Terugblik eerste periode van het schooljaar

De eerste vakantie (of lesvrije periode…) van schooljaar 2021/2022 zit er al weer op. Voor het tweede jaar op rij vroegen we onze deelnemers om terug te kijken. We zagen niet direct grote verschillen tussen vorig jaar en dit jaar. Met uitzondering van het mbo! In het mbo waren de lessen vorig jaar nog online, en dit jaar niet. Zou dat een verklaring zijn voor het feit dat een groter percentage leraren in het mbo hardop met de hele klas ergens om gelachen heeft (van 48 naar 65%), maar ook dat de les bij meer leraren verstoord werd door een brandalarm of een beest (van 12 naar 28 %)? Fijn om te zien dat veel leraren sinds de start van dit schooljaar samen met de hele klas hardop gelachen hebben en met plezier/trots aan een les terugdenken.

Net als vorig jaar kijkt een groot deel van de leraren met plezier terug op minstens 1 werkdag tussen de start van het jaar en de herfstvakantie (figuur 2). Helaas is het percentage leraren dat geen tijd had om te lunchen of geen echte pauze had ook vergelijkbaar met vorig jaar, en best hoog: 74 % in het basisonderwijs, 81 % in het vo, tot 83% in het speciaal onderwijs en mbo. Het trots zijn op hoe het team/de school iets heeft aangepakt is wat gedaald tov vorig jaar, met name in het mbo: van 64 naar 35%.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Herfstvakantie: werken, uitrusten, uitzieken

Vakantie! Tijd voor ontspanning? Of tijd om uit te zieken? Of tijd om te werken?

Een behoorlijk deel van Teacher Tappers ging vermoeid, en waarschijnlijk ook ziek, de vakantie in. Of werd ziek aan het begin van de vakantie (figuur 4, 5 en 6). Ook hebben veel leraren gewerkt in de vakantie. Wat leraren tijdens de vakantie doen verschilt per sector. Zo wordt er in het vo vooral nagekeken en worden lessen voorbereid (figuur 7). Opvallend resultaat: leraren die vermoeider dan voorgaande jaren de vakantie in gingen, hebben meer werkgerelateerde dingen gedaan in de vakantie. Ze keken meer na, en bereidden vooral meer lessen voor. Ook kochten ze meer dingen voor het onderwijs/de les (figuur 8). En ze lazen ook nog eens even veel dan hun collega’s die niet vermoeid waren! En… de groep die aangeeft altijd of regelmatig ziek te zijn of worden aan het begin van een vakantie… ,heeft precies dezelfde dingen vaker gedaan in de herfstvakantie dan de groep die nooit of zelden ziek wordt: nakijken, lessen plannen en dingen kopen voor de les (figuur 9).

Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9

Leraren hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel richting hun werk, en met name richting hun leerlingen. Dat zien we ook bij onze gestelde vragen over ziek melden. Een flink deel van onze deelnemers gaat toch werken bij klachten/durft zich niet ziek te melden (figuur 10). Redenen om toch door te werken zijn voornamelijk de leerlingen, het niet willen belasten van collega’s, de werkdruk die ontstaat door werk dat blijft liggen, en het hebben van een bepaalde mentaliteit.

Figuur 10

Vakantie is er ook om uit te rusten. Rusten leraren voldoende uit? Het is redelijk verdeeld, per sector is een ongeveer even groot deel wel en niet uitgerust (Figuur 11). Het is logisch dat de groep leraren die aangeeft niet voldoende te zijn uitgerust ook meer heeft gewerkt dan de groep die wel is uitgerust (Figuur 12).

Figuur 11
Figuur 12

Deze resultaten laten duidelijk zien dat een flink deel van de leraren een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft ten opzichte van hun leerlingen en collega’s. Dit maakt dat ze werken in hun vakantie (vandaar ‘lesvrije periode’) en doorwerken met klachten, om ziek te worden in hun vakantie…..

Covid 19 en gewenste maatregelen

Op 2 november kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan. Op 1 november vroegen wij leraren:
1) Ik zou willen dat mijn school meer maatregelen voert dan volgens de huidige richtlijnen van het kabinet nodig is, 2)hoe gaat jouw school momenteel om met het plannen en organiseren van bijeenkomsten?, 3) gezien het toenemend aantal besmettingen zie ik ertegen op om me onder leerlingen en collega’s te begeven.

Bij leraren van 50 jaar en ouder is het percentage dat zou willen dat hun school meer maatregelen voert het grootst, en bij de leraren van 20 tot 30 jaar het kleinst (figuur 13). Leraren die graag zouden willen dat hun school meer maatregelen voert, zien er ook vaker tegen op om zich onder leerlingen en collega’s te begeven (figuur 14). Het merendeel van de school plant gewoon weer evenementen, eventueel met enkele beperkingen (figuur 15). We hebben nog niet gevraagd of leraren die graag strengere maatregelen willen zich gesteund voelen als zij bijvoorbeeld als een van de weinigen wel een mondkapje dragen, dit is misschien nog iets om uit te gaan zoeken.

Image
Figuur 13
Image
Figuur 14
Image
Figuur 15

Actieve deelnemers Teacher Tapp

We zijn erg trots op het feit dat elke week het aantal dagelijkse gebruikers blijft toenemen. We gaan richting de 800 deelnemers per dag! Wie nemen nou eigenlijk deel aan Teacher Tapp? We hebben gekeken naar de eigenschappen van de deelnemers die in de maanden augustus, september en oktober minstens 1 maal de app heeft gebruikt.

Figuur 16

Tegen de helft van de gebruikers is werkzaam in het vo, gevolg door ruim 40% in het po en een kleine 10% in het mbo. Een kleine groep van de deelnemers is werkzaam in het speciaal onderwijs (figuur 17). Van de deelnemers die werkzaam zijn in het po, werkt ongeveer de helft in de bovenbouw. Voor het vo geldt dat de grootste groep deelnemers werkzaam is in de bovenbouw van de havo/vwo (figuur 18). Ongeveer de helft van de deelnemers heeft minstens 10 jaar leservaring. We merken dat de groep aanstaande en beginnende leraren wat aan het toenemen is (figuur 19). Dat is fijn, want we krijgen van deze groep terug dat Teacher Tapp een leerzame bron van informatie voor ze is.

Tot slot, hoe zit het met de geografische spreiding van onze deelnemers? De kaart van laat zien dat het Noorden en het Zuiden ondervertegenwoordigd zijn (figuur 20). Uiteraard is het absolute leraren dat daar werkzaam is ook kleiner, maar het zal onze aandacht hebben om Teacher Tapp in deze regio’s meer onder de aandacht te brengen. Help je mee?

Figuur 17
Figuur 18
Figuur 19
Figuur 20

Tips

Elke week verzamelen we op onze blog de tips die we in de app geven. Deze keer de tips van 29 oktober tot en met 4 november.

Debat schrijfvaardigheid
Aflevering VPRO Tegenlicht: de nieuwe elite
2Doc kort: Zouden ze het weten
Webinar Schrijfvaardigheid PO
Grammatica. Saai! Nutteloos! ECHT NIET!
Portretten van thuiszitters
Openbare les Mieke Koeslag-Kreunen “Fier: naar onderwijsprofessionals met werkplezier”
Een toetsenbord, touchscreenpen of toch maar een balpen?

  • Bericht gepubliceerd op:5 november 2021