De afgelopen week baseerden we een aantal vragen op de actualiteit of op achtergrondartikelen over onderwijs. Zo vroegen we naar aanleiding van een artikel over commerciële technologiebedrijven naar het gebruik van technologie en de de invloed van commerciële technologiebedrijven. Naar aanleiding van uitspraken en een kamerbrief van minister Paul met als strekking dat praktische vaardigheden belangrijker moeten worden stelden we ook vragen. In beide gevallen zijn we gestart met een behoorlijk zwart-wit vraag (bijvoorbeeld: “Het is van belang praktische vaardigheden belangrijker te maken in het primair onderwijs.”), om daarna door te vragen en te nuanceren (bijvoorbeeld over wat praktische vaardigheden dan precies zijn). Daarover meer in een volgende blog! Er is een actualiteit die we deze week al bekijken. Daarnaast rapporteren we onder andere over de eerste weken van het schooljaar en werken in de avonden.

De eerste week/weken van het nieuwe schooljaar

In de eerste week/weken van het nieuwe schooljaar is er door een grote meerderheid van de deelnemers in alle sectoren al hardop gelachen met collega’s en met een klas/groep (figuur 1). Ook kregen veel deelnemers een complimenten. Dat is een fijn begin 🙂 Een minder grote, maar toch behoorlijke groep deelnemers had in de eerste week/weken afwezige leerlingen/studenten/cursisten. Met name in het vo en mbo is die groep groot.

Figuur 1

Een meerderheid van de Tappers geeft aan op dit moment trots te zijn op wat ze doen, plezier te hebben, en belangrijk werk te doen (figuur 2). Opvallend is dat een minderheid (met uitzondering van het mbo en ho, maar dat zijn kleine groepen) aangeeft veel te leren.
Dit laatste kan mogelijk te maken hebben met de hoeveelheid ervaring, en wanneer we splitsen op aantal jaren ervaring zien we dat ook terug (figuur 3). Het percentage dat aangeeft veel te leren daalt naarmate het aantal jaren ervaring stijgt. Plezier hebben, het idee hebben belangrijk werk te doen en trots zijn op wat je doet neemt niet af met ervaring.
We kruisten deze vraag met een vraag naar de mate van tevredenheid, alles over het ‘werken en leven op school’ in ogenschouw nemend (figuur 4). Op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 7 (zeer tevreden) scoort een meerderheid minimaal een 5. Kijken we naar de deelnemers die 7, 6, 5 of 4 antwoordden, dan zien we dat het percentage bij alle opties flink daalt. “Ik heb plezier’ daalt het meest, van 95% naar 59%.

Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Nu lazen we de afgelopen periode over zogenaamde illegitimate tasks (Fila, Semmer & Eatough, in press). Dat zijn taken die je het gevoel geven dat je ze niet hoort te doen, omdat je ze onredelijk en onnodig vindt, en niet vindt horen bij je beeld van je rol of werk. Ze tasten je zelfbeeld als professional aan en beïnvloeden je werkplezier. We zijn van plan hier nog meer mee te doen, maar beginnen nu met het kruisen van de tevredenheid en aspecten van het huidige werk met de aanwezigheid van illegitimate tasks. Voor deze vraag hebben we de illegitimate tasks gedefinieerd als taken of verantwoordelijkheden hebben waarvan je denkt: ik zou dit niet moeten doen, want het hoort niet bij mijn rol/functie?

Ook Tappers die zeer tevreden zijn, hebben taken of verantwoordelijkheid waarvan ze vinden dat het niet bij hun rol/functie pas (figuur 5). Het percentage deelnemers dat dat vindt, wordt wel groter naarmate de ontevredenheid stijgt. Bij de groep deelnemers die aangeeft dat er geen illigitimate tasks zijn, is het percentage bij elk aspect van het werk (plezier hebben, veel leren, uitgedaagd worden) groter dan bij de deelnemers die illigitimate tasks hebben (figuur 6). Het verschil is het groots op het gebied van het hebben van autonomie. En laat een belangrijk aspect van een illigitimate task nu zijn dat het een taak is die wordt opgelegd!

Figuur 5
Figuur 6

Avondwerk

Aan het begin van het schooljaar maakten we de balans op met betrekking tot het aantal avonden dat er dit schooljaar gewerkt moet worden (figuur 7). De groep die 5 tot 10 avonden moet werken is het grootst, gevolgd door leraren die minder dan 5 avonden moeten werken. In die groep geeft ruim de helft aan dat ze vanwege een informatieavond/voorlichting werken, bijna de helft vanwege oudercontact en 40% vanwege een schoolfeest. Dat lijken dus de gelegenheden te zijn waarvoor de meeste Tappers weleens in de avond werken. Deelnemers die echt meer avonden werken hebben vaak een rol in de medezeggenschap of hebben reeds afspraken voor professionalisering/nascholing in de avonden. En die groep kiest ook vaak voor ‘anders’, dit zou mogelijk BHV-training of iets dergelijks kunnen zijn.

Figuur 7

Een toets niet gehaald, en dan?

In het nieuws de afgelopen week: een student die na alle toegestane herkansingen, de taaltoets van de PABO definitief niet heeft gehaald en daarom moet stoppen met de opleiding. De student wil graag leraar worden, doet het goed op stage, en ziet (in zijn eigen woorden) ‘een droom in duigen vallen’. Wij vroegen onze deelnemers:
“Wie een toets van de lerarenopleiding (bijvoorbeeld de taaltoets op de pabo) definitief nét niet haalt, moet nog wel leraar kunnen worden.”
Onze deelnemers in het po zijn verdeeld tussen eens, oneens en twijfel (figuur 8). In het vo geeft de grootste groep aan het oneens te zijn, maar het is geen meerderheid. De groepen in het speciaal, middelbaar, en hoger onderwijs zijn wat kleiner, dus daar moeten we echt een slag om de arm houden met betrekking tot het resultaat.
We vroegen ons af of leraren met meer jaren ervaring deze vraag anders beantwoorden dan startende leraren (figuur 9). De groep met minder dan een jaar ervaring is flink kleiner dan de rest, dus laten we even buiten beschouwing. De groep met 1-2 jaar ervaring is verdeeld tussen eens, oneens en twijfel. Deelnemers met 3-4 jaar ervaring is ook verdeeld, maar de groep die kiest voor eens is groter (42%). Vanaf 5 jaar ervaring zien we een daling in het % dat het eens is met de stelling.

Figuur 8
Figuur 9

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 8 tot en met 14 september.

Je kunt sinds kort overigens ook de tips uit de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Gebrek aan kennis is blinde vlek in onderwijs
Blog Teacher Tapp NL
In gesprek over aardbeving Marokko
De noodzaak van doelgericht handschriftonderwijs
Voorkom storend gedrag
Leerdoelen formuleren
ResearchED podcast met Jacquelien Bulterman
Assuming – Enemy of the Effective Classroom

  • Bericht gepubliceerd op:15 september 2023