In deze weekblog: de balans tussen werk en privé, hoe staan de tafels, en welke leraren hebben vaker corona gehad? We zijn ook verheugd dat we kunnen melden dat we de grens van 1200 deelnemers op één dag hebben overschreden! Hoe meer deelnemers, hoe beter het beeld, dus we zijn hier erg blij mee!

De balans tussen werk en privé.

Het werk in het onderwijs is eigenlijk nooit af. Het geven van een les geeft altijd werk voor een volgende les. Je kunt altijd meer lezen over vakdidactiek, formatief handelen, regie in de klas…. en dan heb je natuurlijk ook het correctiewerk, de telefoontjes naar ouders, etc. etc. Wanneer doen leraren die niet-onderwijzende taken?

In het vo, mbo en ho doen leraren deze taken tijdens lesvrije uren, zoals de tussenuren. In het po en so wordt dit vooral aan het eind van de schooldag gedaan. Geen verrassende uitkomst vanwege de organisatie van het onderwijs in deze sectoren. Het percentage leraren dat in de avond of tijdens het weekend deze taken uitvoert, is behoorlijk. Meer dan de helft in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld (figuur 1).

Figuur 1

Thuis in de avond en in het weekend werken kan de balans tussen werk en privé verstoren en kan het gevoel geven dat het werk het privéleven doorkruist. Uiteraard is dit een eigen gevoel dat voor iedereen kan verschillen. We legden deelnemers de stelling ‘Ik heb een goede balans tussen werk- en privé leven voor’ en kruisten de resultaten met de vraag over het moment van uitvoeren van niet-onderwijzende taken.

De groep tappers die het eens is met de stelling is ongeveer even groot als de groep die oneens aanvinkte. We zullen deze twee groepen eens vergelijken. Deze groepen verschillen niet zo veel op het gebied van moment van uitvoeren van niet-onderwijzende taken. Met uitzondering van twee momenten: thuis in avond en in het weekend. Het percentage dat aangeeft thuis in de avond of in het weekend niet-onderwijzende taken uit te voeren is bij de deelnemers die het eens zijn met de stelling over het hebben van een goede balans flink kleiner (figuur 2).

Figuur 2

We vroegen ook op welke manieren onze deelnemers werk en privé proberen te scheiden. Ook hier kijken we naar dezelfde twee groepen. De groepen verschillen met name met betrekking tot de strategieën ‘na een bepaalde tijd niet meer werken’, ‘geen berichten/mails versturen in vrije tijd/weekend/vakantie’ en ‘geen berichten/mails meer versturen na een bepaalde tijd” (figuur 3).

Figuur 3


De resultaten wijzen uit dat mensen die een goede balans ervaren absoluut niet alleen ‘werken tijdens kantooruren’. Soms is werken in de avonduren nodig (bijvoorbeeld oudergesprekken), soms is er een piek in nakijken en soms past het bij je om je werk te verdelen, omdat je door de week eerder wilt stoppen. Het wordt uiteraard wél een probleem als je vindt dat je werk je privé meer doorkruist dan je zou willen. Figuur 4 laat zien dat dat voor een groot deel van de deelnemers soms of regelmatig het geval is. En dat is wel degelijk een belangrijk signaal.

Figuur 4

Bussen, groepjes en hoefijzers

Hoe de tafels staan in je lokaal heeft effect op je les, met name klassenmanagement. Welke leerlingen naast elkaar zitten mogelijk ook. Meer dan de helft van de deelnemers in de verschillende sectoren kan de tafels en stoelen op een voor hen optimale manier neerzetten (figuur 5). Veel voorkomende opstellingen zijn de busopstelling en kleine groepen. In het hoger onderwijs komt de u-opstelling vaak voor (figuur 6). In vo, mbo en ho geven de meeste leraren vrije keus aan leerlingen over waar ze zitten. In het po en so worden wat vaker dan in andere sectoren plattegronden gebruikt. Veelal op basis van gedrag of iets anders (figuur 7).

Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7

Welke leraren hebben vaker corona gehad?

Hoeveel verschillende keren zijn leraren officieel besmet geweest met COVID-19? We kijken even alleen naar po en vo. 28% van de leraren in het primair onderwijs en 39% van de leraren in het vo is nog niet officieel besmet geweest (De leraren die aangaven zich nooit officieel te hebben laten testen zijn hier weggelaten) (figuur 8). Het percentage leraren dat meerdere keren besmet is geweest is groter in het primair onderwijs. Het grootste percentage is een keer besmet geweest.

Figuur 8

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer: 31 maart tot en met 7 april

Regie in de klas
1 april inspiratie
Kinderpodcasts
Tjipcast 172 met Eva Naaijkens en Martin Bootsma: De school als werkplaats
Een flexrooster: 5 overdenkingen voor de invoering
Wat zijn de voor- en nadelen van niet-traditionele schooltijdenmodellen voor de cognitieve en niet-cognitieve resultaten van basisschoolleerlingen
Maak je plattegrond met Social Shuffle!
Niet kunnen doorgroeien als leraar? Echt wel!
The sound of silence
Salarischeck
Werkurenberekenaar

  • Bericht gepubliceerd op:8 april 2022