Deze week in onze blog: wat doen leraren zelf met hun mobiel tijdens de les, wordt er WK gekeken op scholen en wat is het verband tussen je stem wel eens verheffen en hoe je je voelt over je werk?

Mobieltjes (deel 2)

Vorige week schreven we over mobieltjes in de klas. We hadden toen geen plek voor onze vraag over wat leraren zelf met hun mobiele telefoon tijdens een les doen. We zien dat in het primair onderwijs vooral foto’s/video’s gemaakt worden van een activiteit in de klas (figuur 1). In de andere sectoren komt dit veel minder voor. Op enige afstand volgen het gebruik van een authenticator/authorisatieapp om in te loggen in schoolsysteem en appen. In het voortgezet onderwijs heeft 66% tijdens een les een authenticator/authorisatieapp gebruikt om in te loggen in schoolsysteem. In zowel so, mbo als ho is dit ook het nummer 1 antwoord.

Dit resultaat leidde tot een suggestie voor een vraag. Want, gezien het feit dat een authenticator veel gebruikt wordt, lijkt het erop dat je een mobiele telefoon nodig hebt om je werk te kunnen doen. Hoe zit het dan met mobieltjes en leraren? We zetten een paar resultaten op een rij.

Een werktelefoon wint het niet van een klassenassistent of alle lessen in hetzelfde lokaal, als je onze deelnemers vraagt wat ze graag ingevoerd zouden willen zien (figuur 2). Mobiele telefoon is antwoord nummer 2 op vraag welke devices/apparaten je graag zou willen dat je school aan jou ter beschikking zou stellen voor (dagelijks) gebruik. 80% kiest laptop/chromebook, 40 % (po/vo) kiest telefoon (figuur 3). In het po/vo beschikt maar een klein deel over een mobiele telefoon van de school (figuur 4). Een groot deel van de deelnemers geeft aan (min of meer) verplicht te zijn de eigen mobiele telefoon te gebruiken tijdens het werk (figuur 5).

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

WK voetbal

We lazen verschillende berichten over het WK op scholen. Wel of niet het WK kijken in de klas, ergeren aan collega’s die WK kijken in de klas, het innemen van meer devices. Daarom hebben we er maar een vraag van gemaakt. Wat is waar over het WK voetbal in jouw klas/op jouw school in de afgelopen week?

In het po en so speelt het nauwelijks. Als het wel speelt, is het met name het spreken over de wedstrijden en/of de mensenrechten met een leerling/student/cursist (figuur 6). Dat gebeurt ook in het vo, mbo en ho. Een meerderheid van de deelnemers in het vo en mbo geeft aan dat leerlingen/studenten/cursisten stiekem wedstrijden (proberen te) kijken tijdens de les. Leerlingen zijn daar wel creatief in (figuur 7)! 27% van de deelnemers in het vo en 38% van de deelnemers in het mbo staat WK voetbal kijken soms even toe. Samen kijken met de klas komt ook voor.

Figuur 6
Figuur 7

Stemverheffingen

We stellen graag vragen die opkomen bij onze deelnemers zelf. Of baseren een vraag op een bekentenis of anekdote van iemand uit het onderwijs (bijvoorbeeld op Mastodon of Twitter). Via Conrad Berghoef kwamen we tot een vraag over je stem verheffen, schreeuwen of je geduld verliezen. Hij schreef: “Er zijn docenten die nooit écht boos worden. Ben ik jaloers op. Mijn verontwaardiging uit zich vaak in boosheid. En als je dan je stem verheft terwijl je al een geoefende lerarenstem hebt, lijkt het al snel alsof je tegen een leerling staat te schreeuwen. Ik heb daar echt zoveel in moeten leren. Misschien heb ik zelfs wel eens leerlingen geïntimideerd. Dat zou ik heel erg vinden. Nou praten pubers natuurlijk al heel snel over ‘woedeaanvallen’. Niet altijd terecht. Maar goed, na elk conflict met een leerling moet ik toch altijd even bij mezelf ten rade. ‘Was ik fair? Had ik het anders kunnen doen? Hoe voelt de leerling zich nu?’ De vraag ‘had ik het anders kunnen doen?’ kan ik vrijwel altijd met ‘ja’ beantwoorden. De leerling trouwens ook. En zo kom je er samen prima uit. Nooit blijven hangen in boosheid, en jezelf realiseren dat het heel moeilijk is voor een leerling als je leraar boos is. …..Overigens heb ik inmiddels prima geleerd hoe ik ‘functioneel boos’ kan zijn. Maar af en toe wint de emotie.”

Bij een meerderheid van onze deelnemers heeft de emotie ook wel eens gewonnen (figuur 8). Er zijn verschillen tussen sectoren, maar grofweg heeft 55% een tijd geleden hun stem verheven, geschreeuwd en.of hun geduld verloren, terwijl het eigenlijk een onevenredige reactie was. Iets meer dan een kwart geeft aan dat dit niet is voorgekomen en minder dan een kwart heeft dit vrij recent meegemaakt.
Mogelijk speelt ervaring een rol, en zijn startende leraren in het begin nog aan het zoeken bent naar regels, balans, etc. Deelnemers met minder ervaring lijken inderdaad net wat vaker nog recent een onevenredige reactie te hebben gegeven, maar het is niet zo dat het meer ervaren leraren niet meer overkomt (figuur 9). Een andere mogelijke factor van invloed is vermoeidheid. Misschien ook door de levensfase (jonge kinderen, weinig slapen en een kort lontje hebben bijvoorbeeld). Wij besloten voor deze blog eens te kijken naar een kruising van onze wekelijkse vraag over hoe je je voelt over je werk (figuur 10). Het blijkt inderdaad zo te zijn dat het percentage dat vrij recent een onevenredige reactie gaf groter is bij de deelnemers die zich minder prettig over hun werk voelen.

Figuur 8
Figuur 9

Een vervolgvraag zou kunnen zijn hoe je ermee omgaat als dit je gebeurt.

Figuur 10

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 25 november tot en met 1 december!

Blog Teacher Tapp NL
Politiek Den Haag snakt naar meer grip op onderwijs

Waarom moet elke volwassene kinderboeken lezen?
Schemas determine what we learn
Pictio Onderwijspodcast
Reading to dogs in schools: Misguided fad … or effective research-backed intervention?
Een hond op school
Minder uren, betere lessen?
Zo stel je goede vragen in je les

  • Bericht gepubliceerd op:2 december 2022