De start van de kerstvakantie! Omdat wij er ook wel aan toe zijn (vorige week schreven we al over de sprint tot de vakantie), een wat simpeler blog deze keer. Na de vakantie komen we dan uitgerust terug om de analyses van de verschillende vragen met jullie te delen!
We bespreken een landelijk verbod op mobieltjes in de klas, warme dranken drinken uit thermomokken en de kerstactiviteiten in de verschillende sectoren.

Mobieltjes: landelijk verbod of niet?

Eerder schreven we al over een verbod op mobiele telefoons. “Kortom: ja, een verbod kan zeker last van mobiele telefoons voorkomen (niet 100%). Toch maar gewoon landelijk invoeren dan? Als het aan onze deelnemers ligt NIET (figuur 11). 69% van onze deelnemers vindt dat het al dan niet toestaan van mobieltjes in de klas de verantwoordelijkheid van de school is. En 21% vindt het de verantwoordelijkheid van de leraar. Wij lazen verschillende reacties. ‘Scholen zijn te slap, dus een landelijk verbod kan goed werken.’ ‘De telefoontas werkt niet, er ontstaat nog steeds discussie.’ ‘Collega’s houden zich niet aan de regels.’ ‘Leerlingen leveren een oude mobiel in in de tas.’ ‘Ik heb geen problemen met mobieltjes.’ Mogelijk is een goede eerste stap al het beter naleven en handhaven van de afspraken die de school heeft.” En eigenlijk hadden we niet mogen concluderen dat onze deelnemers tegen een landelijk verbod zijn, want dat was niet wat we hadden gevraagd! Maar: nu hebben we dat wél gevraagd. En: ongeveer de helft van alle deelnemers is voor een verbod (waarvan de meeste voor een verbod alleen voor leerlingen/studenten/cursisten). In het primair en voortgezet onderwijs hebben we de meeste deelnemers. De sectoren so, mbo en ho zijn kleiner en laten we even buiten beschouwing. In het voortgezet zijn er net wat meer deelnemers voor een verbod dan in het primair onderwijs. Ongeveer een kwart is tegen en een kleine 10 % is neutraal. 15% is er nog niet uit of weet het niet. We zijn dus te voorbarig geweest toen we stelden dat leraren tegen een verbod zijn! Er zijn meer leraren voor dan tegen, en een vijfde van onze deelnemers is neutraal of weet het nog niet (figuur 1).

Van de 130 deelnemers die het helemaal eens zijn met de stelling dat ze dagelijks last hebben van mobieltjes in de klas is 55% voor een landelijk verbod voor leerlingen en 12% tegen. Bij de 287 leraren die het helemaal oneens zijn met de stelling is dat 33% om 37% (figuur 2).
Bij de grootste groep deelnemers zijn mobiele telefoons in de klas toegestaan, maar moeten in een telefoontas (N=269). 53% van deze groep is voor een landelijk verbod, waarvan 43% alleen voor leerlingen/studenten/cursisten. 30% is tegen. Een vergelijkbaar beeld zien we bij leraren waarbij de leerlingen/studenten/cursisten de telefoon bij zich hebben in de klas. 62% van de leraren waar de mobiele telefoon reeds verboden is, is voor een landelijk verbod, waarvan 52% alleen voor leerlingen/studenten/cursisten (figuur 3).

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Warme dranken en thermomokken

Ons gebeurt het wel eens dat een verse kop koffie of thee lauw of koud wordt voordat we hem hebben kunnen drinken. We waren benieuwd hoe dat voor onze deelnemers is. Toen we vroegen of het gelukt was om een hete/warme koffie/thee/andere warme drank te drinken op school, reageerden enkele deelnemers met ‘lang leve de thermomok!’ Daarom vroegen we ook waar de koffie/thee/andere warme drank uit gedronken wordt. Opvallend resultaat dat van de 72 mensen wiens koppen allemaal lauw/koud waren, 19% uit een eigen thermomok drinkt. De grootste groep deelnemers drinkt uit een mok van school (figuur 4).

Figuur 4

Kerstactiviteiten

Vorig week bleek dat de behoefte aan de kerstvakantie behoorlijk was. Deze week vroegen we hoe druk de laatste week is, en wat er in de laatste twee weken allemaal aan kerst-en/of winteractiviteiten op het programma staat. In alle sectoren zijn er veel deelnemers die een kerstborrel/-maaltijd/-koffie etc. met collega’s hebben. De (lelijke) kersttruiendag/kersttruien-competitie komt minder voor, maar ook in elke sector. Dat geldt ook voor een goede doelen actie, hoewel vo en so dit meer doen dan de overige sectoren. In het primair onderwijs komt de kerstuitvoering vaker voor dan in de andere sectoren (figuur 5).

Op verzoek vroegen we of het kerstdiner of de kerstviering onder schooltijd wordt gehouden en zo niet of het dan onder onderwijstijd valt. In het speciaal onderwijs wordt het met name onder schooltijd gehouden. In het primair onderwijs is het kerstdiner voor de grootste groep deelnemers buiten schooltijd en verplicht (valt onder onderwijstijd) (figuur 6).


De meeste deelnemers geven aan dat het (ontzettend) druk wordt de laatste week voor kerstvakantie (figuur 7). Als we de activiteiten kruisen met hoe druk het wordt in de laatste week zien we dat de drukte niet alleen komt door de kerstactiviteiten. Deelnemers die het ontzettend druk en de deelnemers die het vrij rustig hebben, hebben ongeveer dezelfde activiteiten op het programma staan. De deelnemers die het rustig hebben, zijn wel in de minderheid. De drukte heeft misschien maar deels met kerst te maken, maar mogelijk ook met oudergesprekken en dergelijke.

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Hoe druk of rustig het ook was de afgelopen week: het is NU vakantie. We hopen dat jullie gaan ontspannen. Uitrusten, doen wat je leuk vindt, tijd hebben voor de mensen die belangrijk voor je zijn. Wij blijven wél vragen stellen, maar onze blog neemt een pauze. We hopen dat je de app aan de kant legt als je daar behoefte aan hebt, maar uiteraard zouden we het ontzettend leuk vinden als je af en toe wél eens naar de vragen kijkt. Al was het alleen maar om het onderwijswoord van het jaar te verkiezen! Zonder jullie zijn er geen resultaten en ook geen analyses. Bij dezen willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie deelname en bijdrage het afgelopen jaar. De werkvloer in beeld brengen kan niet zonder medewerking van de betrokkenen, en wij zijn trots op onze 1000+ dagelijkse deelnemers! Onze voornemens voor 2023 zijn vaker sector- en rolspecifieke vragen stellen, weer wat winacties op touw zetten én de vragen blijven stellen waar jullie een antwoord op willen!

Fijne feestdagen en een heel mooi begin van 2023!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 16 tot en met 22 december!

Blog Teacher Tapp NL
8 beweegredenen voor formatief handelen
Signaleer kinderarmoede
Zo ga je het gesprek met ouders in kansarmoede aan
Posters & One-Pagers
Adventures in Teaching: A Professor Goes to High School to Learn about Teaching Math
Hoe leerzaam een goed verhaal kan zijn
Praktijkillustratie Systeem Leraarschap

  • Bericht gepubliceerd op:22 december 2022