De afgelopen maanden is er veel discussie over het centrale eindexamen/eindtoets en of deze al dan niet in aangepaste vorm dit jaar moet doorgaan. Op moment van schrijven (11 feb…