Deze week kwam het akkoord op hoofdlijnen tussen PVV, BBB, NSC en VVD er dan toch. Wij hebben op basis van het akkoord al enkele vragen gesteld, en zullen de komende tijd vast nog meer vragen stellen. Maar voor de blog van deze week doen we iets anders. Iets dat we nog niet eerder deden, maar voor alles is een eerste keer.

Nu de formateur bijna aan de slag gaat, grijpen we terug op een vraag die we reeds in september 2023 stelden: Hoe zouden de taakomschrijving en/of functie-eisen voor de minister(s) van onderwijs eruit moeten zien? Een minister wordt benoemd, en er is nooit een vacature voor waarop je kunt solliciteren, maar stel……. We vroegen ChatGPT om op basis van de antwoorden een vacaturetekst te schrijven.

Vacaturetekst voor Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Functie: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Locatie: Den Haag, Nederland

Dienstverband: Voltijds

Salaris: Conform Rijksbeloningsregeling voor bewindspersonen

Sluitingsdatum: [In te vullen]


Over de functie:

Als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van beleid dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs, cultuur en wetenschappelijke instellingen waarborgt en verbetert. Je speelt een cruciale rol in het vormgeven van het onderwijslandschap en het bevorderen van culturele en wetenschappelijke vooruitgang in Nederland.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:

 • Beleidsontwikkeling en -implementatie: Ontwikkelen en uitvoeren van een visie en beleid gericht op de lange termijn voor het onderwijs, cultuur en wetenschap.
 • Luisteren naar het werkveld: Actief luisteren naar en samenwerken met leraren, schoolleiders, wetenschappers en culturele organisaties. Regelmatige werkbezoeken en veldonderzoek verrichten om inzichten uit de praktijk te vertalen naar effectief beleid.
 • Regie en aansturing: Het aansturen van ambtenaren en zorgen voor een constructieve dialoog tussen verschillende belanghebbenden binnen het onderwijs, culturele sector en wetenschapsgebieden.
 • Visie en innovatie: Stimuleren van innovatieve onderwijs- en cultuurprojecten en wetenschappelijke onderzoekinitiatieven die bijdragen aan een inclusieve en kwalitatief hoogwaardige leeromgeving.
 • Verbinding en samenwerking: Bruggen bouwen tussen diverse onderwijsinstellingen, culturele organisaties en wetenschappelijke instellingen. Bevorderen van samenwerking op zowel nationaal als internationaal niveau.
 • Verantwoordelijkheid en transparantie: Verantwoording afleggen aan het parlement en de samenleving over het gevoerde beleid en behaalde resultaten.

Functie-eisen:

 • Onderwijservaring: Minimaal 5-10 jaar recente ervaring als docent, bij voorkeur in het (speciaal) primair of voortgezet onderwijs​
 • Werkveldkennis: Oog en oor hebben voor wat zich buiten de Randstad afspeelt en ervaring hebben in verschillende soorten onderwijs en regio’s​
 • Luistervaardigheden: Bereid zijn om regelmatig gesprekken aan te gaan met mensen die voor de klas staan en hun adviezen serieus nemen​
 • Leiderschap: Aantoonbare ervaring in een leidinggevende rol binnen het onderwijs of een aanverwante sector. Bekwaam in het aansturen van teams en het realiseren van beleidsdoelstellingen​
 • Visie en besluitvaardigheid: In staat om een duidelijke, onderbouwde visie te ontwikkelen en uit te voeren. Moed om moeilijke beslissingen te nemen en door te voeren​
 • Communicatieve vaardigheden: Uitstekende luister- en communicatievaardigheden. In staat om complexe informatie helder en begrijpelijk over te brengen aan diverse doelgroepen​
 • Affiniteit met onderwijs, cultuur en wetenschap: Diepgaande kennis en begrip van de uitdagingen en kansen binnen het onderwijs, de culturele sector en de wetenschappelijke gemeenschap​
 • Netwerk en samenwerking: Sterk netwerk binnen de onderwijs-, cultuur- en wetenschapssector. In staat om effectief samen te werken met verschillende stakeholders​
 • Persoonlijke eigenschappen: Empathisch, verbindend, innovatief, daadkrachtig en maatschappelijk betrokken. Bereidheid om regelmatig veldbezoeken te doen en contact te onderhouden met het werkveld​

   Wat wij bieden:

 • Een uitdagende en betekenisvolle rol waarin je een directe impact kunt hebben op de toekomst van het Nederlandse onderwijs, cultuur en wetenschap.
 • Een dynamische werkomgeving binnen het kabinet en nauwe samenwerking met diverse ministeries en maatschappelijke organisaties.
 • Mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Sollicitatieprocedure:

Ben jij de visionaire en verbindende leider die wij zoeken? Stuur je motivatiebrief en CV naar [contactinformatie] vóór [sluitingsdatum]. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met [contactpersoon] via [telefoonnummer/e-mailadres].

Wij kijken uit naar je sollicitatie!

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Adres: [Adres van het ministerie]

Website: [Website van het ministerie]

Telefoon: [Telefoonnummer]

Diversiteit en Inclusie:

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar een divers en inclusief werkklimaat. Kandidaten van alle achtergronden worden uitgenodigd om te solliciteren.

Zelf voor de klas hebben gestaan (of nog staan) was een duidelijk terugkerend antwoord! Eind april vroegen we onze deelnemers: Zou je ooit minister van onderwijs willen zijn? Gezien de nadruk op aantal jaar ervaring hebben we de resultaten gesplitst op de ervaring van onze deelnemers (figuur 1). De meerderheid heeft niet de wens ooit minister van onderwijs te zijn. Een kleine groep zou dat wel ooit willen. Wie weet…..

Figuur 1

Een minister is 1, het uitvoeren van beleid volgens een hoofdlijnenakkoord is 2. Wij vroegen: Verwacht jij dat er met het voorgestelde hoofdlijnenakkoord veel zal veranderen voor het onderwijs? We hebben vooral deelnemers in het primair en voortgezet onderwijs, en daar zullen we ons even op richten. In het primair onderwijs geeft 46% aan het niet te weten. 24% denkt dat er nauwelijks iets verandert, en 21% denkt dat het ten slechte zal veranderen (figuur 2).
In het voortgezet onderwijs weet 34% het niet, 29% denkt dat er nauwelijks iets verandert en 27% denkt ten slechte. Hoewel de groep klein is (N=38) springt het hoger onderwijs er wel uit, als enige sector waarin een meerderheid van de deelnemers aangeeft dat het voorgestelde hoofdlijnenakkoord het onderwijs ten slechte zal veranderen.

Figuur 2

Het is examenperiode! In 2023 schreven we erover, en dat willen we dit jaar herhalen. Over het eindexamen wordt altijd veel geschreven. Meestal gaat het over de stress bij leerlingen. De klachten over het examen. De slagingspercentages. Hoe de vlag uitgehangen wordt. Vanaf de kant van betrokken leraren horen we niet altijd veel. Alleen de uitzonderingen, de kwijtgeraakte examens, de verkeerde procedures, etc. Maar hoe is het nu om zo’n eindexamen na te kijken? Hoe doen leraren dat? Hoe werkt zo’n tweede correctie precies? Teacher Tapp gaat ook dit jaar weer het perspectief van leraren delen!

Tussen 20-26 mei vragen we onze vo-deelnemers of ze dit jaar een eerste correctie doen.Op 8 juni is het TT examendag, waarin we die groep bevragen over de (correctie van) examens. Op 15 juni stellen we vragen over de tweede correctie. Werk jij in het voortgezet onderwijs en doe je dit jaar eerste correctie? Log dan tussen 20-26 mei tussen alle drukte van de examens minimaal 1 keer in in de app om aan te geven dat je eerste correctie doet, en vervolgens ook op 8 en 15 juni om de vragen over het examen en de tweede correctie te beantwoorden!

Deze week een klein voorproefje. We waren benieuwd of deelnemers uit het vo zelf het eindexamen van (een van) hun vak(ken) maken. Leraren wiskunde doen dit het meest (figuur 3). Alleen bij de leraren klassieke talen (kleine groep!) en mens, cultuur en maatschappij-vakken maakt een minderheid het examen voor het nakijken. Bij leraren mvt zien de het vaakst dat het examen gemaakt wordt, zonder dat deze deelnemers het nakijken.

Figuur 3

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Omdat we vorige week een weekje vakantie hadden krijg je deze week de tips van 4 tot en met 17 mei!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Wijze Lessen met artificiële intelligentie (deel 3)
27 Super-Smart, Teacher-Tested Closing Activities
De vijf stappen van feedback in de klas van Stijn Vanhoof & Geert Speltincx
Het ongemak van falende leerlingen en studenten
Kleine klassen: beter voor leerling en leraar
De verstoorde balans: deel 1
Lesson Study – echte verdieping van het leren
Avoid the perils of pre exam lessons
Wie slim wil zijn moet pijn lijden
Een sterk leerklimaat op school met klassenmanagement
De school als oefenplaats voor burgerschap
Het creëren van een rijker taal- en leesklimaat is niet zo sexy, maar wel urgent
Hoe lees je voor in de klas?
“Als team geloven in je impact? Goed voor je onderwijs en werkgeluk”

 • Bericht gepubliceerd op:18 mei 2024