Hoe word jij over het algemeen door leerlingen/studenten/cursisten aangesproken vroegen we deze week. Leuk om bij deze vraag een duidelijk verschil tussen sectoren te zien (figuur 1). In het primair en speciaal onderwijs meester/juf, eventueel met voornaam. In het voortgezet onderwijs meneer/mevrouw, eventueel met achternaam en in het hoger onderwijs voornaam. In het mbo is het was wisselender.

Figuur 1

Tappers in het primair onderwijs maken flink gebruik van (digitale) wisbordjes. Een meerderheid gebruikt het minimaal wekelijks, bijna 50% zelfs dagelijks (figuur 2). Ook in het speciaal onderwijs worden ze regelmatig ingezet (wel een kleine groep deelnemers). In de andere sectoren zet een meerderheid (muv hoger onderwijs, daar 43%) ze niet in. Is het onbekendheid, of zou het niet hebben van een eigen lokaal en ze dus zelf mee moeten slepen en rol kunnen spelen?

Figuur 2
Figuur 3

In de media ging het ook afgelopen week veel over het lerarentekort en over een deltaplan voor het onderwijs. Ook waren er aansporingen om onderwijs een grote plaats te geven in de onderhandelingen over een regeerakkoord. Wij waren nu eens benieuwd hoe het zit met het werkplezier van onze deelnemers en met hun toekomstplannen.

En we werden best blij van de resultaten! Een groot deel (in bijna alle sectoren de meerderheid van de deelnemers) geeft hun werkpleizer een 4 of 5 op een schaal van 5 (figuur 4). Ongeveer een derde scoort een 3. De groep die 2, 1 of zelfs 0 werkplezier ervaart is gelukkig beperkt.
En een grote meerderheid verwacht over 3 jaar nog in het onderwijs werkzaam te zijn (figuur 5)! Ook wel geruststellend om te zien dat de grootste groep die verwacht over 3 jaar niet meer in het onderwijs werkzaam te zijn in de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder zit.

Figuur 4
Figuur 5

In een van onze tips van de afgelopen week staan enkele voorstellen voor een fundamentele aanpak van het kwalitatieve lerarentekort. Die voorstellen zouden sámen ingevoerd moeten worden, en niet los. Maar voor een vraag in Teacher Tapp is het soms helderder om per voorstel te vragen of deelnemers voor of tegen zijn. Deze keer pakten we het voorstel waarvan we weten dat het voor en tegenstanders heeft: een lerarenregister.

Een meerderheid van de Tappers is het (helemaal) oneens met de uitspraak dat het goed zou zijn als leraren zich iedere vijf jaar moeten herregistreren om hun bevoegdheid te behouden (figuur 6).

Figuur 6

We vroegen deelnemers middels een open vraag ook waarom ze het (helemaal) oneens of juist (helemaal) eens waren met deze stelling. De reacties kunnen we waarschijnlijk goed gebruiken om weer stellingen van te maken om te zien hoe vaak iets voorkomt onder Tappers of of ze een en ander onderschrijven. Te denken valt dan aan dit soort toelichtingen van voorstanders van het herregistreren:

Klinkt misschien lullig, maar ik heb echt al te veel zwakke collega’s gehad. Ze geven dan bijvoorbeeld geen zak om onderzoeksresultaten, bijscholing en klokken om 15:00 uit omdat hun partner toch genoeg geld verdient. Wbt de bijscholing: deze moet wel aan een bepaalde standaard voldoen!

Er zijn collega’s die al 25 jaar op dezelfde school werken, geen enkele cursus/opleiding volgen en dan zeggen zo doen wij dat altijd. Dat maakt mij gek! Je hoeft niet met alle winden mee te waaien, liever niet, maar ik verwacht wel dat je je vak onderhoudt.

Niveau verhoging. Blijvend leren stimuleren. Jezelf blijven ontwikkelen + toepassen in de praktijk. Wel moet het zijn waar je zelf voor kiest en niet (alleen) schoolstudiedagen. Moet wel onder werktijd kunnen plaatsvinden, dus dat wordt praktisch een probleem

Het houdt iedereen scherp: jouzelf en de schoolleiding, dat er genoeg prioriteit moet zijn voor professionalisering bijvoorbeeld. Als een stok achter de deur. Je wilt vaak wel, maar lukt het ook voldoende?

Omdat het van de zotte is dat er nu geen enkele reden is om je vakkennis bij te houden. Je kunt nu je papiertje halen en daarna tot je pensioen hetzelfde trucje toepassen.

Vind het bijzonder dat er in zo’n precair beroep geen enkele vorm van professionalisering en registratie daarvan verplicht is.
Ben ik zeker een voorstander van

Om het vak serieus neer te zetten en ontwikkeling te stimuleren. Het moet geen test worden maar een stimulans zijn.
De opleidingskansen moeten dan ook goed georganiseerd. Nu nog veel commercieel. Door universiteiten gemonitord op wat school en leerkracht nodig heeft in afstemming met wetenschap.

Mijn mening komt mede voort uit de overtuiging dat te veel collega’s varen op enkel (eigen) ervaring en niet op wetenschappelijk gekwantificeerde uitgangspunten voor bijvoorbeeld didactiek en klassenmanagement. Beroepseer en aanzien v/h vak kunnen positief beïnvloed worden bij periodieke toetsing.

Ik vind het voor ons vak zo belangrijk dat we onszelf blijven ontwikkelen en beschikken over actuele inzichten. Dan is het een raar idee om eens en voor altijd bevoegd te zijn. Herregistratie moet m.i. alleen mogelijk zijn, als je verplichte bijscholing hebt gedaan.

Leraren MOETEN leren. Dat is de plicht van het beroep en daar mag best verantwoording voor worden afgelegd.

In het onderwijs is het ergste wat je kunt horen: zo doen we het hier altijd… en toch hoor ik dat bijna wekelijks om me heen. Laat maar één keer in de zoveel tijd zien dat wat je doet echt in het belang is van het kind! (En niet in het belang van jou.) Heb je nog een professionele lerende houding?

Uiteraard kunnen we ook stellingen halen uit de reacties van tegenstanders:

Als je een (school)bestuur hebt dat zijn leerkrachten goed kent/beoordeelt zou dat niet nodig moeten zijn.

Een registratie geeft geen bewijs van kunde. Het is administratief geneuzel wat verder geen extra waarde geeft aan het beroep. Eerder wantrouwen.

Oneens, voor het vak van docent. Voldoet een docent niet, dan zijn er al voldoende (HR) instrumenten om bij te sturen. Maar, een periodieke check op de VOG-registratie zou heel verstandig zijn.

Je zou een uitzondering kunnen maken voor docenten die een tijdje iets anders hebben gedaan, maar je mag verwachten dat leraren voor de klas bekwaam zijn en er zelf voor zorgen dat ze dat blijven

De kwaliteit kan prima gewaarborgd worden door de gesprekken- en evaluatiecyclus (beoordelingssysteem) in de scholen. Dat past dan ook beter bij de visie van de school. Een landelijke registratie zorgt voor onnodige extra (werk)druk en biedt geen garanties.

Het zich ontwikkelen als leraar door ‘vlieguren’ te maken komt in een kramp wanneer herregistratie het doel wordt. Het vrij doorgroeien is juist van grote waarde.

Het verplichte registreren staat me tegen. Ik zou op een andere manier willen laten zien dat ik bekwaam ben en dat ik mij blijf bijscholen. (Dus geen losse cursus maar een ingebedde scholing die past bij de onderwijs ontwikkeling van mijn school

Lijkt me een administratief cursus en daar hebben we al teveel aan in het onderwijs. Ik zie ook niet zo voor welk probleem dit een oplossing is. Als het is om docenten meer te professionaliseren, dan ze daar meer gelegenheid voor geven.

In de afgelopen 15 jaar lesgeven ben ik erachter gekomen dat bevoegdheid weinig zegt over bekwaamheid. We kunnen beter investeren in de kwaliteit van de lerarenopleidingen, die nu nog teveel kwakzalverij bevatten.

Diploma is niet voor niets. Is geen proefrijbewijs. Je hebt een vak geleerd.

Wat moet je ervoor doen? Dat is volstrekt onduidelijk. Wie beoordeelt je? Vakkennis up to date houden is wel belangrijk. Ik doe dat uit mezelf en lees me in. Anderen niet. Daarvoor zou het wel goed zijn.

Omdat ik bang ben dat het een papieren tijger wordt. Die energie kan beter gestoken worden in de stevig kwaliteitsbeleid binnen de school, waarmee de kwaliteit van leerkrachten wordt verbeterd/gewaarborgd.

Ik zie het nut er niet van in. Je hebt je diploma en dus ben je geacht bekwaam te zijn. Ik ken ook geen andere werkvelden waarin dit wel gebeurt. Je mag al blij zijn dat je onderwijspersoneel houdt tegenwoordig. Dit maakt het nog onaantrekkelijker. Kost ook extra geld. Steek dat maar in onderwijs.

Waarom zou je je steeds moeten registreren, weer een dossier dat bijgehouden moet worden. Het lijkt me een taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat leerkrachten bevoegd blijven door professionalisering toe te staan.
En waarom leerkrachten? Welke andere beroepsgroep moet dat ook?

Wie bepaalt de norm(en) hiervoor? Beter is het als de school(leiding) een dergelijke systeem zou hebben binnen de cyclus van waardering- en/of functioneringsgesprekken.
Dan is de school aan zet en niet de overheid, de inspectie of andere bestuursorganen die te vaak te ver van de praktijk afstaan

Ik vind het de taak van de school, directie om te zorgen dat het team goed functioneel blijft dmv studies etc. Daarmee houd je de bevoegdheid op peil en hoef je niks te registreren. Voldoe je niet, is het aan de directie om maatregelen te nemen.

Omdat herregistratie niet leidt tot een hogere kwaliteit als er niets verbonden is aan de herregistratie. Je bevoegdheid houden zou wat mij betreft moeten afhangen van de kwaliteit van je lessen en je professionele ontwikkeling. Die laatste kan voor iedereen anders zijn.

Uit deze reacties halen we dat (weer) eens vragen naar de kwaliteits- en beoordelingscycli op scholen én de kwaliteit van professionele ontwikkeling een goed plan is. Laten we daar werk van maken. Heb jij al goede suggesties voor vragen? Dien ze in!

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 20 tot en met 26 januari!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Teacher Tapp in 2024
Podcast Buiten de Krijtlijnen: Arjen Nanninga en Dominique Sluijsmans over toetsing
Formatief handelen en programmatisch toetsen, wat is het verschil?
Wat is het effect van tv-kijken tijdens de schoollunch op het eetgedrag van basisschoolleerlingen?
Naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar
Hoe kunnen we zelfverzekerde, proactieve, zelfregulerende leerlingen creëren?
Verwaarloosd leiderschap in onderwijsorganisaties
Afleiding tijdens je taken, zo voorkom je het

Ben je enthousaist over Teacher Tapp? Download dan hier onze flyer, print hem uit leg hem in de personeelskamer of deel hem uit aan collega’s. Of, heb je binnenkort een presentatie of studiedag met collega’s? Maak gebruik van onze slides om je collega’s te vertellen over de app! Hoe meer deelnemers, hoe beter het beeld van de werkvloer!

  • Bericht gepubliceerd op:27 januari 2024