In deze blog: vreemde verzoeken van ouders en wat duiding van de actualiteit van deze week rondom geweld in het onderwijs.

Een meerderheid van de tappers geeft aan dat ouders/verzorgers hogere eisen stellen hogere aan leraren en/of scholen dan toen ze voor het eerst begonnen in het onderwijs (figuur 1). Omdat het vaak voorkomt dat je bij een dergelijke vraag eerder geneigd bent om recente gebeurtenissen groter te maken, vroegen we ook heel concreet welke verzoeken er de afgelopen maand waren gekomen. Een minderheid van de deelnemers heeft de afgelopen maand geen verzoeken gehad, met uitzondering van deelnemers in het mbo (figuur 2). In het primair en voortgezet onderwijs kwamen verzoeken rondom begeleiding tijdens de les en huiswerk/opdracht/schoolwerk het meest voor. De klassenplattegrond/plaats in het lokaal houdt ouders/verzorgers in het primair onderwijs meer bezig dan ouders/verzorgers in de andere sectoren.
Het is niet verwonderlijk dat deelnemers die vinden dat ouders/verzorgers hogere eisen stellen ook meer verzoeken hebben gehad de afgelopen maand (figuur 3).

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Maar wat zijn nou de vreemdste verzoeken tot iets extra’s/een aanpassing die Tappers ooit van ouders/verzorgers kregen? We hebben hartelijk gelachen bij het doorlezen van de ruim 300 antwoorden. Zo zijn er verzoeken die gaan om beoordeling, cijfers en toetsen (vaak moet een cijfer omhoog, maar er zijn voorbeelden genoemd waarin ouders een lager cijfer of advies wilden). Soms gaat dat gepaard met omkoping of dreiging. Verzoeken die te maken hebben met toezicht, controle of ‘curling-ouderschap’ komen ook best vaak voor. Een aparte tak hierbinnen zijn verzoeken die gaan over het beïnvloeden van sociale contacten en vriendschappen. Veel van deze verzoeken lijken ook te komen vanuit een bepaald beeld van onderwijs of het werk van een leraar, vaak in combinatie met het beeld dat ouders/verzorgers hebben van hun kind (denk aan het vaak genoemde prins/prinsessengedrag). Tot slot is er de categorie verzoeken die we scharen onder de noemer ‘opvoeding’, waarin de leraar gevraagd wordt iets te doen wat eigenlijk bij de taak van de ouders hoort.

Onderstaande voorbeelden een aardig beeld. Interessant vonden we de voorbeelden waarin schoolleiding ingaat tegen de leraar.

“Elke presentatie voldoende moeten geven, voor de moeite.”
“De vraag het kind naar huis te sturen, omdat het toch niet meegaat naar de gym.”
“Een eigen wc”
“Waarom zijn schoolfeesten alcoholvrij, het is toch goed voor kinderen als ze dan leren drinken.”
“De ouders wilden al mijn lesmateriaal (presentatie, uitwerkingen en oefentoetsen) voordat ik aan het hoofdstuk zou beginnen.”
“Ouders hadden geen plek voor hun kind bij de bso. ‘Kan het niet bij jou blijven na schooltijd?'”
Een pta cijfer aanpassen van een vak wat ik niet geef. Reden: de docent had volgens moeder geen gelijk. Bij weigering werd er gevraagd waarom ik dan in vredesnaam mentor was.”
“In het hoge gras mag het echt niet ivm teken. Dan kan hij wel bij de boswachter op zijn rug toch? (Groep 6)”
“Aanpassen van het schooladvies omdat de OMGEVING van ouders niet zou kunnen accepteren dat hun zoon “maar” naar het VMBO zou gaan.”
“Ik gaf een leerling eind groep 7 pre-advies havo/vwo. Moeder werd kwaad en vond dat ik er vmbo van moest maken.”
“De keer dat ik werd gepusht door moeder om een melding te maken van mishandeling van haar kind door haar ex/de vader terwijl ik zelf niks daarvan merkte of gezien had.”
“Of ik de melk in de schoolbeker van hun kind kon opwarmen in de magnetron, want het lust geen koude melk.”
“Kinderen die niet zindelijk zijn en toch naar school worden gestuurd. Ouders verwachten dat we ook tijd hebben om luiers te verschonen”
“Of ik ervoor wilde zorgen dat een kind steeds zijn neus zou snuiten of niet zou praten tegen een ander kind.”
“Een verzoek tot meer werk om mee te oefenen. Deze vader vertelde dat hij pas tevreden zou zijn als zijn dochter alleen maar tienen haalde. En zolang zijn dochter dat niet haalde moest ze meer oefenen.”
“Of ik na schooltijd nog een uurtje op het kind kon passen (5-jarige) want ik was zelf immers vrij na schooltijd.”
“Indien hun zoon in negatief gedrag bleef hangen, dreigen met de koude douche.”
“Kind met een kaderadvies toch plaatsen in een mavo/havo/vwo klas.”
“Kind werd eerder opgehaald voor een beauty-middag met moeder (groep 5)”
“Telefoneren met een arts van een kind over een operatie”
“Bijles bij hun thuis na schooltijd komen geven, natuurlijk onbetaald, aangezien het mijn taak is dat het kind deze leerstof zou snappen.”
“Of we een afdakje konden bouwen voor de fietsen, want het zadel van zijn zoon werd nat.”
“Een cijfer met 2 punten ophogen omdat mijn vak (levensbeschouwing) ‘er eigenlijk toch niet toe doet voor de toekomst van ons kind’.”
“Een eis dat ik het kind eerst om toestemming moest vragen wanneer ik de zonwering/gordijnen ging sluiten.”
“Om 8.30, of ik hem even deze trui aan wilde doen, want het is winter dus koud. Thuis had hij namelijk alleen maar een t-shirt aan gewild..”
“Wil je ervoor zorgen dat ze niet bevriend raakt met kinderen waarvan de ouders roken?”
“Kun je controleren of er wormpjes in z’n ontlasting zitten als hij gepoept heeft?”
“Of een ouder de uitslag van de eindexamens een dag eerder kon krijgen, omdat ze op vakantie zouden gaan.”
“Of ik hun kind kon slaan als hij niet luisterde. Dat deden ze thuis immers ook.”
“Of hun zoon naast een bepaald meisje mocht zitten, want zij zagen in haar wel een geschikte partner voor hun zoon. Ging om kinderen van 10 jaar…”
“Of een leerling op zijn verjaardag halverwege de dag naar huis mocht zodat ze als gezin iets leuks konden gaan doen.”
“Om het leerdoel (leer de 7 dagen van de week uit je hoofd in het Frans voor volgende week) te schrappen want daar kreeg het kind stress van.”
“In het weekend een oudergesprek willen plannen in een gelegenheid in de stad ‘zodat ik dan ook eens zou voelen wat het is om in het weekend te moeten werken'”.
“Kind kreeg een briefje mee van thuis dat hij na de kookles niet hoefde af te wassen…thuis deed moeder dat ook voor het gezin.”
“Of ik ieder uur even aan het voorhoofd van het kind wilde voelen, omdat ze niet helemaal fit was.”
“Of wij (school) hun kind die week geen toets wilde geven en ontzien bij huiswerkopdrachten, want zoon had eerste natte droom gehad en was daarvan van slag.”
“Een slecht en te laat ingeleverd werkstuk toch hoog becijferen omdat de leerling er zo lang aan gewerkt had”
“Het verzoek om een advies aan te passen van vmbo kader naar vwo. Hij wilde dan wel nieuwe computers aan de hele school geven.”
“Calorieën bij houden omdat leerling anders te ‘dik’ werd.”
“Rapport aanpassen, in opdracht van ib. Anders werd er een klacht ingediend.”
“Halen en brengen van een kind naar school, lag toch op mijn route.”
“Een h/v advies op te moeten hogen naar vwo. Voor een non-gemotiveerd kind. Ouder is naar directie gestapt. Directie eiste vervolgens dat ik het advies aanpaste.”
“Of ik na iedere les even 5 minuten met het kind apart wou gaan zitten om de les te evalueren.”
“Of ik zijn billen met billendoekjes wilde schoonmaken na het poepen.”
“Of ik als mentor een leerling wilde behandelen voor een gameverslaving.”
“In groep 8 kwam uit het schooladvies vmbo. Ouders vonden dit een schande en konden het niet accepteren. Een aantal dagen later kwamen de ouders met een enveloppe met vijfhonderd euro met daarbij de vraag of we het schooladvies konden veranderen in vwo.”
“Met (letterlijk!) een mes in de hand eisen dat het kind een diploma zou krijgen (ondanks niet afronden alle vakken)- directie MBO gaf daar overigens aan toe.”

Kan je er geen genoeg van krijgen? Houd onze sociale media in de gaten, daar zullen we komende week nog wat voorbeelden langs laten komen!

”Houd je bek of ik vermoord je’: docenten denken aan stoppen door toenemende agressie leerlingen’ kopte RTL Nieuws deze week. De docenten die hun verhaal deelden met RTL Nieuws geven aan dat wangedrag van leerlingen ,scheldpartijen, bedreigingen of leraren die zelfs thuis opgezocht worden, steeds vaker voorkomt. Hoewel ze vrijwel unaniem het leraarschap als prachtig beroep omschrijven, geven ruim vijftig leraren aan dat voor hen de maat vol is. Zij twijfelen op dit moment of ze vanwege het toegenomen wangedrag wel door willen gaan met lesgeven.

Ook wij hebben hier weleens naar gevraagd. In januari bijvoorbeeld. Toen vonden we dat slechts een klein percentage van de deelnemers in de afgelopen 12 maanden op enig moment slachtoffer was geweest van fysiek geweld door een leerling/student/cursist (figuur 4). Uitzondering zijn onze deelnemers in het speciaal onderwijs.
In maart 2023 vroegen we naar verbaal geweld. Dat komt vaker voor. Zo was 23% van de deelnemers tijdens dat schooljaar al slachtoffer geworden van verbaal geweld door een leerling/student/cursist (figuur 5).
In oktober 2023 bleek dat een meerderheid van de Tappers zich zelden of nooit zorgen maakt dat hen iets ernstigs als fysiek geweld overkomt op het werk (figuur 6).

Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6

Vorige week keken we al naar de grootste factor die waardering voor je baan en/of school ondermijnt. Hoeveelheid werk/werkdruk staat op 1 in primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In het mbo en ho is het de cultuur en/of organisatiestructuur in de school. Gedrag van leerlingen/studenten/cursisten op school in het algemeen staat (op grote afstand) op plek 2 in het primair en voortgezet onderwijs. Maar, we vonden ook dat onder de Tappers die vaker denken aan ontslag nemen of die niet gelukkig zijn op hun school vaker gebrek aan erkenning, cultuur en/of organisatiestructuur in de school en de wijze waarop de direct leidinggevende leiding geeft de grootste ondermijnende factoren voor waardering van de baan en/of school zijn, dan voor Tappers die minder vaak aan ontslag denken of gelukkig zijn op school.
Deze week zagen we dat ongeveer een derde van de deelnemers hun school zou inruilen voor een andere als dat gemakkelijk en zonder risico’s gaat (figuur 7). Als we die vraag kruisen met de vraag van ondermijnende factoren zien we grotere verschillen tussen de twee groepen op gebied van wederom cultuur en/of organisatiestructuur in de school en de wijze waarop de direct leidinggevende leiding geeft dan gedrag van leerlingen/studenten/cursisten (figuur 8). En toen we in oktober 2023 vroegen naar de belangrijkste overweging op momenten dat deelnemers gedurende het afgelopen jaar hebben overwogen het onderwijs te verlaten, stond orde houden en gedrag ook onder werkdruk, leiderschap en werk-privébalans (figuur 9).

Wij trekken de voorzichtige conclusie dat met name de manier waarop de directie of leidinggevende ondersteunt en reageert bij incidenten nog belangrijker is dan het incident zelf. Wat vinden jullie?

Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9

Om nog meer inzicht te geven zullen we dit onderwerp komende tijd weer laten terugkomen in vragen.

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 2 tot en met 8 maart!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Docent buiten spel na toneelsatire over onderwijs
The Dos and Dont’s of Social Media for Teachers
Ipsatief toetsen: een andere invalshoek van denken over beoordelen en beslissen
Mijn eerste mentorklas, 15 jaar later
Recensie Leraar zijn, leraar worden
Student engagement: meer betrokkenheid in je les
Het is allemaal zo vanzelfsprekend… (Deel 1)
Veelgestelde vragen over thuisonderwijs

  • Bericht gepubliceerd op:9 maart 2024