Wanneer?

7 tot en met 11 februari 2022

Wat?

In de eerder verschenen boeken van Eva Naaijkens en Martin Bootsma – En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? (po- en vo-versie) – wordt een duidelijke, universele, en veelgeprezen kwaliteitsaanpak voor scholen besproken. Deze kwaliteitsaanpak kun je zien als het fundament voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder andere door de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig en functioneel mogelijk vast te leggen.
Naast een goed fundament, in de vorm van een kwaliteitsaanpak, is er echter ook een goede kwaliteitscultuur nodig om goed onderwijs te verzorgen en om leerlingen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben. Leraren maken vanuit een gedeelde visie onderwijs, werken op veel verschillende manieren met elkaar samen en ontwikkelen samen vaste ritmes en routines die ervoor zorgen dat leraren schoolbreed met elkaar kunnen samenwerken.

Een belangrijk element binnen die organisatie is de erkende ongelijkheid: waar leraren in een team als mens gelijkwaardig zijn, zijn ze dat als professionals niet. Net zoals in de ouderwetse werkplaatsen de gang van gezel tot meester werd gemaakt, wordt een leraar vaardig door oefening en begeleiding.
Andere belangrijke aspecten die de kwaliteit van die cultuur bepalen, zijn bijvoorbeeld de rol van de schoolleider, teamontwikkeling, professionele ruimte en professionele cultuur.
De inhoud van dit boek, dat naadloos aansluit bij zijn voorgangers, is gestoeld in de praktijk en beschrijft wat de auteurs in die praktijk van alledag op hun school doen.


Door elke dag 3 vragen te stellen aan leraren, probeert Teacher Tapp ook boven tafel te krijgen wat leraren bezighoudt, hoe ze hun werk ervaren, hoe de cultuur op de school is, of er ruimte is voor professionele ontwikkeling, etc. We zijn dan ook erg trots dat wij 5 exemplaren van het boek mogen weggeven!

Hoe werkt het?

Heel simpel: Van 7 tot en met 11 februari geven we elke dag 1 boek weg onder de deelnemers aan die dag. Zorg dus dat je in die week de vragen via onze app beantwoordt! Iedereen, of je nu al lang, of die week voor het eerst mee doet, maakt kans. We trekken elke dag uit alle deelnemers van die dag een winnaar die een exemplaar van ‘De school als werkplaats’ krijgt. Heb je de app nog niet? Je kunt de app via deze link downloaden. Het is makkelijk te installeren, en bovendien gratis.

Voorwaarden

· De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
· De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
· Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
· Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
· De sluitingsdatum voor deelname is 12 februari 2022 16.29. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
· Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
· De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
· De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
· De prijs is als volgt: Een exemplaar van De school als werkplaats wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
· De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= vragen beantwoord in de actieperiode) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
· De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
· De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
· De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
· Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
· Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
· De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
· Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
· Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
· De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via e-mail. Deelnemers moeten in de app hebben aangegeven dat we hen mogen e-mailen.

  • Bericht gepubliceerd op:31 januari 2022