De afgelopen maanden zijn we samen met Teacher Tapp UK druk bezig geweest met het maken van enkele updates achter de schermen van de app! We zijn erg enthousiast over wat de veranderingen op de lange termijn betekenen (bijvoorbeeld nieuwe functies!) en we kunnen niet wachten om je hier de komende weken meer over te vertellen.

Let op!
Voor die tijd moeten we echter wel een hindernis nemen om iedereen op het nieuwe systeem te krijgen. Totdat (bijna) iedereen hier aanwezig is, kunnen we niet verder DUS als je een bericht ziet waarin je wordt gevraagd om je app bij te werken, doe dat dan alsjeblieft! De update zorgt er ook voor dat we de vragen voor de komende weken al vooruit moeten plannen. Tot 12 december kunnen we geen wijzigingen meer doen in de vragen, en helaas dus ook niet inspelen op de actualiteit. Wel blijven we gewoon onze blogs schrijven en bevindingen delen via onze social media kanalen!

Het blog van deze week is wat korter dan je van ons gewend bent. Lees wat we hebben ontdekt over de link tussen de visie van de school en de praktijk, hoe leraren het beleid van overheid en directie met betrekking tot COVID19 beoordelen, en hoe veel er gelachen wordt op school.

Visie versus praktijk

Veel scholen hebben een visiedocument op de website staan. Wat staat daar nou in, en in hoeveere brengen scholen die visie in de praktijk? We stelden hierover drie vragen:


– Wat is waar over de visie/het visiedocument van je school, zoals op de website van de school te lezen/vinden is?
– De praktijk op mijn school is gelijk aan het plaatje dat de visie schetst.
– Welke van deze woorden/zinnen staan in het visiedocument in de schoolgids/op de website van je school?

Laten we beginnen bij de laatste vraag. De termen eigenaarschap, ieder kind heeft zijn eigen talenten, samenleving en ouders als partners (die laatste vooral in het basisonderwijs) scoren hoog op de websites.

In het speciaal onderwijs (kleine groep) geeft 55% van de leraren aan dat de de praktijk op school in (zeer) sterke mate gelijk is aan het plaatje dat in de visie wordt schetst. In het basisonderwijs is het 44%. In het mbo geeft 39% aan dat het in redelijke mate gelijk is, en in het voortgezet onderwijs 43%.

Als we deze vraag combineren met wat leraren vinden van de visie, zien we dat van de leraren die aangeven dat de praktijk in zeer sterke mate gelijk is aan het plaatje dat de visie schetst, 72% vindt dat de taal van de visie helder is en dat de visie vanuit de praktijk geschreven is. Gaan we in het figuur verder naar rechts dan zien we dat die percentages lager liggen bij leraren die aangeven dat de praktijk in sterke of redelijke mate gelijk is aan het plaatje van de visie, en zelfs op 0 komt bij leraren die ‘nauwelijks’ of helemaal niet ‘ antwoordden’. Hetzelfde patroon zijn we bij de visie beschrijft concreet hoe leerlingen leren en wat leerlingen leren. Een omgekeerd patroon zien we juist bij de kenmerken de taal is wollig, hoogdravend en langdradig. Van de leraren die aangeven dat de praktijk nauwelijks of helemaal niet gelijk is aan het plaatje van de visie geeft een flink percentage aan dat de taal van de visie wollig is.

Image

COVID19 en beleid en ondersteuning voor scholen en leraren: 2020 en 2021 vergeleken

We ontkomen niet aan een paar COVID19 vragen in deze periode. We houden het bij twee vragen die we bijna precies een jaar geleden ook stelden.

Als eerste: op het gebied van beleid en ondersteuning voor scholen is de reactie van de overheid op COVID-19 in het algemeen … geweest. In alle sectoren is het percentage leraren dat ‘zeer slecht’ antwoordt, flink gegroeid. En het percentage met ‘goed’ of ‘zeer goed’ is in een jaar gedaald.

Hoe anders is dat beeld bij de tweede vraag, als het gaat over beleid en ondersteuning voor leraren door de directie. Ja, ook hier zien we een stijging bij de zeer slecht, maar een kleine. Het beeld was vorig jaar al positiever dan bij de overheid, en dat is zo gebleven.

Lachen is gezond

Ondanks de ongetwijfeld lastige tijden momenteel, wordt er gelukkig ook veel gelachen! In alle sectoren! Splitsen we op leeftijd, dan is het percentage dat hardop ergens om gelachen heeft (in elk geval op 16 november 🙂 ) hoger bij jongere dan bij oudere leraren.

Lachen om jezelf samen met je klas, voor veel leraren vast herkenbaar. Want, in elke sector heeft ruim 70% dit zeer recent meegemaakt. Gelukkig maar!

Tips

Elke week verzamelen we op onze blog de tips die we in de app geven. Deze keer de tips van 18 tot en met 24 november.

Vlees noch Visie
Podcast Buiten de Krijtlijnen: #90 | Tim Surma over onderwijs
Duurzame implementatie van onderwijsverbetering
Reflectiegesprekken op RSG Pantarijn: motiverend en verbindend
Hoe vind ik een leuke baan?
Een pedagogiek van kwetsbaarheid

  • Bericht gepubliceerd op:25 november 2021