In de weken naar de kerstvakantie is er vaak een sprint in werk ‘dat je nog gedaan wil hebben voor de vakantie’. Tenminste, hier bij Teacher Tapp wél. Toch is het ons gelukt om je een weekblog voor te schotelen vol interessante resultaten!

Lerarentekort

We publiceerden deze week al twee andere blogs met nadere analyses. Eentje over mobiliteit van leraren naar aanleiding van de kamerbrief update lerarenstrategie primair en voortgezet onderwijs (21 oktober 2022) waarin ministers Dijkgraaf en Wiersma een dilemma opwerpen: Zijn wij bereid dwingend te zijn in het bieden van maatwerk en bovenschoolse mobiliteit van leraren? Er wordt gedacht over het mogelijk verplicht stellen van “bovenschoolse mobiliteit” van leraren, waardoor zij flexibeler ingezet kunnen worden in de regio. Denk aan op regionaal niveau een mobiliteitscentrum/ vervangingspool inrichten. Of dat, nog een stap verder, leraren (ook) kunnen solliciteren bij een regio in plaats van bij een school. Het is een van de mogelijke maatregelen om de pijn van het lerarentekort eerlijker te verdelen. Het lerarentekort raakt vaak vooral de leerlingen/studenten/cursisten die leraren het hardste nodig hebben. Scholen in achterstandswijken of met een uitdagende populatie krijgen de vacatures nog moeilijker vervuld. Uiteraard is verplichte mobiliteit wat anders dan leraren expliciet vragen of ze een overstap zouden willen maken naar een school die vacatures moeilijk vervuld krijgt. Die vraag hebben we ons panel OOK voorgelegd. Je vindt de blog hier.

Deze week was het lerarentekort weer flink in het nieuws. Wederom alarmerende cijfers en voorspellingen. Ook de kamer debatteerde erover. Er wordt dan al snel gezegd: er moeten meer leraren worden opgeleid. Helaas wordt er net wat minder vaak gedacht aan het lerarenlek. Te veel leraren verlaten het beroep. Voor Didactief schreven we, op basis van onze resultaten, een blog over het lerarentekort en het lerarenlek. Grote klassen zijn een van de oorzaken van het lek, maar uit onze resultaten concluderen we dat goed werkgeverschap ook zeker een rol speelt. Het percentage leraren dat het (helemaal) eens is met de stelling ‘Op mijn school kan iedere leraar rekenen op de steun van de schoolleiding’ is groter bij de leraren die de afgelopen 3 maanden nooit hebben overwogen hun baan op te geven (figuur 1). Dit geldt ook voor het percentage leraren dat zegt dat ze de leraar zijn die ze willen zijn (figuur 2).

Figuur 1
Figuur 2

Loopbaanmogelijkheden en functiemix

Een groot deel van de Tappers is het (helemaal) eens met de stelling “Ik zou mijn school als plek om te werken aanbevelen aan anderen”. Zoals verwacht heeft van die groep een groter percentage in de afgelopen 3 maanden nooit overwogen om hun baan op school op te geven (Figuur 3). We weten niet op basis waarvan deelnemers hun school als plek om te werken zouden aanbevelen aan anderen (misschien goed om eens te vragen, bijvoorbeeld met een open vraag…), maar we vermoedden dat loopbaanmogelijkheden een rol zouden kunnen spelen. Vandaar dat we een vraag over belemmeringen voor loopbaanmogelijkheden hebben gekruist met de vraag over het aanbevelen van de school. Er zijn minder leraren die het (helemaal) oneens zijn met de stelling, maar de percentages laten een duidelijk patroon zien. Zo is het percentage leraren dat gebrek aan mogelijkheden om binnen het schoolbestuur door te kunnen groeien naar een hogere salarisschaal/functie ervaart als belangrijke belemmering flink lager bij leraren die hun school zouden aanbevelen als plek om te werken. Dit geldt ook voor gebrek aan erkenning van kennis en expertise (figuur 4).

Als we nog een kruising maken, maar dan met hoe onze deelnemers de functiemix ervaren, zien we dat wie de school helemaal niet zou aanbevelen met name negatieve ervaringen met de functiemix heeft (figuur 5).

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

De AOb concludeerde dat een hogere schaal krijgen alleen lukt door van school te wisselen. In dezelfde lijn zien wij dat het percentage leraren dat gebrek aan mogelijkheden om binnen het schoolbestuur door te kunnen groeien naar een hogere salarisschaal/functie ervaart, hoger is bij leraren die vaker hebben overwogen hun baan op te geven. Hetzelfde geldt voor onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie en gebrek aan erkenning van kennis en expertise ervaren (figuur 6). Dat goed werkgeverschap blijkt ook hier dus weer cruciaal!

Figuur 6

Extra financiële steun

Deze week was in het nieuws dat sommige werkgevers in deze tijden van inflatie hun werknemers financiële steun geven. Bijvoorbeeld door middel van een bonus, het eerder uitbetalen van vakantiedagen, of een hogere bijdrage in de reiskosten. Het onderwijs lijkt dit nog niet heel veel te doen. Van alle deelnemers samen geeft 77% aan geen (mogelijkheid voor) financiële steun te hebben gekregen (figuur 7). In het mbo en ho komt (mogelijkheid voor) steun vaker voor.

Figuur 7

Kerst in aantocht!

We begonnen er al mee: de vakantie is in zicht! Nog even volhouden, want voor de meeste deelnemers is 22 of 23 december de laatste officiële schooldag voor leerlingen/studenten/cursisten (figuur 8). Maar, de behoefte aan de vakantie is wel groot! Ruim 60% scoort 4 of 5 op een schaal van 5 over de mate van behoefte aan de kerstvakantie (figuur 9).

Figuur 8
Figuur 9

Het werd tóch nog een heel verhaal! Volgende week nog een weekblog en dan nemen we ook even vakantie. Op het gebied van blogs dan, want vragen blijven we wel stellen via de app! Je bent natuurlijk altijd even pauzeren, maar…. dan mis je wel onze verkiezingen! Voor onderwijswoord van het jaar, en voor onderwijswoord dat je nooit meer wilt horen. Je kunt nog woorden voor deze verkiezingen indienen tot en met 21 december. Wij laten je dan in de kerstvakantie stemmen op de meest ingediende woorden om zo het onderwijswoord van het jaar en het onderwijswoord dat we nooit meer willen horen te verkiezen! Volg de links om je nominatie in te dienen (dat mag meerdere keren)!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 9 tot en met 15 december!

Blog Teacher Tapp NL
Vermijd bewijsmateriaal! Over onderwijs en evidence
Een functioneel handschrift voor ieder kind
Hoeken: Niet alleen in de kleuterklas!
Why Templates Tend To Fail, And What We Should Do Instead
(Waarom) kunnen onze leerlingen niet meer schrijven, en wat kunnen we eraan doen?
Lerarentekort
Dialogic Circles: A Strategy for High Quality Classroom Talk

  • Bericht gepubliceerd op:16 december 2022