1. Ingrid van Engelshoven (D66) is de huidige minister van OCW. Daarnaast is er een minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, Arie Slob (ChristenUnie). De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marjan Hammersma.
  2. Mr. Alida Oppers is inspecteur-generaal van het Onderwijs.
  3. Jet Bussemaker was minister van OCW voor Ingrid van Engelshoven