De zomervakantie zit er op! Schooljaar 2020-2021 is gestart. En net als het 2019-2020 wordt dit waarschijnlijk een schooljaar dat jullie niet snel zullen vergeten. Afstand houden, onderwijstijd opslurpende procedures voor handen wassen, extra truien wegens de openstaande ramen, de frustratie en moeilijkheden wegens thuis moeten blijven en wachten op een test, en het moeten zoeken naar mogelijk andere manieren van onderwijs geven. De afgelopen tijd hebben we een aantal vragen gesteld over het weer terug naar school gaan, waar we onderstaande drie onderwerpen nader uitlichten.

1. De droom en het syndroom

Veel leraren dromen tegen het eind van de vakantie over werk. Dé droom waarin je niets meer kan, in het verkeerde lokaal bent beland en waar leerlingen gooien met het meubilair. Uit onze resultaten blijkt dat die ‘alles-loopt-in-de-soep-droom’ leraren van alle leeftijden treft. Het lijkt er wel op dat wat leraren tussen 40 en 50 wat vaker heerlijk slapen…..

Ook zien we dat angst om door de mand te vallen en niet goed genoeg te zijn (het imposter-syndroom) vrouwen meer parten speelt dan mannen.

Aantal leraren per leeftijdscategorie; 20-30 jaar=26, 30-40 jaar=58, 40-50 jaar=69, 50+=64
Aantal mannen = 65, Aantal vrouwen=131

2. Optimisme overheerst bijna overal

Het was een open vraag (en terecht merkte een gebruiker op dat deze vraag misschien gerichter had gekund rondom meer specifiekere aspecten), een algemene vraag: hoe optimistisch ben je over het nieuwe schooljaar? Leraren in het basisonderwijs zijn het meest optimistisch, leraren werkzaam in het mbo zijn minder optimistisch. Mogelijk door het kleinere aantal gebruikers uit deze sector, maar meer onduidelijkheden omtrent stages, praktijklessen en de duur van het online onderwijs spelen ook vast een rol hierbij.

Aantal leraren per sector; po=99, vo=92, mbo=15 (so<10)

3. De invloed van afstandsonderwijs

Tijdens de periode van gedwongen afstandsonderwijs hebben leraren in meer of mindere mate en met wisselende eerdere ervaring gebruik gemaakt van Zoom, Teams, GoFormative, Google Forms en zo voort. Wij vroegen ons af of deze ervaringen gevolgen zullen hebben voor de aanpak in de klassen na de vakantie.

Aantal keren aangevinkt per sector: po=151 keer, vo=240 keer, mbo=49 keer

De groep leraren die aangeeft dat geen van de opties (bv uitleg, huiswerk, communicatie met ouders) op lange termijn zal veranderen is in het basisonderwijs het grootste. Bij de leraren die binnen het basisonderwijs op lange termijn wel iets verandert ligt dat met name op het gebied van de communicatie met ouders. Onze gebruikers uit het middelbaar beroepsonderwijs lijken het meeste te gaan veranderen als gevolg van ervaringen met technologie.

4. Tips

In onze wekelijkse blog zetten we alle tips van de voorgaande week op een rij.

Ken jij de nadelen van je favoriete klasopstelling?
Ouderbetrokkenheid op het mbo noodzakelijk voor schoolsucces!
Meta-analyse over het effect van class quizzes op de leerprestaties van studenten
Overzicht vijf digitale researchED evenementen in 2020
Pesten in de lerarenkamer
Hoe kan feedback docenten motiveren om te professionaliseren?
Tien hoofdzonden

Dit is onze eerste blog waarin we resultaten die met TeacherTapp zijn verzameld kunnen splitsen. We zijn hier net mee begonnen, dus moeten nog de mogelijkheden ontdekken. Ook zijn nog niet alle achtergrondgegevens schoongemaakt, dus beperken we het splitsen van de resultaten op sector, leeftijd en geslacht van de gebruikers. Cijfers zijn niet alles zeggend, de groep deelnemers (nog) niet representatief voor de gehele lerarenpopulatie en interpretatie moet daarom met voorzichtigheid gedaan worden.

Om de resultaten van meer betekenis én representatief te kunnen laten zijn zullen we moeten groeien en ernaar streven een gevarieerde groep leraren te bereiken. Wij doen dit zelf door promotiemateriaal te verspreiden via lerarenopleidingen, vakbladen, nieuwsbrieven.

Jouw netwerk is het meest waardevol voor Teacher Tapp omdat je direct toegang hebt tot (aanstaande) leraren.

Help je ons mee écht groot te worden? Gebruik onderstaande flyers om te delen binnen je netwerk. Neem gerust contact met ons op als je een suggestie hebt om Teacher Tapp NL te promoten.

Wil je zelf een vraag stellen via Teacher Tapp, vul dan dit formulier in.

  • Bericht gepubliceerd op:28 augustus 2020