1. Hoeveel weet je gemiddeld nog twintig minuten na de eerste keer memoriseren als je woorden uit het hoofd leert? Dat is rond de 60%! Het juiste antwoord werd ontdekt in 1885 door Ebbinghaus bij het ontwikkelen van zijn vergeetcurve. Check hier hoe je het kan gebruiken in onderwijs. En mocht je denken: dat is nu wellicht anders? Toch niet, het onderzoek werd in 2015 opnieuw gedaan (gerepliceerd) met gelijkaardige resultaten. Check dit artikel.
 2. Welke stelling is juist?
  1)Het gemiddelde is de middelste waarneming wanneer je alle waarnemingen rangschikt in toenemende volgorde.
  2)Het gemiddelde is het middenpunt van een verdeling, het punt waarvoor geldt dat de helft van de waarnemingen erboven ligt en de helft eronder.
  3)Het gemiddelde is ‘de gemiddelde waarde’ en de mediaan is ‘de middelste waarde’.

  Op Eurostat worden statistische termen op een laagdrempelige manier uitgelegd: Het gemiddelde (ook rekenkundig gemiddelde genoemd) is de som van de waarden van een groep getallen gedeeld door het aantal getallen in de groep. De mediaan is de middelste waarde van een groep getallen die gerangschikt wordt volgens grootte. Het is het getal dat exact in het midden ligt zodat 50% van de gerangschikte getallen boven 50% ligt en 50% onder de mediaan.
 3. Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is? Een alliteratie, pleonasme of tautologie?
  Een tautologie is het benadrukken van een woord met een ander woord dat (zo goed als) dezelfde betekenis heeft. vb. gratis en voor niets (bron)
  Wat is een alliteratie ook alweer? vb. zwemmen zeven zeer zware zwarte Zomergemse zotten zonder zorgen zes zonnige zomerse zondagen zonder zwembroek (lees meer)
  En een pleonasme? Een pleonasme is een woordgroep bestaande uit een hoofdwoord en een of meer toegevoegde woorden, die (expliciet) een eigenschap toevoegen die reeds (impliciet) in het hoofdwoord besloten ligt.  vb. een ronde cirkel  (bron)