In onze vorige blogpost eindigden we met complimenten die onze deelnemers kregen én gaven. Deze week beginnen we met klachten 🙂 Verder: hoe gaat het eigenlijk met de NPO gelden, en een kleine fotorapportage van plekken waar deelnemers Teacher Tapp vragen beantwoorden.

Klachten

Heeft een ouder/verzorger/voogd al eens een klacht tegen jou ingediend? En een leerling/student? En, heb jij wel eens een klacht ingediend tegen een leerling/student? Deze vragen stelden we de afgelopen periode. De derde vraag werd gesuggereerd door een deelnemer, heel fijn als dat gebeurt! Deze deelnemer dacht terug aan het moment waarop hij zelf een klacht moest indienen wegens bedreigende appjes. Wat zijn de ervaringen van onze deelnemers rondom klachten?

Er is een kleine groep van de deelnemers dat wel eens een klacht heeft ingediend tegen een leerling. Het percentage is het kleinst in het primair onderwijs, en het grootst in het speciaal onderwijs (let op, kleine groep).

Te verwachten, het percentage leraren waar leerlingen/studenten wel eens een klacht tegen ingediend hebben, is het kleinst in het primair onderwijs en het grootst in het hoger onderwijs. Onder onze deelnemers in het speciaal onderwijs is het percentage leraren dat wel eens een klacht van ouders tegen zich kreeg ingediend hoger dan in de andere sectoren (nogmaals, deze groep is klein). Na het so volgt het primair onderwijs. Opvallend toch wel het percentage leraren dat een klacht van ouders kreeg in het mbo en hbo, hoewel hier de totale groep deelnemers niet zo groot is.

Inzet van de NPO-gelden

Minister Wiersma heeft aangegeven dat scholen de NPO-gelden langer mogen inzetten. De looptijd van het NPO wordt verlengd met twee schooljaren. Scholen ontvangen middelen voor schooljaar 2022/2023 en kunnen die tot en met 2024/2025 besteden aan de interventies op de menukaart. Met de verlenging komt er ook twee jaar langer ondersteuning voor scholen bij de uitvoering van het programma én wordt het NPO twee jaar langer gemonitord. Wij vinden monitoren ook leuk, dus vroegen onze deelnemers naar hun inschatting van de effectiviteit van de inzet van de NPO-gelden.

In het primair onderwijs geeft 19% van de respondenten aan de schatting van de balans tussen effectieve en minder effectieve doeleinden/inzet van de gelden niet te kunnen maken/niet te weten waaraan de gelden besteed worden. In het vo is dit 27%, in het so 29%. In het mbo en hbo is het meer dan 50%. Die laatste 3 groepen zijn echter wel wat kleiner! De vraag of de inzet van het geld daadwerkelijk bijdraagt aan inlopen van vertragingen kan ook niet iedereen beantwoorden. Als we de deelnemers die beide vragen niet kunnen beantwoorden of niet weten waar het geld aan wordt uitgegeven verwijderen, ontstaan onderstaande twee nieuwe figuren. Het so, mbo en ho houden dan te weinig respondenten over.

Van de 359 deelnemers uit het po geeft 41% de schatting 80% effectief en 20% minder effectief. In het vo is het met 22%, 27% en 26% (van 286 deelnemers) verdeeld tussen 80-20, 60-40 en 50-50. Dat leraren in het vo minder positief over de inzet van de NPO gelden zijn, zien we ook in de tweede vraag. 33% geeft aan dat de inzet nog niet daadwerkelijk heeft bijgedragen aan inlopen van vertragingen, en niet te verwachten dat dat nog gebeurt. In het po zegt 40% wel te zien dat de inzet hier aan bijdraagt.


We gaven onze deelnemers de kans om aan te geven welke effectieve en minder effectieve inzet van de gelden zij zien op hun school. Genoemd bij effectieve inzet: kleinere klassen, extra tijd/extra les, extra personeel. Genoemd bij minder effectieve inzet: algemene huiswerkklas, inzet externen (bv studenten), extra personeel dat invalwerkzaamheden doet ipv beoogde extra lessen.

Waar tappen leraren?

Op Twitter vroegen we om foto’s van de plaats waar je bent of het uitzicht dat je hebt als je “tappt’. We kregen leuke reacties, waarvan we er graag enkele met jullie delen!

In mijn klaslokaal is het dagelijks feest als het 16:30u moment aangebroken is
Meestal op de fiets bijna thuis en dan wordt de notificatie in mn oortjes voorgelezen. “From teacherTapp, it’s teacherTapp time. There are new questions to answer”
Meestal zie ik dan dit: Want op weg naar huis, op het pontje of voor het stoplicht. Invullen doe ik op school eigenlijk nooit, dan ga ik wel wat eerder naar huis.
Tijdens het eten koken
Vandaag een keer niet in de klas, maar langs het hockeyveld!
Of een soortgelijk lokaal (op m’n werkdagen).
In mijn lege klaslokaal! Uitzicht naar buiten is beperkt door de screens.
Meestal tijdens mijn wandeling van school naar huis.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer: 3 tot en met 9 maart.

Digitaal toetsen: is uw school er klaar voor?
Achter de schermen
Gevolgschade van ADHD bij meisjes
Failing at Normal: An ADHD Success Story
Help, mijn ouders zijn leraar!
Formatief handelen met bronvragen bij geschiedenis
Toolkit voor onderzoekende leraren
Trauma- en cultuursensitief werken in de klas bij leerlingen met een vluchtverhaal én anderen
7 formatieve werkvormen om te checken op begrip

  • Bericht gepubliceerd op:11 maart 2022