen gebruiken voor leerlingen op school komen en leraren in het vo 2-3 dagen.

Voor de vakantie bleken leraren in het po ook meer te doen aan schoonmaakwerkzaamheden dan de leraren werkzaam in de andere sectoren. Wellicht vraagt het hebben een eigen lokaal ook om meer voorbereidende werkzaamheden? Uit onze resultaten blijkt inderdaad dat dat zo is. Alle leraren bereiden lessen voor, richten een digitale leeromgeving in, vergaderen en doen administratie. In het basisonderwijs komt daar het inrichten van het lokaal en de kasten bij.

In het basisonderwijs koopt maar liefst 78% van de leraren materialen voor lessen, leerlingen of lokaal van eigen geld. In het vo is dit ook nog 52%. In het mbo en speciaal onderwijs hebben we nog wat minder deelnemers, maar we zien in het mbo echt een ander beeld dan het po en vo. Het speciaal onderwijs lijkt is te vergelijken met het basisonderwijs.

In de afgelopen blogs hebben we dus geconstateerd dat leraren in het basisonderwijs meer schoonmaken/opruimen voor de vakantie, meer moeten doen ter voorbereiding op het nieuwe jaar én ook dat ze vaker van eigen geld spullen kopen voor hun lessen, leerlingen of lokaal! Daar staat dan tegenover dat ze vaak wél een rustige plek hebben om te werken (het lokaal) en hun voorbereidingen voornamelijk op school of op school en thuis doen.

Startvergadering en studiedag

Op veel scholen wordt voordat de leerlingen komen een startvergadering georganiseerd. Onze gebruikers geven aan dat het tijdens deze startvergadering voornamelijk gaat over over gezamenlijke doelen, coronamaatregelen en bijbehorende protocollen, lief en leed, de jaarplanning en de NPO-gelden. Aan het begin van het schooljaar (= tot en met de 4e lesweek) staat er bij veel leraren al een studiedag gepland. We komen in een volgend blog uitgebreid terug op studiedagen.

Goede voornemens!

Tot slot, het merendeel van onze gebruikers geeft aan het nieuwe schooljaar met goede voornemens te starten. Mannen iets minder dan vrouwen. Ons goede voornemen is om vragen te blijven verbeteren, vragen meer te richten op sectoren en het aantal gebruikers van Teacher Tapp te laten groeien. Bijvoorbeeld meer mannen, meer schoolleiders en meer gebruikers uit het mbo en praktijkonderwijs! Help je ons een handje mee? Een pakketje met promotiemateriaal kan je altijd bij ons aanvragen 😉 mail ons gerust! (TeacherTappNL@gmail.com)

Tips

Elke week vind je in de blog de tips die we in de app gaven. Hier de tips van 3 tot en met 8 september.

Vraag leerlingen op eerste schooldag niet alleen naar hun naam, maar ook naar hun genderidentiteit

Blog Teacher Tapp: Dit doen leraren in de zomervakantie…..

Hoe ik klassikale feedback toepas

Ja, ik heb een vraag die ik wil stellen in Teacher Tapp!

Over hoe studiedagen zinvol worden

10 tips voor de beginnende leraar

De beste studiedag organiseer je samen! 7 Tips om meer van elkaar te leren

Opinie: ‘Onbevoegde docenten voor de klas? Het laat de regering koud’

Hoe maak je een hechte klasgroep? Benut de ‘gouden weken’.

  • Bericht gepubliceerd op:9 september 2021