In deze weekblog gaat het over het uitbreiden van uren, werkdruk en chocolade. We analyseren enkele resultaten uit de afgelopen periode, en natuurlijk geven we je een overzicht van de tips van de afgelopen week!

Los het lerarentekort op met meer uren…

Er is een nieuw kabinet, met een bijbehorend coalitieakkoord 2021-2025 waar uiteraard ook plannen over het onderwijs in staan. Teacher Tapp is in Engeland ontstaan vanuit de verbazing en frustratie die ontstaat als beleidsmakers en politici zeggen dat ‘het onderwijs moet …. ‘ of dat ‘leraren willen ….’ . We zullen de komende tijd enkele van de plannen uit het nieuwe coalitieakkoord voorleggen aan de deelnemers van Teacher Tapp. We kunnen niet alleen het beleid bevragen, maar met genoeg deelnemers mogelijk ook beïnvloeden!

We zijn begonnen met de volgende zin uit het coalitieakkoord:

In het kader van het lerarentekort stimuleren we de uitbreiding van contracten (meer uren).’

Hier stelden we de volgende vragen over:

– Wat is je werktijdfactor dit schooljaar?
– Zou je bereid zijn om, onder gelijke voorwaarden/omstandigheden, (structureel) een dag extra te werken als dat op jouw school nodig is?
– Ben je afgelopen jaar benaderd door je leidinggevende of collega’s om (structureel) meer te gaan werken?
– Wat is de belangrijkste reden om niet meer te gaan werken?

Dat dit onderwerp leeft werd duidelijk uit de hoeveelheid tweets die we kregen als reactie op deze vragen, en het feit dat maar liefst 1101 deelnemers de vragen beantwoordden. Ons huidige dagrecord!

Rond de 80% van de Teacher Tapp deelnemers werkt 0.6 FTE of meer, 35% werkt (meer dan) fulltime (Figuur 1). Van de deelnemers werken mannen vaker fulltime dan vrouwen, iets dat we ook in landelijke cijfers zien (Figuur 2). Kanttekening: de optie ‘ik werk meer dan fulltime’ waren we vergeten. De groep leraren die hier aangeeft fulltime te werken, bestaat dus ook uit leraren die meer dan fulltime werken. Dit kunnen bijvoorbeeld leraren zijn die een klein vak op meerdere scholen geven.

Figuur 1
Figuur 2

We vroegen ‘Zou je bereid zijn om, onder gelijke voorwaarden/omstandigheden, (structureel) een dag extra te werken als dat op jouw school nodig is?’.

Van de groep die niet voltijds werkt geven vrouwen werkzaam in het po vaker dan mannen in het po aan dit wel of misschien te doen (figuur 3). In het vo is hierin weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Omdat de aantallen in het mbo te klein zijn kunnen we hier geen uitspraak over doen.

Figuur 3

Tot slot willen we in deze blog ingaan op de redenen om niet meer uren te gaan werken. Deelnemers konden maximaal 3 redenen kiezen (Figuur 4a). Als we de optie “ik werk al fulltime’ verwijderen zien we dat werkdruk en niet meer willen werken hoog scoren (Figuur 4b).

Deelnemers die voor ‘anders’ hadden gekozen geven als voorbeeld dat ze ook in een andere sector werken (of voor zichzelf), dat ze niet meer van hetzelfde willen doen, maar mogelijk wel andere taken en dat ze voor kinderen zorgen.

Figuur 4a
Figuur 4b

Als we bovenstaande redenen combineren met het antwoord op de vraag ‘Zou je bereid zijn om, onder gelijke voorwaarden/omstandigheden, (structureel) een dag extra te werken als dat op jouw school nodig is?’ dan zien we dat leraren die wel of misschien bereid zijn meer te werken werkdruk en zorgtaken als belangrijke reden om niet meer te willen werken opgeven. Leraren die niet bereid zijn extra te werken als dat nodig is, geven niet meer willen werken en werkdruk als belangrijkste redenen aan (figuur 5).

Het lijkt er op dat het plan uit het nieuwe coalitieakkoord niet zonder grote wijzigingen op gebied van werkomstandigheden kan slagen, en dat zelfs na die wijzigingen er niet opeens meer leraren meer uren gaan werken.

Figuur 5

Werkdruk als demotivator

Werkdruk is een belangrijke reden om niet meer te willen werken. We vroegen ook ‘Om welke redenen zijn het afgelopen jaar mensen die je persoonlijk kent uit het onderwijs vertrokken?’ met ‘werkdruk’ als een van de mogelijke redenen.

33% van de 1024 deelnemers gaven aan geen mensen te kennen die het onderwijs hebben verlaten, of de reden niet te weten. Als we deze groep niet meenemen zien we dat in elke sector werkdruk als belangrijkste reden wordt genoemd (figuur 6). Daarnaast staat carrièremogelijkheden bij elke sector in de top 3.

Figuur 6

Ook vroegen we ‘zou je iemand anders aanraden om nu in het onderwijs te gaan werken’. Van de totale groep zei 56% ja! Splitsen we op sector, dan zien we dat in het vo 18% nee zegt. Dat is een hoger percentage dan in de andere sectoren (figuur 7). Op verzoek (en omdat we zelf ook benieuwd waren) hebben we de leraren (uit alle sectoren) die nee of misschien antwoordden een vervolgvraag gesteld (figuur 8). Waarom zou je het onderwijs nu (misschien) niet aan iemand aanraden? Ook hier weer op 1: werkdruk. Daarnaast scoren financiën, Corona-perikelen, arbeidsomstandigheden, emotionele belasting en carrièremogelijkheden scoren hoog.

Figuur 7
Figuur 8

Een cadeau voor collega’s en chocolade van leerlingen

Laten we deze blog positief eindigen 🙂 Cadeaus en chocolade! ‘Iemand biedt aan om elke leraar op je school één ding gratis te geven voor de rest van het schooljaar. Wat zou je voor jou en je collega’s kiezen?’

Toegegeven, onze opties zijn een beetje een vreemde collectie, maar dat maakt kiezen wel leuker 🙂 We stellen deze vraag nu voor de derde keer. Professionele ontwikkeling ‘wint’ met uitzondering van het vo, waar 1 minder te geven lesuur elke week wint. Gratis eten komt vaak op plek 2!

Figuur 9

En als we het over eten hebben….welke chocolade zou je het liefst willen krijgen? Een duidelijke winnaar 🙂

Figuur 10

Tips

In alle weekblogs vind je de gegeven tips nog eens terug. Deze keer van 20 tot en met 26 januari.

Differentiëren volgens de zeven principes van ‘Teaching up’
Hoe help jij leerlingen om taken eerlijk te verdelen bij groepswerk?
En toen belde Lisa opeens bij leraar Stef aan – het moment om grenzen te stellen
3 redenen om een vergadering wat eerder te stoppen
De plek van summatieve toetsing op de weg naar zelfstandigheid
Welke schoolwerkplanner ben jij?
Pictio Onderwijspodcast Teacher Tapp #6 – Goede start? En het onderwijswoord van het jaar!
Brochure over de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage
Blended learning in de praktijk – Deel 5: Beginnen met blended leren

  • Bericht gepubliceerd op:27 januari 2022