Deze week vroegen we of en hoe leraren tijd maken voor een leerling die met een persoonlijk probleem naar zijn/haar leraar komt, hoe vermoeid (of juist niet) leraren de herfstvakantie in gaan, hoe scholen na de herfstvakantie het onderwijs geven en hoe leraren zelf graag na de herfstvakantie onderwijs zouden willen geven.

1. Alle tijd voor leerlingen nemen

Uit een eerdere vraag bleek al dat leraren zelfvertrouwen, vaardigheden voor het leven, en respect voor anderen aan leerlingen zouden willen meegeven. Het is dan ook niet opmerkelijk dat ruim 80 % van de leraren die antwoord gaven het helemaal eens of eens is met de stelling ‘Als leerlingen met persoonlijke problemen bij me komen neem ik daar alle tijd voor’. We hebben hieronder de resultaten gesplitst op sector.

Dit resultaat was voor twee van onze gebruikers aanleiding voor een verzoek om hierop door te vragen, en te achterhalen wat leraren dan doen op het moment dat een leerling aan het begin van de les met een persoonlijk probleem komt. Meer dan de helft van de leraren die deze vraag hebben beantwoord zet de klas aan het werk en gaat met de leerling even op de gang praten. Ruim 30% maakt een afspraak voor in de pauze of een tussenuur, en 8% maakt een afspraak voor buiten schooltijd. Ja, leraren nemen inderdaad alle tijd voor leerlingen. We hebben de resultaten van deze twee vragen met elkaar gecombineerd.

In dit figuur is te zien dat de leraren die het helemaal eens of eens zijn met de stelling dat ze alle tijd nemen voor een leerling ook vaker kiezen voor het aan het werk zetten van de klas en de leerling spreken op de gang als een leerling aan het begin van de les bij hen komt met een probleem. Een afspraak maken komt minder voor. Leraren die de eerste stelling met neutraal hebben beantwoord (dat is een kleine groep) kiezen even vaak voor het maken van een afspraak als meteen op de gang spreken.

2. Toe aan de herfstvakantie

Vorige week en deze week is het herfstvakantie in Nederland. Een deel van het land is inmiddels weer aan de slag, en een ander deel geniet nog van de vakantie. We hopen in elk geval dat jullie genoten hebben of genieten, en goed uitrusten of zijn uitgerust. Dat laatste zullen we overigens aan het eind van deze week gaan vragen. We vroegen afgelopen week of je dit jaar vermoeider de vakantie in ging dan in voorgaande jaren.

In de meeste sectoren is het deel dat vermoeider de herfstvakantie in ging groter dan het deel dat even vermoeid of minder vermoeid was. Uitzondering hierop is het speciaal onderwijs. Dit gaat echter wel om een kleiner groep leraren dan onze po en vo gebruikers die deze vraag hebben beantwoorden.
Op Twitter kregen we wat verschillende reacties. Dat het inderdaad vermoeiender was geweest, zeker met de corona-omstandigheden. Een andere leraar gaf juist aan ten opzichte van bijvoorbeeld de zomer meer energie te hebben omdat er weer les mag worden gegeven. Een ook zei iemand: “Ja, vermoeider, maar ik ben dan ook een jaartje ouder!”.

En inderdaad lijkt het over het algemeen zo te zijn dat leraren die wat ouder zijn bij de start van de herfstvakantie vermoeider zijn dan voorgaande jaren.  Uit het figuur kunnen we ook opmaken dat de respondenten die geen vergelijkingsmateriaal hebben met voorgaande jaren het hoogste is in de categorie 20 tot 30 jaar. Dit ligt in lijn der verwachting als je kijkt naar de leeftijd waarop de grootste groep start in het onderwijs.

3. Liever fysiek onderwijs

Het is een bijzondere tijd. Om ons heen horen we verschillende getallen en geluiden. Moeten de scholen sluiten? We vinden het niet altijd makkelijk om te bepalen of we juist veel of weinig vragen over corona-maatregelen en de situatie op scholen moeten stellen. Aan de ene kant is het natuurlijk actueel, aan de andere kant willen we ook vragen stellen die juist over andere zaken in onderwijs gaan. Aangezien het nu nog vakantie is in een deel van het land, laten we het deze week bij het vragen naar de vorm waarin de scholen na de vakantie onderwijs geven of gaan geven.

In het po, vo en so geeft het grootste gedeelte van de scholen fysiek onderwijs. Dit is ook overeenkomstig de routekaart die de Nederlandse overheid voor het onderwijs voor zich ziet. Ook het MBO houdt zich aan deze routekaart, gezien de keuze voor deels fysiek en online. We vroegen ook wat leraren zelf graag zouden zien na de herfstvakantie:

Er zijn vooral in het vo duidelijke verschillen te zien. Waar 89% van vo-leraren die deze vraag hebben beantwoord (N = 202), aangeeft dat hun school fysiek les gaat geven, geeft 49 % aan dit ook zelf graag te willen.  Natuurlijk is het zo dat we hiermee vragen naar een wens. Bovendien hebben we NIET gevraagd of leraren op dezelfde manier als nu fysiek onderwijs willen geven. Op Twitter geven veel leraren aan dat maatregelen met betrekking tot afstand houden, mondkapjes en bijvoorbeeld halve klassen nodig zijn. Wij hebben hier (nog) niet naar gevraagd.

4. Tips

In onze wekelijkse blog zetten we alle tips van de voorgaande week op een rij.
Bevindingen Teacher Tapp NL met betrekking tot leesonderwijs
Chaos in routes naar leraarschap
Nederlandse samenvatting proefschrift ‘Empowering pre-service teachers through inquiry’ (Lidewij van Katwijk)
Waardering, ervaring en tatoeages
Erbij horen in de klas
Wat is de oorzaak van de niveaudaling van ons onderwijs? Tjipcast 034 met Wim van den Broeck
Hybride lesgeven

Help je ons mee écht groot te worden? Gebruik onderstaande flyers om te delen binnen je netwerk. Neem gerust contact met ons op als je een suggestie hebt om Teacher Tapp NL te promoten.

Wil je zelf een vraag stellen via Teacher Tapp, vul dan dit formulier in.

  • Bericht gepubliceerd op:24 oktober 2020