Wanneer?

5 oktober 2021, op de Dag van de Leraar.

Wat?

Op 5 oktober – Dag van de leraar 2021 – verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers Die ene leerling van Rik Kuiper.

Docenten over de leerling die hun kijk op het onderwijs voor altijd veranderde.
Die ene leerling van Rik Kuiper, bekend van de indrukwekkende en populaire serie in de Volkskrant, is verplichte literatuur voor wie in het onderwijs werkt, schoolgaande kinderen heeft of zelf ooit naar school is geweest. Docenten vertellen over de leerling die hun kijk op het onderwijs voor altijd veranderde.

Door welke leerling ben je anders naar je vak gaan kijken? De meeste docenten hoeven niet lang na te denken over die vraag. Dat meisje dat ’s avonds bij me aanbelde, zeggen ze dan. Die leerling die bij me wilde komen wonen. Die knul met dat mes. Die vent die bij mij in het lokaal deradicaliseerde. Over die leerlingen gaan de interviews die Rik Kuiper elke week maakt voor zijn serie ‘Die ene leerling’ in de Volkskrant. Het zijn opwekkende, aandoenlijke of aangrijpende verhalen die de lezer even meenemen het klaslokaal in, waarvan de deur meestal gesloten blijft. Ze tonen waar het in het onderwijs om gaat: de verhouding tussen leraar en leerling.


Uit de verhalen die hier zijn gebundeld blijkt met welke dilemma’s docenten worstelen, waar ze aan twijfelen, wat ze ooit fout deden. En het draait om wat die docenten er zelf van geleerd hebben. Wat zijn ze anders gaan doen nadat ze die ene leerling in de klas hadden? Door elke dag 3 vragen te stellen aan leraren, probeert Teacher Tapp ook boven tafel te krijgen wat leraren bezighoudt, hoe ze hun werk ervaren, en ja ook de dilemma’s, twijfels en fouten. We zijn dan ook erg trots dat wij op 5 oktober, Dag van de Leraar, 3 exemplaren van het boek mogen weggeven!

Hoe werkt het?

Heel simpel deze keer: zorg dat je op 5 oktober de vragen via onze app beantwoordt! Iedereen, of je nu al lang, of die dag voor het eerst mee doet, maakt kans. We trekken uit alle deelnemers van die dag 3 deelnemers die elk een exemplaar van ‘Die ene leerling’ krijgen. Heb je de app nog niet? Je kunt de app via deze link downloaden. Het is makkelijk te installeren, en bovendien gratis.

Voorwaarden

·  De organisator van deze gratis loterij is het Expeditieteam Lerarenagenda, dat de beheerder is van Teacher Tapp NL.
·  De loterij staat open voor alle gebruikers van de Teacher Tapp-app die woonachtig zijn in Nederland, die zich per e-mail hebben geverifieerd en een geldig schooladres hebben opgegeven. (Dit doe je bij downloaden van de app)
·  Er is geen inschrijfgeld en er is geen aankoop nodig om aan deze loterij deel te nemen.
·  Door deel te nemen aan deze loterij geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Toegang tot de loterij gaat via de Teacher Tapp-app
·  De sluitingsdatum voor deelname is 5 oktober 2021. Na deze datum zijn geen verdere deelnames voor de loterij meer toegestaan.
·  Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen. Denk hierbij aan storingen aan de app door signaal of service.
·  De regels van de loterij en hoe je kunt deelnemen, zijn hierboven uiteengezet.
·  De organisator behoudt zich het recht voor om de loterij en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of enige andere evenement buiten de controle van de organisator. Elke wijziging in de loterij wordt zo snel mogelijk door de organisator aan de deelnemers meegedeeld.
·  De prijs is als volgt: Een exemplaar van Die ene leerling wordt aan de winnaars toegestuurd. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen contant geld of andere alternatief aangeboden. De prijs is niet overdraagbaar.
·  De winnaar wordt willekeurig door software gekozen uit alle ‘inzendingen’ (= vragen beantwoord op 5 oktober) en geverifieerd door Expeditieteam Lerarenagenda, de beheerders van Teacher Tapp NL.
·  De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per notificatie in de app op de hoogte gesteld. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
·  De organisator zal een afspraak met de winnaars maken over het toesturen van het boek.
·  De beslissing van de organisator met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief en er kan niet over worden gecorrespondeerd.
·  Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaars of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.
·  Deze loterij wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk.
·  De beslissing van Expeditie Lerarenagenda met betrekking tot degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaar is definitief. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
·  Expeditie Lerarenagenda heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op deze webpagina.
·  Expeditie Lerarenagenda behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd te annuleren als er zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.
·  De winnaars van de loterij worden gecontacteerd via een bericht in de app.

  • Bericht gepubliceerd op:1 oktober 2021