Onderwijs is nooit af. Er is altijd wel iets wat beter kan, waar je over blijft malen, of waar je thuis nog aandacht aan moet besteden (voorbereiden, nakijken, administratie). We hebben de afgelopen tijd wat vragen gesteld over vermoeidheid en slaap. Ook gaan we in deze blog in op de staat van het onderhoud van de scholen van onze gebruikers.

1.Nachtuilen of vroege vogels

Hoe laat gaan leraren slapen, hoe laat staan ze eigenlijk op? We vroegen hoe laat onze gebruikers verwachtten in slaap te vallen op de zondag nadat de klok een uur achteruit werd gezet. Een deel van de leraren zal deze vraag op die zondag hebben beantwoord (na 16.30) en een ander deel op maandag (voor 16.30).

De grootste groep verwachtte tussen 22.00 en 0.00 in slaap te vallen. De vraag over hoe laat onze gebruikers opstaan hebben we op dinsdag gesteld. Omdat leraren vragen 24 uur kunnen beantwoorden zijn dit de resultaten van een dinsdag of een woensdag ochtend.

We zien dat, net als in Engeland en Vlaanderen, leraren in Nederland die meedoen aan Teacher Tapp vroeg opstaan!

2.Uitrusten of wakker liggen?

Hoe vermoeid zijn leraren als ze de vakantie beginnen, en rusten ze genoeg uit in de vakantie?

Leraren die bij de start van de herfstvakantie aangaven de vakantie vermoeider dan anders te beginnen, zijn helaas niet voldoende uitgerust. Onze groep is klein, maar dit kan wel een signaal zijn van een groter probleem. Werkdruk en burn-out is immers al langer een punt van zorg in het onderwijs. Eenmaal vermoeid, herstel je daar niet zomaar van. 76 % van de leraren die niet vermoeider dan gewoonlijk aan de vakantie begonnen is goed uitgerust, evenals 60 % van de leraren die aangaven geen verschil op gebied van vermoeidheid te kunnen aangeven.

Hoe beter je slaapt, hoe meer je uitrust, over het algemeen. Deze correlatie zijn wij ook duidelijk terug in de resultaten.  Leraren die aangeven erg goede kwaliteit van slaap te hebben, geven ook vaker aan in de herfstvakantie voldoende te zijn uitgerust (opgeteld 81 %).  En andersom ook: leraren die aangeven dat kun kwaliteit van slaap tamelijk slecht tot heel slecht is, daarvan geeft ruim 70 % aan niet voldoende uitgerust te zijn in de vakantie.

Kwaliteit van slaap zou beïnvloed kunnen worden door moeite om in slaap te vallen. We vroegen van welke werkzorgen jullie ’s nachts wel eens wakker liggen. 45 % van de leraren die aangeeft erg goed te slapen, geeft aan niet wakker te liggen van werk gerelateerde zaken. En hoe slechter de kwaliteit van de slaap, hoe meer er wordt wakker gelegen van werk. Vooral het gevoel achter te lopen, de lesplanning of het gevoel onvoorbereid te zijn, zorgen over de prestaties van leerlingen en de relatie met de teamleider/leidinggevende zijn zaken waar leraren van wakker liggen.

Een van onze gebruikers gaf op Twitter aan dat leraren wel moeten kunnen relativeren, (want het is maar werk) én op zichzelf moeten passen. Dat is waar. De resultaten van deze vraag liggen echter wel op een lijn met de breed gehoorde roep voor ‘tijd voor kwaliteit’ Grote klassen zorgen voor hoge werkdruk, en er is weinig tijd om lessen voor te bereiden. “Hard werken, kritisch zijn en doen wat prioriteit heeft. En ook dingen niet doen omdat ze dus niet genoeg prioriteit hebben.” Is de raad van een gebruiker op Twitter.

3.Oude lokalen en lekkende daken

Eerder vroegen we al eens hoe tevreden onze gebruikers waren met hun fysieke werkomstandigheden (staat van het lokaal en personeelskamer). Van de toen 154 gebruikers geeft 52 % aan tevreden of zeer tevreden te zijn. 23 % is neutraal.

Op de stelling “Onze schoolgebouwen over het algemeen in goede staat van onderhoud” antwoord meer dan de helft (van 467 gebruikers) mee eens of helemaal mee eens. Als we de resultaten splitsen naar sector zien we dat leraren die het oneens of helemaal mee oneens met de stelling zijn, vooral leraren in het basisonderwijs zijn.

In het vo en mbo zijn vooral de klaslokalen toe aan een onderhoudsbeurt. De groep leraren die aangeeft dat de staat over het algemeen prima is, is het kleinst in het basisonderwijs; leraren in het basisonderwijs geven het vaakst aan  dat alle genoemde onderdelen van de school aan renovatie toe zijn,  waarbij de klaslokalen, het sanitair voor de leerlingen en het schoolplein aandacht nodig hebben.
In dezelfde week dat wij de vraag stelden, verscheen er een column van Merel van Vroonhoven in de Volkskrant. Zij schrijft over Siberische toestanden in het onderwijs.
“Maar een kniesoor die daarover valt, want alles rammelt, kraakt en kreunt hier. Sommige ramen zijn zo versleten dat ze niet meer dicht kunnen. Het lichtknopje is afgeplakt met ducttape om te voorkomen dat een onoplettend kinderhandje stroom krijgt. De tl-verlichting knippert als-ie te lang brandt en de radiator geeft nauwelijks nog warmte af. Zodra het kwik daalt, moet je zeker twee kledinglagen extra aan.”

Daar hebben we naar gevraagd.

Dit geeft wel een wat minder somber beeld dan Merel van Vroonhoven schetst. Het kan, in deze tijd, ook zo zijn dat de school wel een modern ventilatiesysteem heeft, maar dat dit nu niet voldoet aan de ‘corona-eisen’. Als je eerst de ramen dicht mocht houden, en deze nu open moeten, is het kouder in je lokaal, maar hoeft het onderhoud niet slecht te zijn. Hoe leraren de staat van het onderhoud inschatten is wat anders dan een onderhoudsrapportage, een bouwkundig rapport en een meting van het binnenklimaat bijvoorbeeld.

Daarbij is het natuurlijk ook zo dat onze groep respondenten niet groot genoeg is om een accuraat beeld te geven van ‘dé staat’ van de schoolgebouwen in Nederland.

3.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven.
Hoe begeleid je perfectionistische leerlingen?
Meesterwerk Podcast #68 HB: Ouder en Kind op de basisschool
Formatief evalueren: wat, wanneer en hoe?
Geluk onder druk
Podcasts in de Klas: Afl. 3 – Slaapgedrag en social media
Cijfers voor gym, schaf ze af!
Blog Teacher Tapp NL: Terugblik

  • Bericht gepubliceerd op:5 november 2020