In deze weekblog: welke sector heeft het mooiste uitzicht, hoe belangrijk vinden leraren werken aan een leesbaar handschrift, wie geeft er wel eens strafregels en hoe gaan we verder met Teacher Tapp?

Uitzicht

Is een groene omgeving of groen uitzicht belangrijk voor je? Dan moet je wellicht eens kijken in het speciaal onderwijs, en misschien het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs vermijden. Want wij vroegen onze deelnemers: denk aan de ruimte op school waarin je de meeste tijd doorbrengt gedurende een werkdag. Wat zie je vooral als je door het raam naar buiten kijkt? We ontvingen prachtige foto’s (en een filmpje van eekhoorns!) van mooie uitzichten, dank!

Foto genomen in het uitzicht van de Buitenschool Den Haag
Uitzicht vanuit lokaal 317 Van Lodenstein College Amersfoort

In het po scoren schoolplein en huizen hoog, met daarna natuur/park/groen/water/landschap en straat/weg/snelweg. De rest van de uitzichten komen minder voor. In het vo is een rijker palet aan uitzichten te vinden, waaronder een andere deel van het gebouw en een parkeerplaats/fietsenstalling. Die komen echt minder voor in het primair onderwijs. Het so kent een duidelijke winnaar: het groen! In het mbo is het uitzicht misschien eerder grijs, met straten, parkeerplaatsen, huizen en bedrijventerreinen/industrie. Het uitzicht in het hoger onderwijs lijkt op dat van het voortgezet onderwijs, al komen schoolpleinen en huizen minder voor in het ho.

Handschrift

Schrijven leer je in het primair onderwijs. En, het lijkt erop dat wanneer je handschrift niet leesbaar is tegen de tijd dat je doorstroomt naar het voortgezet onderwijs…. dit zeer waarschijnlijk zo blijft. Want, onze deelnemers in het primair onderwijs werken gericht aan de verbetering van een slecht leesbaar handschrift (of hun leerlingen zijn nog volop aan het leren schrijven), maar in de overige sectoren kiezen de meeste deelnemers voor geven van feedback dat het handschrift slecht leesbaar is. Gericht werken aan verbetering komt weinig voor. Een deel van de deelnemers geeft wel feedback en advies, maar de stap zetten om te gaan verbeteren moet de leerling/student/cursist dan zelf doen.

Strafregels schrijven

Op verzoek vroegen we hoe onze deelnemers denken over het schrijven van strafregels: verplicht een aantal regels of een stukje tekst een aantal keer opschrijven (wel handig voor het ontwikkelen van handschrift!). Op Twitter kwamen veel verschillende meningen langs: van soms gewoon nodig, tot betuttelend, zinloos, wel een schrijfopdracht, maar dan iets over de stof en geen zinloze tekst, naar liever helemaal geen straf, enzovoort enzovoort. Zoals te verwachten was, is strafregels laten schrijven bij heel weinig leraren in het mbo en hbo een mogelijke sanctie, en ook het iets (anders) (over)schrijven is geen optie. In het po en vo is het bij 10% van de deelnemers wel een mogelijke sanctie. Bij 20-30% komt daarnaast iets (anders) (over)schrijven ook voor in het ‘repertoire’.
We stelden meer vragen over straffen (waaronder een open vraag!) maar daar gaan een andere keer op in.

Toekomst

Op 1 januari vroegen we: wat moet Teacher Tapp NL in 2023 gaan doen en wat moet Teacher Tapp NL in 2023 NIET meer doen? We hebben beloofd terug te komen op jullie wensen, en dat doen we bij dezen.
Over het algemeen zijn Tappers gelukkig erg tevreden. De app is leuk, leerzaam en de inzichten zijn interessant. Daar doen we het ook voor, dus bedankt voor de complimenten! Uiteraard zijn er ook punten waar we aan kunnen werken. We sommen de meest genoemde hier op, en geven ook onze reactie en (on)mogelijkheden.

Inhoudelijk
Een duidelijke wens: meer specifieke vragen voor of over een specifieke sector of functie. Soms zijn vragen niet relevant of moeilijk te beantwoorden omdat ze niet passen bij een bepaalde sector of functie. Soms is de vraag in orde, maar sluiten de antwoordopties niet helemaal aan.

We zijn het helemaal met deze feedback eens. Het is iets wat we graag willen en steeds vaker doen. Maar, dit lukt nog niet altijd. Als we dit goed willen doen, moeten we per dag meerdere vragensets hebben om alle sectoren en rollen goed te kunnen bedienen. Dat kost tijd en daarnaast kennis en inzicht in hoe het precies in alle sectoren en rollen gaat. Dit kunnen we niet alleen, en daarbij hebben we hulp nodig. Geef dus vooral je feedback op onze vragen, zodat we hem steeds beter aankunnen passen en bepaalde sectoren, of: dien zelf een vraag in! Misschien is het ook een goed idee om eens een sessie te organiseren waarin we met een groep vragen maken en gelijk voor meerdere sectoren of rollen verschillende versies maken. Hierbij moeten we wel zeggen dat de focus voorlopig ligt op po, vo en mbo en leraren en schoolleiders.

Technisch
Veel gehoord is de wens om in het weekend of de vakanties geen vragen te krijgen, meestal in combinatie met opmerkingen over de streak. Die voelt soms als druk, wordt soms als opdringerig gezien of is niet interessant. (Er zijn echter ook deelnemers die er erg door gemotiveerd raken en ons zelfs trots de hoogte van hun streak melden.) De ontwikkelaars van de app (Teacher Tapp Engeland) hebben bewust gekozen voor het elke dag vragen en het werken met streaks. Wij maken gebruik van hun technologie en instellingen en programmeren de app niet zelf. We hebben geen mogelijkheid om af te wijken of aanpassingen te doen. Wat we wel doen, is jullie feedback doorgeven en bespreken. Zo hebben we aangegeven om de mogelijkheid te bieden om de streaks optioneel te maken en/of minder zichtbaar. Met betrekking tot het dagelijks bevragen raden we jullie aan om, als je echt geen vragen wilt beantwoorden in het weekend of de vakanties, je notificaties van de app op de telefoon uit te zetten, en een eigen melding in je agenda te zetten op dagen dat je wel wilt deelnemen. Gevaar is uiteraard dat je het na een vakantie bijvoorbeeld vergeet om weer ‘terug’ te komen.

Twee andere technische zaken: terug naar een eerdere vraag tijdens het beantwoorden en een overzicht van gegeven tips. De optie om terug te gaan naar een vraag terwijl je aan het beantwoorden bent zou gewaardeerd worden, maar we weten nu al: die gaat er (voorlopig) niet komen. Want: soms bouwen vragen op elkaar voort, en willen we niet dat een antwoord aangepast kan worden als een vervolgvraag daar aanleiding toe zou geven. Uiteraard is er vervelend als je net verkeerd leest of klikt en begrijpen we de frustratie… maar laat een troost zijn: hoe meer deelnemers, hoe minder erg zo’n foutje is! (En dat fouten maken mag, lazen we ook in de feedback!!)

In de app kun je via de button ‘Dagelijkse tip’ de dagelijkse leestips vinden. Ze staan daar 24 uur. Eerder gegeven tips of gestelde vragen kun je niet terugkijken in de app. We houden de app graag snel door er slechts 24 uur informatie op te bewaren (zo blijft het benodigde geheugen op je telefoon of iPad ook laag). Wil je graag tips van voorgaande dagen terugvinden? Elke week staan de tips van de voorbije week op een rij in onze blog! En wil je de tip graag bewaren? Rechtsonder de tip vind je een tekentje (met 3 bolletjes) en ‘Deel’. Als je daarop klikt kun je de link naar de tip makkelijk aan jezelf mailen, appen of delen via sociale media! Je kunt de resultaten uit de app op dezelfde manier delen!

Overigens kun je op de site per maand een overzicht vinden van alle gestelde vragen, en gestelde vragen doorzoeken op woorden uit de vraag en zo resultaten terugkijken. Dat jullie graag zouden willen zoeken op thema begrijpen we, maar dit staat niet hoog op ons prioriteiten lijstje. Je mag ons uiteraard altijd vragen of we bepaalde thema’s hebben bevraagd, en hoe dan.

Bereik en delen van de resultaten
Jullie zouden graag zien dat we meer deelnemers bereiken en dat resultaten breder gedeeld worden. Inzichten op langere termijn (bijvoorbeeld herhalende vragen over iets als werkdruk om het verloop te laten zien) zouden goed zijn om te delen. We zijn dit helemaal met jullie eens. Op dit moment doen we al zo veel mogelijk: we schrijven wekelijks een blog (waarin we resultaten bijvoorbeeld ook splitsen op sector), we zijn actief op sociale media, dragen bij aan verschillende podcasts, schrijven voor Didactief en we delen actief resultaten met bijvoorbeeld de Tweede Kamer en de media. Tot nu toe is het ons gelukt twee keer als bijlage/vergaderstuk toegevoegd te zijn bij de Kamercommissie Onderwijs en zijn we 3 keer vermeld in de Telegraaf. We willen uiteraard veel meer, maar we merken ook dat het bereik het grootst is (en de dagelijkse deelnemers stijgen) als deelnemers ook zelf actief resultaten delen of collega’s wijzen op de app. Doe dat dus gerust vaak en veel! Heb je veel contacten, ben je een tevreden deelnemer? Help ons dan zichtbaarder te worden. Je mag ons ook altijd vragen om een uitsplitsing van een resultaat of speciaal figuur om te verspreiden op je school of te gebruiken in een opiniestuk.

Wij blijven doorgaan met wat we doen, en proberen ook steeds meer samen te werken met verschillende partijen. Het kost tijd, maar we gaan vooruit. Naast de blogs moeten we wellicht ook denken aan persberichten of een nieuwsmail, of zelf een opiniestuk in de krant krijgen…. Op onze site delen we wel of en hoe we in de media komen, maar dit is ook wel weer ernstig aan bijwerken toe….. Bijdragen en suggesties zijn welkom!

Tot slot: Teacher Tapp kwam naar Nederland voor het Expeditieteam Lerarenagenda. (Je vindt op die site ook verschillende infographics met resultaten van Teacher Tapp.) Dit project loopt tot eind 2023. Maar: we willen blijven! We zijn nu druk bezig om daar handen en voeten aan te geven. We hopen jullie hier binnenkort meer over te kunnen vertellen (en jullie ideeën zijn altijd welkom!) en zo Teacher Tapp Nederland te kunnen behouden. Tot die tijd helpt het ons enorm als jullie blijven deelnemen en collega’s wijzen op de app en ons blijven voorzien van mooie verhalen en feedback op onze vragen. De binding met elkaar, een soort community zijn of worden, dat waarderen zowel onze deelnemers als wijzelf enorm! Laten we daar mee doorgaan!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze week de tips van 20 tot en met 26 januari!

Blog Teacher Tapp NL
Nieuwe klasopstelling: checklist
School Gave Me the Creeps
Kwaliteitsbesef bij de bètavakken
Straffen op school van vroeger
Straffen en belonen: 12 tips en inzichten
Hoe stimuleer je het leesplezier van leerlingen?
Leescrisis treft ook universiteit
“Perfectionisme bij leerlingen is een sluipmoordenaar”

  • Bericht gepubliceerd op:27 januari 2023