Alle regio’s hebben inmiddels zomervakantie! We hopen dat jullie genieten van de welverdiende rust. We zouden het leuk vinden als jullie de vragen blijven beantwoorden, maar even goede vrienden als je een pauze neemt! De app blijft dagelijks om 16.30 piepen, dus je weet dan in elk geval 1 keer per dag hoe laat het is. Onze blog gaat nu ook even op vakantie, maar niet voordat we je onze inzichten over schoonmaak, afscheid en formatie hebben gegeven!

De grote zomerschoonmaak

Nou, ja, vooral de grote schoonmaak in het basis- en speciaal onderwijs! Op de vraag wat jij zelf schoon maakt in het lokaal aan het einde van het schooljaar zegt 42% van onze deelnemers in het vo en 63% van onze deelnemers in het mbo dat ze niks schoonmaken. Leraren die wel wat schoonmaken maken voornamelijk kasten en lesmaterialen schoon.
Hoe anders is het beeld in het basis- en speciaal onderwijs! De meerderheid maakt kasten, stoelen en tafels en lesmaterialen schoon, en een groot deel ook vensterbanken en wastafel. Een minderheid gaat zelfs zo ver dat ze vloeren en ramen schoonmaken.

Wij vroegen ons af hoe het dan in het algemeen zit met de schoonmaak en wat leraren vinden van de kwaliteit van de schoonmaak. In het po bleken leraren minder tevreden dan in het vo. Maken leraren die minder tevreden zijn zelf meer schoon? Ja!

Is de schoonmaak dan echt slechter in het basis en speciaal onderwijs? Of speelt er iets anders? In het basis en speciaal onderwijs hebben leraren vaker een eigen lokaal (93% onze deelnemers in het basisonderwijs, tegen 36% van het vo). Zou dat een rol kunnen spelen?

Leraren met een eigen lokaal lijken net iets minder tevreden met de kwaliteit van de schoonmaak in het algemeen. En ja, leraren met een eigen lokaal maken dus ook zelf meer schoon aan het einde van het schooljaar.

De eindschoonmaak lijkt echter soms ook wel op een soort traditie. Op Twitter zagen we hier ook een flinke discussie over. Het leek ook daar vooral iets dat in het primair onderwijs een issue is. Sommige leraren en schoolleiders gaven aan dit ‘gezellig samen te doen’. Hoort het er ‘gewoon’ bij? We vroegen wat leraren zouden doen als het schoonmaken van het eigen lokaal echt verwacht zou worden. Leraren die dat zouden weigeren, maken nu ook minder schoon. De leraren die dat volledig of gedeeltelijk zouden schoonmaken, maken ook nu al veel schoon.

Het kan zo zijn dat leraren zelf vinden dat de schoonmaak er bij hoort, of dat het ook echt verwacht wordt. En inderdaad, net als bij de vraag over wat men schoonmaakt, zien we bij de vraag over wat er verwacht wordt, meer eisen in het basis- en speciaal onderwijs. Daar moeten vaker lokalen worden opgeruimd en schoongemaakt en meubilair opgestapeld worden.

Rapporten, feesten en afscheid

Naast de schoonmaak, wordt het eind van het schooljaar ook gekenmerkt door administratie, rapporten, personeelsborrels en afscheid. Ook hierin zien we verschillen tussen scholen en sectoren. Het aantal rapporten is daar een voorbeeld van. Er zijn verschillen tussen en binnen sectoren. 43% van de 559 deelnemende leraren antwoordde met 2 keer per jaar. De percentages bij de andere antwoorden (van geen tot meer dan 5) lagen een stuk lager.
Het werk wat er bij een rapport komt kijken, verschilt per sector.

Feedback schrijven in het rapport komt vooral voor in het basis- en speciaal onderwijs, evenals gesprekken met ouders. Rapportvergaderingen en studentbesprekingen komen vooral voor in het vo en mbo. Het basisonderwijs maakt meer gebruik van beoordelingen (onvoldoende, goed, etc.) en het vo meer van cijfers.

Gelukkig is er na een zwaar jaar dit jaar voor de meeste van onze deelnemers wel een eind-van-het-jaar-personeelsfeest of borrel! Grote kans dat daar enkele afscheidswoorden tot vertrekkende collega’s gesproken worden, want slechts 24 van onze deelnemers nemen geen afscheid van een collega. De meeste deelnemers (165) nemen van 3-5 collega’s afscheid.

Zoals we eerder zagen gaat slechts een klein deel van onze deelnemers zelf van baan verwisselen. Een groot deel van hun collega’s doet dat wél, voornamelijk om op een andere school te gaan werken.

Als we de reden dat collega’s vertrekken splitsen per sector, zien we dat in het po 70% naar een andere school gaat, en dit is ook het nummer 1 antwoord in het vo, mbo en so. Pensioen is de tweede meest voorkomende reden in het, en daarna het verlaten van het onderwijs (basis-, voortgezet en speciaal onderwijs) of omdat ze een andere functie krijgen binnen de school/ het bestuur.

Is de formatie rond?

Afscheid nemende collega’s betekent ook weer een vacature om te vullen. Er is veel te doen over het lerarentekort. Verschillende signalen van scholen die de formatie niet rond krijgen, en de NPO gelden lijken daar aan bij te dragen. Wij vroegen vier weken op rij of de formatie op je school rond is.

We zien steeds meer groen, maar toch ook nog wel flink paars en grijs. Na de vakantie zullen we hier zeker op terugkomen!

Tips

Elke dag geven we een lees- of luistertip mee. In de blog zetten we ze altijd op een rij. Deze keer de tips van 22 tot en met 28 juli.

De rijksacademie
Waarom ben je leraar geworden? 7 reminders
Zomerlezen voor leerkrachten 2021
Onbereikbaar zijn; waarom zou je?
Blurred Learning
Communicatie na seksueel grensoverschrijdend gedrag leerlingen
De uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs

  • Bericht gepubliceerd op:29 juli 2021