Over studiedagen horen wij regelmatig dat ze niet zinvol zijn, gevuld worden met teambuildingsactiviteiten die niet iedereen kan waarderen en die gezien de hoeveelheid werk zelden geleden komen. Wij stelden recent twee vragen over studiedagen. De meerderheid van de deelnemers in alle sectoren heeft weleens tijdens professionele ontwikkeling gewerkt aan lesvoorbereiding of nakijkwerk (figuur 1).
In het primair en voortgezet onderwijs heeft respectievelijk 40% en 44% weleens de neiging gehad weg te lopen bij of te weigeren deel te nemen aan een (deel van een) studiedag (figuur 2). Rond de 8% heeft dit daadwerkelijk gedaan in de afgelopen 5 jaar!
Uiteraard horen we altijd graag wat de redenen zijn om weg te lopen, te weigeren, de neiging daartoe te hebben en waarom deze neiging dan toch onderdrukt wordt!

Figuur 1
Figuur 2

Veilige werkomgeving

In het primair en voortgezet onderwijs geeft een meerderheid van de deelnemers aan dat de school een veilige omgeving is en dat ze zichzelf voldoende kunnen uitspreken (figuur 3). In het mbo en ho is dit percentage lager (maar het aantal deelnemers in die sectoren is ook flink lager). 16% in het primair en 22% in het voortgezet onderwijs kan zich niet bij iedereen en niet over alle onderwerpen uitspreken.

Figuur 3

Autonomie

Meer autonomie voor de professional is een veel gegeven antwoord op wat er moet veranderen in het onderwijs. Op onze stelling “Ik heb veel keuze en vrijheid om te beslissen hoe ik mijn werk doe” antwoordde een ruime meerderheid gelukkig (helemaal) mee eens. We willen echter in deze blog wel de verschillen op dit gebied in kaart brengen, door deze stelling te kruisen met wat andere vragen.

Laten we eerst eens kijken naar ons vorige onderwerp, de veilige werkomgeving (figuur 4). Het percentage dat met ‘Ja’ antwoordt op de vraag over de school als veilige werkomgeving ligt hoger in de groep die veel keuze en vrijheid heeft (61%) dan in de groep deelnemers die neutraal of oneens antwoord op de stelling over keuze en vrijheid. Andersom is het percentage dat aangeeft zich niet bij iedereen en niet over alle onderwerpen uit te kunnen spreken hoger bij de deelnemers die geen keuze en vrijheid ervaren. Dezelfde groep voelt zich ook meer uitvoerder dan architect (figuur 5). Opvallend is wel dat ook bij de deelnemers die keuze en vrijheid ervaren een behoorlijk percentage zich uitvoerder voelt. Dat gevoel heeft dus niet alleen met keuze en vrijheid om te beslissen hoe je je werk doet te maken.

Figuur 4
Figuur 5

Vervolgens kruisten we met de vraag hoeveel personen op school naar het idee van onze deelnemers hun werk in de klas (mede) willen aansturen, bepalen of controleren (figuur 6) . Het beeld is niet verrassend: 31% van de deelnemers die het helemaal eens is met de stelling heeft 0 personen die willen (mede) aansturen, bepalen of controleren. Bij de groep deelnemers die het oneens is met de stelling heeft juist 28% meer dan 5 van dergelijke personen.
Deze personen zijn overigens niet allemaal lid van een managementlaag boven onze deelnemers. Het kunnen dus ook gewoon collega’s zijn, misschien met een coördinerende functie als kwaliteitscoördinator of bouwcoördinator. Van de 126 deelnemers die aangeven dat meer dan 5 personen willen (mede) aansturen, bepalen of controleren, heeft 35% 2 en 37% 3 managementlagen boven zich.Bijna de helft van de deelnemers heeft 2 managementlagen boven zich (figuur 7).
Tot slot kruisten we de stelling over keuze en vrijheid met de vraag over de belangrijkste overweging op momenten dat deelnemers het afgelopen jaar overwogen het onderwijs te verlaten.
47% van de deelnemers die het helemaal eens zijn met de stelling (en dus veel keuze en vrijheid hebben om te beslissen hoe ze hun werk doen) heeft het afgelopen jaar nooit overwogen het onderwijs te verlaten (figuur 8). Dit percentage ligt lager bij de deelnemers die het minder eens zijn met de stelling. Bij die groep liggen de percentages bij de overweging werkdruk/hoeveelheid werk en wijze/kwaliteit van leiderschap hoger. Bij de overwegen ‘gebrek aan autonomie’ is ook goed te zien dat deelnemers die minder keuze en vrijheid ervaren vaker gebrek aan autonomie als belangrijke overweging om te stoppen aanwijzen.

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 3 tot en met 9 november!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Blog Teacher Tapp NL
De-fad-ification killed my workload.
‘Zelf de regie pakken, vergroot het werkplezier’
Waarom geven we cijfers?
Gedrag en werkhouding beoordelen
De roep van de groep: groepsdynamiek, welbevinden en leren
Effectieve feedback op schrijftaken: 8 tips

  • Bericht gepubliceerd op:10 november 2023