Afgelopen week zijn we gegroeid van 824 naar 876 gebruikers! In deze blog infomeren we je over de kenmerken van de gebruikers. We beginnen met enkele vragen van afgelopen week, een week met het thema ‘stress’.

Stressbronnen werk-privé balans, administratie en gedrag van leerlingen

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019, waarvan de resultaten in april 2020 verschenen, kampt meer dan een kwart van alle docenten met burn-out klachten. Wij vroegen of onze gebruikers te maken hebben gehad met een burn-out. In alle leeftijdscategoriën vinden we leraren die te maken hebben gehad met een burn-out, zelfs 44 % in de groep 30-40 jaar heeft er een keer dicht tegenaan gezeten. Het lesgeven is voor ruim 25 % een groot deel van de tijd stressvol. Mogelijk dat deze cijfers gekleurd worden door de huidige omstandigheden rondom Corona en bijvoorbeeld vormen van fysiek en online onderwijs. Op onze vraag wat de meest stressvolle onderdelen van het werk zijn scoren werkdruk en werk-privé balans en administratieve taken het hoogst. Op de derde plaats, maar flink daarachter, staat gedrag van leerlingen.

Omdat gedrag van leerlingen iets is waar elke leraar mee te maken heeft (of het je nu stress bezorgt of niet), zijn we hier wat dieper op in gegaan. We vroegen of gedrag van leerlingen een bron van stress is voor onze gebruikers.

Er is een kleine groep die aangeeft dat gedrag van leerlingen een bron van stress is, en deze groep is het grootst bij leraren van 20-30 jaar. Dit komt overeen met wat we weten van startende leraren. Klassenmanagement, orde, routines opbouwen zijn aspecten die vooral de eerste jaren veel kunnen vragen van leraren. Als we de resultaten van de vraag leerlinggedrag als bron van stress en gedrag van leerlingen tijdens de laatste les combineren zien we dit ook terug.

De leraren die aangeven dat gedrag van leerlingen regelmatig een bron van stress is, geven ook vaker aan dat leerlingen bijvoorbeeld aan het praten waren of dat er ingegrepen moest worden. Het opbouwen van routines en het ‘hoe wil ik het hebben in de klas’, de balans zoeken tussen pedagogiek en didactiek, het samenspel daartussen beheersen, is iets wat startende docenten nog verder kunnen ontwikkelen. Overigens is er natuurlijk ook heel veel wat starters kunnen inbrengen en bieden aan een school, iets waar we een volgende keer ook eens naar kunnen kijken.

Behulpzame collega’s en gevoel van welzijn

We hebben gevraagd naar de mogelijkheden die leraren hebben op het werk om te helpen omgaan met stress. We vroegen ons af of leraren met meer mogelijkheden om met stress om te gaan lesgeven als minder stressvol zagen.

Leraren die aangeven lesgeven een groot deel van de tijd stressvol te vinden hebben minder vaak een goede vriend op het werk, en hebben minder vaak een leidinggevende waar ze mee kunnen praten. Behulpzame collega’s heeft gelukkig bijna iedereen.

Als we de algemene vraag of school om je welzijn geeft afzetten tegen gevoelens van stress ervaren, blijkt dat leraren die ervaren dat school echt om hun welzijn geeft, vaker gelukkig zijn op het werk. De groep die gevoelens van burn-out ervaart zit vooral bij de leraren die het gevoel hebben dat de school niet on hun welzijn geeft.

Kenmerken gebruikers TeacherTapp

Momenteel hebben ongeveer 900 leraren de app gedownload en een account aangemaakt. Twee derde hiervan zijn leraren werkzaam in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Accounts Teacher Tapp NL naar onderwijssector

Niet al deze gebruikers beantwoorden de vragen dagelijks. Begin september beantwoorden per dag iets meer dan 150 gebruikers de vragen, momenteel ligt dit aantal rond de 350.

Afgelopen week hebben in totaal 543 personen de vragen beantwoord. Een groot deel van deze groep kunnen we onderscheiden naar sector, en daar binnen kunnen we ook naar geslacht en leeftijd kijken. De groep ‘onbekend’ heeft afgelopen week een account aangemaakt en hiervoor hebben we nog niet alle achtergrondinformatie verzameld.

Merendeel van de gebruikers van afgelopen week is werkzaam in het basis-en voortgezet onderwijs. Onder deze groep is de groep vrouwen het grootst. Ondanks dat we nog niet van alle nieuwe gebruikers van afgelopen week het aantal jaren leservaring verzameld hebben, lijkt het erop dat Teacher Tapp NL afgelopen week vaker gebruikt is door leraren met meer ervaring.

We denken dat de app ook waardevol kan zijn voor beginnende docenten en hopen daarom ook deze groep te gaan bereiken. Help je mee met werven? Onderaan dit blog vind je flyers, die je wellicht kunt achterlaten in de personeelskamer of delen via social media.

Tips

In onze wekelijkse blog zetten we alle tips van de voorgaande week op een rij.

Handschrift – Scheldende ouders – Bekendheid met ‘De Staat van het Onderwijs’
Podcast: Nablijven met… René Kneyber
The longitudinal effects of induction on beginning teachers’ stres
Welk effect heeft stress bij leraren op de leerlingen?
Professionele leergemeenschappen in het voorgezet onderwijs: ervaren professionele ruimte voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling
Thuisdagen
Negen redenen om Exit Tickets te gebruiken in je groep.

Help je ons mee écht groot te worden? Gebruik onderstaande flyers om te delen binnen je netwerk. Neem gerust contact met ons op als je een suggestie hebt om Teacher Tapp NL te promoten.

Wil je zelf een vraag stellen via Teacher Tapp, vul dan dit formulier in.

  • Bericht gepubliceerd op:21 september 2020