Deze week in onze weekblog: tegen tafels stoten, kapotte apparaten, stimulerende werkomgevingen en behulpzame collega’s.

Online kwamen we een bericht tegen over het stoten tegen tafels in het lokaal, minstens 1x per week en daardoor continu blauwe plekken op bovenbenen, en dat dit de echte oorzaak van het lerarentekort zou kunnen zijn. Dat zochten wij graag uit!
En wat blijkt, dit is voor 60% van onze deelnemers in het primair onderwijs zeer herkenbaar (figuur 1)! Zij stoten wekelijks of dagelijks tegen de punt van een tafel(tje) in hun lokaal! In het voortgezet onderwijs is dit slechts voor 37% het geval. En hoewel de groep echt minder groot is, komt dagelijks stoten aan tafeltjes in andere sectoren ook voor!

Naast stoten aan tafeltjes vroegen we afgelopen week ook naar apparaten die kapot zijn, en dat specifiek van welke apparaat het het meest vervelend is wanneer het kapot is. Digibord/beamer en laptop/pc staan op 1 (figuur 2). Wij hadden zelf ingezet op de koffieautomaat/waterkoker, maar die eindigt in veel sectoren nog onder het kopieerapparaat. Behalve in het mbo en ho!

Figuur 1
Figuur 2

Deelnemers die aangeven in een zeer prettige en stimulerende werkomgeving te werken, geven vaker aan trots te zijn op hun werk en veel te leren (figuur 3). Bij deelnemers die aangeven een voldoende prettige en stimulerende werkomgeving te ervaren geeft slechts 38% aan veel te leren. Bij de groep die geen prettige en stimulerende werkomgeving geboden krijgt, is dit slechts 17%. En maar liefst 20% geeft aan geen van de drie keuzes te ervaren: goed betaald worden, veel leren en trots zijn op het werk.
Meer dan de deelnemers in de andere groepen willen deelnemers zonder of met een voldoende stimulerende en prettige werkomgeving graag dat er visie en/of een gezamenlijke aanpak wordt gecreëerd, meer vrijheid en autonomie voor eigen lesinvulling, betere samenwerking met collega’s, een waarderende en begripvolle leidinggevende en een herziening van hun takenpakket (figuur 4).

Figuur 3
Figuur 4

Ondanks de verschillen in werkomgevingen blijkt uit onze resultaten dat bijna al onze deelnemers minimaal 1 (maar vaak meer!) collega hebben waarmee ze kunnen sparren of die ze om hulp kunnen vragen als ze ergens mee zitten (figuur 5)! Toch een mooi hartverwarmend resultaat!

Figuur 5

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 24 tot en met 30 november!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Blog Teacher Tapp NL
Hoe stel je een goede toets op? 8 tips
‘Waarom moeten we die woke shit lezen?’
Podcast: Onderwijs leiden met hart en ziel
Why teachers address unplanned controversial issues in the classroom
Als er tijd over is. Kunst en de verwaarlozing van het brein in het onderwijs.
In 7 stappen naar aanpassingen die werken voor leerling én leraar?
Tjipcast: Zo leer je kinderen goed lezen en spellen: Wat zijn de meeste gemaakte fouten tijdens het lesgeven?

  • Bericht gepubliceerd op:1 december 2023