Wanneer?

30 mei tot en met 2 juni

Wat?

Door elke dag 3 vragen te stellen aan leraren, probeert Teacher Tapp boven tafel te krijgen wat leraren bezighoudt, hoe ze hun werk ervaren, hoe de cultuur op de school is, of er ruimte is voor professionele ontwikkeling, etc. We proberen een beeld te schetsen van hoe het op school en in de klas is. Door het delen van de resultaten en een dagelijkse tip werken we bovendien aan kennis en inzicht. We denken dat Teacher Tapp leraren een stem geeft, inzichten biedt en ook voor ontspanning zorgt. Het nieuwe boek De relaxte leraar van Maike Douglas past goed bij ons, en we zijn dan ook erg trots dat wij 3 exemplaren van het boek mogen weggeven! Onze dank gaat uit naar uitgeverij Pica en Maike Douglas!

We zullen tijdens de actieperiode ook vragen stellen rondom het thema van het boek.

Hoe werkt het?

Beantwoord onze vragen van 30 mei tot en met 2 juni! Elke beantwoorde vraag levert een lot op! Hoe meer vragen je dus beantwoordt in deze periode, hoe meer kans je maakt! Iedereen, of je nu al lang, of deze dagen voor het eerst mee doet, maakt kans. We trekken uit alle deelnemers 3 deelnemers die elk een exemplaar van ‘De relaxte leraar’ krijgen. Heb je de app nog niet? Je kunt de app via deze link downloaden. De app is makkelijk te installeren, en bovendien gratis.

Over het boek De relaxte leraar

Je moet eerst goed voor jezelf zorgen, zodat je er ook voor je leerlingen kunt zijn. Maar hoe doe je dat nou als de druk van bergen administratie op je schouders rust en ouders, collega’s of schoolleiders in je nek staan te hijgen? In De relaxte leraar beschrijft juf Maike aan de hand van eigen ervaringen en met bijdragen van onder meer Marald Mens, Kees van Overveld en Steven Laureys, hoe je zelf voor meer rust en ontspanning zorgt, zodat je met volle energie voor de klas kunt staan. Ze geeft antwoord op vragen als: Hoe kun je goede keuzes maken, voor jezelf en de klas? Hoe zorg je ervoor dat je niet onderuitgaat? Hoe zit het eigenlijk met je eigen sociaal-emotionele ontwikkeling? En waarom zorgt compassie voor jezelf voor meer veerkracht, meer empathie, meer productiviteit, minder angst voor fouten en meer zingeving in je werk als leraar?

Voorwaarden

1. De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
2. De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, en die zich per e-mail hebben geverifieerd. (Dit doe je bij downloaden van de app)
3. Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
4. Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
5. De sluitingsdatum voor deelname is 2 juni, 2023. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
6. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
7. De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
8. De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
9. De prijzen zijn als volgt:
1 exemplaar van het boek De relaxte leraar
1 exemplaar van het boek De relaxte leraar
1 exemplaar van het boek De relaxte leraar
10. De winnaars worden willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= deelnemers per vraag tussen 30 mei en 2 juni) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
11. De winnaars worden binnen 2 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als er geen contact met een winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 5 dagen na kennisgeving wordt opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
12. De organisator zal contact opnemen met de winnaars over de toezending van het boek.
13. De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
14. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
15. Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
16. De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
17. Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
18. Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
19. De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via e-mail en moeten in de app toestemming hebben gegeven om via e-mail gecontacteerd te worden.

  • Bericht gepubliceerd op:22 mei 2023