Een gevarieerde blog deze week! En we hebben niet eens alles meegenomen wat we wilden meenemen! Als eerste gaan we in op wat onze deelnemers zien als topprioriteit voor verbetering van hun school. Vervolgens kijken we naar open en dichte deuren en tot slot kijken we naar incidentele gelden in het onderwijs.

We vroegen onze deelnemers wat hun school momenteel als topprioriteit voor verbetering zou moeten hebben. We vergelijken de resultaten van het primair (figuur 1) en voortgezet onderwijs (figuur 2) met elkaar. De top drie bestaat in beide sectoren uit dezelfde factoren, maar in een andere volgorde en met verschillende percentages. In het primair onderwijs liggen de nummers een en twee dicht bij elkaar. Met 22% komt geletterdheid/taalvaardigheid van leerlingen/studenten/cursisten op de eerste plaats. Gedrag van leerlingen/studenten/cursisten krijgt 19% en eindigt op de tweede plaats. De nummer drie, met 14% is mentaal en fysiek welzijn van het personeel. In het voortgezet onderwijs is met 40% gedrag van leerlingen/studenten/cursisten de duidelijke winnaar. Mentaal en fysiek welzijn personeel komt op plek twee, met 14%. De nummer drie, geletterdheid/taalvaardigheid leerlingen/studenten/cursisten krijgt 11%.

Figuur 1
Figuur 2

We vroegen deze week ook naar ordeproblemen van collega’s (figuur 3). Maar liefst 79% van de deelnemers uit het voortgezet onderwijs is het (helemaal) eens met de stelling ‘meerdere collega’s hebben ordeproblemen in de klas’. Niet zo gek dat dat dus ook een topprioriteit is!

Figuur 3

Tapper in het primair onderwijs geven over het algemeen les met de deur open, in het voortgezet onderwijs zijn de deuren vaker dicht (figuur 4). Soms kregen we een toelichting op het antwoord. Met open deuren kan er wel eens wat geluid uit jouw lokaal een ander storen. Of, je wilt je deur het liefst wel open, maar als je dat doet, hoor je de buren….Dat inspireerde ons tot de vraag wat Tappers het liefst horen in hun lokaal, stilte, geroezemoes, levendigheid? We gingen voor een gedwongen keuze en kregen daarop de feedback dat het afhangt van de situatie. Natuurlijk is het zo dat je als leraar kiest voor het geluidsniveau dat past bij de activiteit, maar we waren erg nieuwsgierig naar waar onze deelnemers het meest van houden đŸ™‚ De grootste groep het liefst licht geroezemoes (figuur 5).

Voor de grap besloten we beide vragen eens te kruisen. En wat blijkt? Tappers die over het algemeen de deur open hebben, houden net iets meer van meer van geroezemoes en levendigheid dan de tappers die kozen voor de deur dicht. Het percentage dat kiest voor stilte of Ă©Ă©n iemand die spreekt ligt net wat hoger bij die tweede groep (figuur 6)!

Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6

Er verscheen een opiniestuk over incidentele gelden in het onderwijs, en we kregen ook een verzoek om een vraag te stellen over de besteding van de NPO-gelden en de consequenties voor scholen nu die gelden aflopen.
Eerst vroegen we:
Heb jij persoonlijk iets gemerkt van het extra geld dat in de afgelopen jaren naar het onderwijs is gegaan middels incidentele middelen en/of subsidies?
Weet jij op welke manier je school NPO-gelden heeft ingezet/besteed?
Het aflopen van incidentele gelden heeft (binnenkort) gevolgen voor mijn school.

Tappers in met name het primair en voortgezet onderwijs hebben persoonlijk iets gemerkt van het extra geld dat middels incidentele middelen en/of subsidies naar het onderwijs is gegaan in de afgelopen jaren (figuur 7). Dat is niet verwonderlijk, sinds daar ook de grootste bedragen naar toe gingen (bijvoorbeeld de subsidies voor basisvaardigheden). Het percentage Tappers dat weet op welke manier de school NPO-gelden heeft ingezet is hoger dan het percentage dat persoonlijk iets gemerkt heeft van de inzet van extra geld (figuur 8).
Zicht op de gevolgen voor het aflopen van incidentele middelen is er (een stuk) minder. Van de deelnemers die het weten, geeft de meerderheid aan dat het aflopen gevolgen heeft (figuur 9).

Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9

Uiteraard hebben we enkele vervolgvragen gesteld. Dit waren extra vragen (optioneel te beantwoorden naast de dagelijkse vragen), gericht aan wie een of meer van de 3 vragen met ja beantwoord had. Het aantal deelnemers ligt dus lager bij deze vragen.

De extra gelden blijken in het po met name ingezet voor extra handen in de klas, en in het vo voor kleinere klassen (figuur 10). Dit uit zich dan ook middels meer collega’s hebben in zowel po als vo. Verschillen tussen sectoren zien we ook bij het geven van minder vakken (in het po, doordat er bijvoorbeeld vakleerkrachten werden ingehuurd) en het geven van meer onderwijs buiten regulieren uren, bijvoorbeeld bijles. Dat kwam vooral voor in het vo.
De NPO-gelden gingen in het po vooral naar extra inzet van personeel en ondersteuning (figuur 11). Dat is ook het doel waar de grootste groep deelnemers uit het vo voor kiest, maar het verschil met nummer 2 en 3 is klein. Opvallende verschillen zien we bij sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (meer in vo), faciliteiten en randvoorwaarden (meer in po) en uitstapjes, onderwijstijd en executieve functies (alle drie meer in vo).

Middels een open vraag vroegen we naar de gevolgen voor de school bij het aflopen van incidentele gelden. Samengevat komt het erop neer dat extra ondersteuning in de klas, zoals onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners, verdwijnt. Contracten worden niet verlengd, collega’s vertrekken. Dit zorgt ook voor een toename van klassengrootte, waardoor de individuele aandacht voor leerlingen afneemt. Ook genoemd: inperking van de zorgstructuur, met minder leerlingbegeleiding en bijlessen. Vermindering van mogelijkheden voor nascholing en extra begeleiding voor zowel leerlingen als docenten, stopzetting van specifieke programma’s of initiatieven die werden gefinancierd met de incidentele gelden. en verminderde mogelijkheid tot flexibele inzet van middelen voor bijvoorbeeld uitjes, leermiddelen, en extra begeleiding.

Deze gevolgen kunnen leiden tot grotere werkdruk voor het personeel, minder individuele aandacht voor leerlingen, en een verminderd ondersteuningsniveau binnen de school. Je zou kunnen zeggen: dat incidentele geld is gewoon structureel nodig om goed onderwijs te geven….(en in het kader van het lerarentekort is het uiteraard ook best vreemd dat er leraren en/of ondersteuners weg moeten….).

Figuur 10
Figuur 11

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 9 tot en met 15 maart!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Steeds meer geld, maar gaat het ook beter met het onderwijs? Maak duidelijke afspraken
Door de glazen bol: voorspellingen bij overgangsvergaderingen
Gamification, next level voor je les!
Sorry sir, what was the question again?
Vier technieken om orde te houden in de klas
Hoe organiseer je jeugdhulp op school?
‘Iedere docent moet worden getraind als coach’

  • Bericht gepubliceerd op:16 maart 2024