We zijn ontzettend blij dat we dagelijks een grote groep deelnemers hebben. We doen ons best de app en de vragen steeds te verbeteren. We willen wat we willen doen ook zo goed mogelijk doen: Wij vinden dat de stemmen van de werkvloer het belangrijkste zijn als het om onderwijs(verandering) gaat. Wij geven leraren een platform om hun stem luid te laten klinken, zodat we een accuraat beeld kunnen schetsen van de dynamische onderwijswereld. Wij willen leraren een stem geven en handvatten bieden voor hun eigen reflectie en professionalisering, hierbij de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer in kaart brengen en proberen een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk. 

Om onze goede voornemens voor 2024 zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze deelnemers vroegen we wat Teacher Tapp NL in 2024 moet gaan doen en NIET meer moet doen? In deze blog vind je onze reactie op een groot deel van de feedback! Veel aspecten kun je ook lezen in onze Veelgestelde Vragen (FAQ, Frequently Asked Questions).

Allereerst zijn we erg blij dat we heel vaak lazen dat we vooral moeten doorgaan met wat we doen! Dat is goed om te lezen en te weten. Bedankt!

Voordat we ingaan op de wensen, eerst enkele belangrijke uitgangspunten/kaders van de app.

De app is ontstaan in Engeland, en in 2020 naar Nederland gekomen. De technische aspecten van de app, het uiterlijk, de notificaties, de streaks, presentatie van resultaten, de mogelijkheden met betrekking tot soorten vragen, en de rest dat met functies en functioneren heeft te maken, worden beheerd in Engeland. Wij kunnen daar zelf geen aanpassingen in doen. Opmerkingen en wensen over deze aspecten die wij krijgen, geven we altijd door, maar wij kunnen niet bepalen of, hoe en welke punten worden uitgevoerd.

Wij beheren de database voor de vragen en de tips voor het Nederlandse panel (en plannen dus welke vragen gesteld worden) en deze website. Daarnaast hebben we ook eigen sociale media accounts.
Op onze website vind je onze wekelijkse blog, waarin we dieper ingaan op enkele resultaten van de week daarvoor. Hier laten we splitsingen van de resultaten op bijvoorbeeld sector of leeftijd zien. In de blog vind je ook de links naar de gegeven tips van die week! Op onze site vind je ook de resultaten zoals je die dagelijks in de app vindt via ons maandoverzicht of de doorzoekbare database. In de app vind je alleen de resultaten van de dag daarvoor. Dan neemt de app niet zoveel ruimte in op je telefoon of tablet!

De reacties waren grofweg in te delen in de onderwerpen bekendheid van de app, specifieke vragen voor mijn sector graag en technische wensen. Daarnaast waren er ook enkele wensen voor inhoudelijke onderwerpen of aansluiting bij de actualiteit.

Om met dat laatste te beginnen: wij doen ons best om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de periode in het schooljaar, bij de actualiteit en bij onderwerpen die we voorbij zien komen in artikelen en op sociale media. Je mag ons altijd suggesties doen of zelf een vraag indienen. Terechte opmerking was dat we beter/netter moeten reageren op ingediende vragen en even een bevestiging of kort mailtje sturen. Dat nemen we ons gelijk voor!
Verder blijft het zo dat er deelnemers zijn die echt alleen serieuze vragen over onderwijs willen hebben, maar ook deelnemers die een afwisseling tussen serieus en minder serieus prettig vinden. Deelnemers die wél van kennis- of quizvragen houden en deelnemers die dat vreselijk vinden. Het zijn net mensen!

Meerdere keren lazen we de wens voor een grotere bekendheid van de app, meer deelnemers en het gebruiken van de resultaten door media en overheid. Die wensen delen wij!
Wat wij zelf al aan doen aan het verspreiden van de resultaten is via sociale media de resultaten delen, af en toe resultaten bundelen en gericht sturen aan bijvoorbeeld de Tweede Kamercommissie of ingaan op een vraag van een journalist. Zo hebben we Nieuwsuur eens gehaald en een paar keer de Telegraaf. Regelmatig horen we dat de groep (zeker als we splitsen op sector) net te klein is, of niet representatief, of dat de informatie net niet altijd aansluit bij de wens. We zouden heel graag vaker, in plaats van vragen stellen naar aanleiding van een artikel in de krant, de vraag stellen ten behoeve ván een artikel in de krant. Dit is, denken wij, een kwestie van lange adem en meer deelnemers. Heb jij concrete tips of ideeën voor ons, laat het dan vooral weten!

We weten dat het het beste werkt als deelnemers de app aanraden aan hun collega’s. Om dit makkelijker te maken hebben we werk gemaakt van enkele PowerPointslides die je makkelijk kunt verspreiden of gebruiken.

Heb je zelf een blog of veel volgers op sociale media, of halen je ingezonden brieven de krant weleens? Denk dan eens aan het gebruiken van onze resultaten! Je kunt de ruwe resultaten van de website halen, en op verzoeken kunnen we je verschillende figuren sturen, bijvoorbeeld die van jouw specifieke sector of bouw. De resultaten zijn ook makkelijk via de app te delen met anderen.

Vragen meer gericht op de eigen sector, met het juiste woordgebruik, betere inleving in de praktijk, of speciaal gericht op bijvoorbeeld de rol van de schoolleider, dat is een belangrijke wens! Ook van ons!

Op het moment dat we specifieke vragen stellen aan een groep, moeten we voor de andere groep andere vragen klaar hebben staan. Dat willen we heel graag, maar dat lukt niet altijd.
Wat een snelle oplossing kan zijn, is goed naar huidige, gewaardeerde, vragen kijken, en er meerdere versies van maken. Zodat we verschillende versies van dezelfde vraag krijgen. Dit vraagt echter wel inzicht in de juiste termen en contexten en situaties. Ook daar hebben we jullie bij nodig! Omdat we tevens de wens lazen om aan echte een community te werken met wellicht bijeenkomsten, hebben we besloten dit jaar een bijeenkomst te organiseren! Een dagdeel bijvoorbeeld, een soort hackathon, samen zoveel mogelijk vragen maken over gedeelde en sectorspecifieke onderwerpen en vanuit verschillende rollen. We kunnen dan ook samen kijken naar thema’s die we willen uitdiepen om die meer aandacht te geven en infographics van te maken. We gaan er mee aan de slag!

Pauze in het weekend, geen vragen in de vakantie, liever een ander tijdstip, de streak niet verliezen (of helemaal afschaffen!) en een knop op terug te gaan naar de vorige vraag als je te snel hebt geantwoord, zijn technische wensen.
De keuze om ook in het weekend en vakanties vragen te stellen is gemaakt bij de oprichters van de app in Engeland. Wij kunnen hier in Nederland niet van afwijken. Het ook vragen stellen in het weekend heeft als voordeel dat het een routine wordt/is om de vragen te beantwoorden en deelnemers er op maandag niet meer aan herinnerd hoeven te worden om de vragen te beantwoorden. Dit zorgt voor een stabiele groep respondenten. Maar, je bent tot niets verplicht! Wil je de vragen echt niet beantwoorden in het weekend, doe het dan niet! Erger je je te veel aan de notificatie? Zet een notificatie in je eigen agenda op de dagen dat je vragen wilt beantwoorden, en schakel die op de telefoon uit!
Als je een vraag net te snel hebt beantwoord, dan is dat jammer, maar terug naar de vorige vraag zal waarschijnlijk niet ingevoerd worden. Soms bouwen vragen namelijk op elkaar voort, en we willen voorkomen dat de vervolgvraag je ertoe zet om een ander antwoord te geven.
We zullen alle technische wensen verzamelen en doorgeven. Enkele wensen noemen we hier nog even specifiek:

Een vervolgvraag krijgen op basis van gegeven antwoord: dit is beperkt mogelijk en zetten we soms in. We hebben slechts op 1 manier de mogelijkheid om op de dag zelf een vervolgvraag te stellen op basis van antwoord. Dit kan alleen als we dit via onze extra vragen doen. Van extra vragen krijg je, na het beantwoorden van de reguliere vragen, een pop-up, met de vraag of je de extra vragen wilt beantwoorden.
We kunnen (en dat hebben we ook gedaan) ook een dag of enkele dagen later een vervolgvraag stellen op basis van gegeven antwoord.

Antwoorden toelichten:
Dat kan via een open vraag (doen we soms, maar niet iedereen waardeert dat), via de feedback-knop (zie foto) in de app (vinden we leuk als je dat doet, en een aantal deelnemers doet dit al regelmatig!) of via onze social media. Technisch is het niet mogelijk om in een gesloten vraag ook een open ruimte te hebben. Er wordt door Engeland wel gekeken naar andere vraagsoorten, zoals het schuiven van de antwoorden in een volgorde. Er zijn echter ook al stappen gezet de afgelopen jaren. Zo hebben we nu open vragen, en vragen waarin we kunnen aangeven hoeveel opties er maximaal gekozen kunnen worden. Ook kunnen we de volgorde van de antwoordopties randomiseren, dan krijgt niet iedereen de antwoordopties in dezelfde volgorde te zien.

We gaan ons best doen er een mooi jaar van te maken. Onze focus ligt op werken aan de vragen, het kiezen van enkele belangrijke thema’s om uit te diepen en over te rapporteren en het laten groeien van het aantal deelnemers. Daarnaast willen we ook graag boeken blijven weggeven en wie weet nog andere winacties organiseren.

Bedankt voor jullie feedback en voor jullie deelname!

  • Bericht gepubliceerd op:13 januari 2024