Wanneer?

In de maand april 2021.

Wat?

Een vaste groep leraren die zeer regelmatig (liefst dagelijks!) de vragen beantwoordt is de basis van de app. De deelnemers die dat doen willen we bedanken. In april geven we 10 exemplaren van Doorloopjes weg aan 10 winnaars! We belonen de deelnemers die elke dag onze vragen beantwoorden.

Hoe werkt het?

De app houdt automatisch bij hoeveel dagen je achter elkaar de vragen beantwoordt. Dit heet je streak. Je vindt je streak onder de dagelijkse leestip, of via het tabblad Badges in de app. Je streak wordt teruggezet naar 0 als je een keer een dag vergeet om de vragen te beantwoorden. Op Koningsdag kiezen we random 10 deelnemers op basis van hun streak.
2 winnaars met een streak tussen 30-50
2 winnaars met een streak tussen 50-100
3 winnaars met een streak tussen 100-200
3 winnaars met een streak van +200
Als je op Koningsdag 2021 dus een streak hebt van 30 of meer doe je automatisch mee aan deze loterij!

Voorwaarden

1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
5. De sluitingsdatum voor deelname is 27 april Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
9. De prijs is als volgt: Een exemplaar van Doorloopjes wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
10. De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= streaks) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
11. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
19. De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.

  • Bericht gepubliceerd op:1 april 2021