Wanneer?

16 tot en met 26 mei 2021.

Wat?

Twee doelen van Teacher Tapp NL die overeenkomen met ResearchEd Nederland zijn 1) het professionaliseren van leraren en 2) het verbinden van onderzoek en praktijk.

ResearchED levert een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van leraren door leraren de mogelijkheid te bieden om één op één in contact te komen met de beste (internationale) onderwijs onderzoekers. Ook maakt ResearchED onderdeel uit van een internationaal netwerk van leraren met een drang naar beter onderwijs. ResearchED vertegenwoordigt de noodzaak die leraren voelen om zichzelf bovenaan de onderwijspiramide te zetten en invloed te krijgen op hoe zij meester worden in hun ambacht. Op ResearchED conferenties komt een schat aan informatie voorbij over hoe leraren onderzoek kunnen gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. Net zo belangrijk zijn de kritische geluiden over de plaats en invloed van onderzoek binnen het onderwijsveld.
Als we willen weten wat er op de werkvloer leeft en hoe het gaat in scholen, dan hebben we juist vragen nodig van degene die op de werkvloer staan. Wat zou jij willen weten van je collega’s? Waar loop je in je praktijk tegenaan waarvan je graag wil weten hoe anderen dit oplossen? Als jij voor 26 mei een vraag indient bij Teacher Tapp, maak je kans op een online ticket voor ResearchEd!

Hoe werkt het?

1) Dien een vraag* in via ons formulier.
Je hoeft geen complete set van 3 vragen in te leveren, het mag ook 1 vraag zijn. Een bijbehorende tip is altijd welkom.

2) Zorg er wel voor dat je je e-mailadres invult, zodat we je kunnen bereiken.
Dat is het!
We kunnen twee indieners blij maken met een online ticket voor ResearchED. We voeren op 27 mei een willekeurige trekking uit onder alle deelnemers die tussen 16 en 26 mei een vraag hebben ingediend.
*De vraag moet passen bij de uitgangspunten van de app, en daarom gaan over onderwijs, leraren, opleiding van leraren, onderwijsbeleid etc. Vragen die niet aan deze criteria voldoen en/of beledigend of anderszins ongepast zijn, zijn uitgesloten van deelname

Voorwaarden

1. De organisator van deze actie is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze actie deel te nemen.
4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de actie gaat via de Teacher Tapp-app, Twitter of het indienen van een Google-form.
5. De sluitingsdatum voor deelname is 26 mei 15.29. Na deze datum en tijd zijn geen verdere deelnames voor de actie meer toegestaan.
6. Meerdere deelnames van 1 persoon zijn toegestaan.
7. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
8. De regels van de actie en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
9. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de actie wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
10. De prijzen zijn als volgt:
2 fysieke toegangskaarten voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een deelnemer met een wincode die voldoet aan de eisen van deelname in periode 19-26 mei.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een deelnemer met een wincode die voldoet aan de eisen van deelname in periode 19-26 mei.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een deelnemer met een wincode die voldoet aan de eisen van deelname in periode 19-26 mei.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een volger op Twitter die onze download de app-wedstrijdtweet heeft geretweet voor 26 mei 15.29.
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een indiener van een vraag of vragen voor Teacher Tapp NL via het officiële formulier voor 26 mei 15.29
1 online toegangskaart voor ResearchED op 19 juni 2021 voor een indiener van een vraag of vragen voor Teacher Tapp NL via het officiële formulier voor 26 mei 15.29
De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of ander alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
11. De winnaars worden willekeurig door software gekozen uit deelnemers en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
12. De winnaar wordt binnen 2 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app, tweet of e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 2 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
13. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het op naam zetten van de toegangskaarten voor ResearchED.
14. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
15. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
16. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
17. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
18. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
19. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.

  • Bericht gepubliceerd op:15 mei 2021