Wanneer?

26 mei tot en met 5 juni 2022.

Wat?

Twee doelen van Teacher Tapp NL die overeenkomen met ResearchEd Nederland zijn 1) het professionaliseren van leraren en 2) het verbinden van onderzoek en praktijk.

ResearchED levert een wezenlijke bijdrage aan de professionalisering van leraren door leraren de mogelijkheid te bieden om één op één in contact te komen met de beste (internationale) onderwijs onderzoekers. Ook maakt ResearchED onderdeel uit van een internationaal netwerk van leraren met een drang naar beter onderwijs. ResearchED vertegenwoordigt de noodzaak die leraren voelen om zichzelf bovenaan de onderwijspiramide te zetten en invloed te krijgen op hoe zij meester worden in hun ambacht. Op ResearchED conferenties komt een schat aan informatie voorbij over hoe leraren onderzoek kunnen gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. Net zo belangrijk zijn de kritische geluiden over de plaats en invloed van onderzoek binnen het onderwijsveld.

Teacher Tapp NL voelt zich verbonden met ResearchEd. Wij zijn van mening dat in het onderwijs te vaak beslissingen genomen zonder leraren om hun mening, ervaringen en overtuigingen te vragen, en zonder na te denken over hoe deze beslissingen hun praktijk zullen beïnvloeden. Teacher Tapp NL heeft als doel om de stem van leerkrachten vaker, luider en nauwkeuriger te laten horen. Elke dag stelt Teacher Tapp drie korte vragen over het schoolleven om een beeld te krijgen van wat er op scholen gebeurt. Deze vragen helpen leraren om na te denken over hun werk, te zien wat andere leraren denken, en een beeld te krijgen van hoe het er op andere scholen aan toe gaat. De resultaten worden de volgende dag gedeeld, zodat leraren elke dag iets nieuws leren. Na het beantwoorden van de vragen geeft de app een leestip. Op deze manier biedt Teacher Tapp dagelijks gratis professionele ontwikkeling. We zijn er daarom trots op dat wij dit jaar een sessie mogen verzorgen op ResearchEd!

Nog leuker: we mogen kaarten weggeven voor ResearchED!

We geven 2 fysieke en 2 online kaarten weg!

Hoe werkt het?

1) Download de app
2) Zorg dat je in de app bij Instellingen -> E-mailadres een correct e-mailadres invoert.
3) Zorg dat je in de app bij Instellingen -> Contact opties aanvinkt dat we je mogen mailen als je een prijs gewonnen hebt
4)Gebruik de app tussen 26 mei en 6 juni
Dat is het! We voeren op 6 juni een willekeurige trekking uit onder deelnemers die voldoen aan de eisen! De 2 fysieke toegangskaarten gaan naar 1 winnaar. Twee andere winnaars krijgen elk 1 online toegangskaart.

Voorwaarden

1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, en die zich per e-mail hebben geverifieerd. (Dit doe je bij downloaden van de app)
3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
5. De sluitingsdatum voor deelname is 5 juni, 2022. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
9. De prijzen zijn als volgt:
2 fysieke kaarten voor ResearchED 2022
1 online kaart voor ResearchEd 2022
1 online kaart voor ResearchED 2022
10. De winnaars worden willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= deelnemers tussen 26 mei en 6 juni) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
11. De winnaars worden binnen 2 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met een winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 5 dagen na kennisgeving wordt opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
12. De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over ontvangen van de toegangskaarten.
13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
19. De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via e-mail en moeten in de app toestemming hebben gegeven om via e-mail gecontacteerd te worden.

  • Bericht gepubliceerd op:26 mei 2022