Ligt het aan ons, of lijken de weken opeens supersnel te gaan? Het is alweer tijd voor onze wekelijkse blog en het lijkt alsof we de vorige gisteren schreven. Deze week bespreken we de 4 b’s: boeken, bonus en beschimmelde boterhammen!

Boeken deel 1

Dit schooljaar zijn er problemen met de levering van schoolboeken. Ook wij constateerden dat bij een groot deel van onze deelnemers de boeken en materialen niet op tijd geleverd zijn (figuur 1 en figuur 2). We hebben hier afgelopen week op verzoek nogmaals naar gevraagd (figuur 3). In het primair onderwijs zijn bij een ruime meerderheid van de deelnemers (83%) alle leerlingen inmiddels voorzien van boeken en materialen. In het voortgezet onderwijs is dit bij slechts 40% het geval. Maar liefst 52% van de deelnemers geeft aan dat nog niet alle leerlingen alle boeken en materialen hebben. Lichtpuntje: er is niet gezegd dat de boeken en materialen helemaal niet meer komen. Een klein percentage heeft dat echter al wél gehoord. In het mbo is het beeld minder positief, maar liefst 72% antwoordde dat er het een en ander mist…..Het aantal deelnemers in deze sector is echter wat kleiner. Dit geldt ook voor Teacher Tapp deelnemers die werkzaam zijn in het speciaal – en hoger onderwijs.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Boeken deel 2

Boeken vind je uiteraard ook in de schoolbibliotheek. Ook rondom dit onderwerp kregen we een verzoek om vragen te stellen. Staan er boeken in verschillende talen in de scholen, en zo ja, in welke talen dan? Nou, met name Nederlands en Engels (figuur 4). In het vo, mbo, en ho ook talen als Duits, Frans, Spaans. In het primair onderwijs komt dit heel weinig voor. Turkse en Arabische boeken zijn weinig te lezen en/of te lenen op scholen.

Omdat het aantal leerlingen dat Nederlands niet als thuistaal heeft mogelijk van invloed is op het aanbod van anderstalige boeken combineerden we de antwoorden op deze vraag met de antwoorden op de vraag hoeveel leerlingen/studenten/cursisten in de klas(sen) Nederlands NIET als thuistaal hebben (figuur 5). Bij leraren die aangeven dat alle of een meerderheid van hun leerlingen/studenten/cursisten in de klas(sen) Nederlands NIET als thuistaal hebben is het percentage dat Russische, Turkse, Arabische of boeken met een nog andere taal op school heeft of uitleent hoger, maar toch nog zeer klein.

Mirjam Snel, indiener van de vraag en hogeschoolhoofddocent taal/lezen, zegt: “Anderstalige boeken zijn voor leerlingen die een andere taal (dan het Nederlands) beter spreken van belang om kennis van de wereld op te doen. Kennis van de wereld heb je nodig om teksten goed te begrijpen.”

Figuur 4
Figuur 5

Bonus

Tijdens de Algemene Beschouwingen werd gesproken over het idee van een voltijdsbonus. Om het personeelstekort op te lossen, moeten werknemers met deze bonus verleid worden om voltijds te gaan werken. De Tweede Kamer wil dat het kabinet dat vanaf volgend jaar mogelijk maakt. Wij zijn gestart met een zwart-wit vraag hierover. Vinden onze deelnemers dit een goed idee, ja of nee? Op basis van het resultaat (en ons inlezen en laten informeren over waarom het wel of geen goed idee zou zijn) maken we een vervolgvraag over de voorwaarden en redenen waaronder of waarom onze deelnemers het wel of geen goed idee vinden. Daar komen we dus later nog op terug.

Naar aanleiding van de zwart-wit vraag ziet het beeld er als volgt uit. 315 deelnemers vinden het een goed idee, 659 niet. Van de deelnemers die ja zeggen werkt 64% (meer dan) fulltime, tegenover 18% van de deelnemers die het geen goed idee vinden (figuur 6). Een snelle conclusie zou kunnen zijn: fulltimers willen die bonus. Maar, de vraag luidt: voltijds GAAN werken. Het achterliggende idee is dat het lerarentekort kan worden opgelost door meer leraren méér te laten werken. Hoopvol (in elk geval voor de bedenkers van het plan…) zou dus zijn als vooral deelnemers in deeltijd zouden zeggen dat het een goed idee is. Helaas is dat niet het geval. Om dit nog duidelijker te laten zien, tonen we dezelfde cijfers op een andere manier (figuur 7). Onze deelnemers werken over het algemeen van 0.6 tot meer dan fulltime. Van de groep waarvan ‘verwacht’ wordt dat deze meer gaat werken, vindt een ruime meerderheid de bonus geen goed idee. In de groep die al fulltime of meer werkt, vindt een meerderheid de bonus een goed idee (maar, die zal hem misschien niet krijgen (want deze groep werkt al fulltime), of gaat niet meer werken…).

Figuur 6
Figuur 7

Nu werken veel van onze deelnemers dus al bijna fulltime of meer dan fulltime, mogelijk vertekent dit het beeld. Maar stel dat van de totale groep personen die momenteel tot 0.8 werkt, inderdaad 16% daadwerkelijk meer zou gaan werken bij de aanwezigheid van een voltijdsbonus, hoeveel personen zouden dat dan zijn? Ongeveer 12000! Dat zouden dan een flink aantal fte’s zijn (figuur 8 en 9, met dank aan @wisbin voor de plaatjes en suggestie!).

Een bonus een goed idee vinden, betekent echter nog niet dat je ook daadwerkelijk meer gaat werken als die bonus er komt. Redenen om deeltijd te werken zijn divers, en kunnen lang niet altijd weggenomen worden met een bonus. Ook aan de onderliggende structuren (bv werkdruk) verandert een bonus bijvoorbeeld niets. En het is bekend dat een deel van de leraren een deeltijdaanstelling heeft, en toch fulltime werkt om kwaliteit te leveren. Zij geven aan geen voltijdaanstelling te willen, omdat dit meer dan 40 uur werken zou betekenen. Ook onze eerdere resultaten (zie hier en hier en hier) laten zien dat niet iedereen meer wil werken, en dat flexibiliteit (af en toe een snipperdag kunnen nemen en werkuren afstemmen op privésituatie) belangrijker is dan een structurele bonus. Een eenmalige bonus zou slechts een klein gedeelte maar over de streep kunnen trekken. We zijn benieuwd hoe de plannen zullen worden en blijven het in de gaten houden!

Figuur 8
Figuur 9

Het voorstel voor de bonus maakte op Twitter veel los. We werden geïnspireerd door enkele tweets over mogelijke andere bonussen die je leraren zou kunnen geven. Dus vroegen we: “Stel, er zouden voor verschillende taken of ervaringen bonussen worden uitgedeeld, welke bonus zou jij dit schooljaar dan al hebben ontvangen?” Dit alles met een knipoog uiteraard!

Werken in de avonduren, geen pauze gehad, werken in het weekend en dingen doen die niet je taak zijn, gebeurde in dit schooljaar al veel in alle sectoren (Figuur 10). Leraren in het vo kregen het meest te maken met roosterwijzigingen en gingen meer dan de andere sectoren al een nacht met school weg. Ongewenste dieren zien we net iets meer in het primair onderwijs. En po en so zijn ‘kampioen’ niet naar de wc kunnen op een gewild moment.

Figuur 10

Beschimmelde boterhammen

We weten niet meer hoe het kwam, maar we besloten een ‘vieze vrijdag’ te houden en te vragen naar al die onaangename zaken waarmee je OOK geconfronteerd kunt worden in het onderwijs (en waar ze je waarschijnlijk niks over vertellen in de lerarenopleiding! Oh, wacht, ja dat wás de aanleiding!).

Beschimmelde vergeten lunch/brooddoosjes vinden komt erg veel voor, net als braaksel op meubilair/vloer/wand (figuur 11). Enorme bewondering moet er zijn voor onze deelnemers in het po en so! (We zouden zeggen: maak er een bonus van, zie ook figuur 10!) En: we hadden zelf enige verbazing over de hoge scores in het hoger onderwijs! Zijn studenten daar niet zo netjes, of zou het te maken kunnen hebben met de opleidingen waarin deze deelnemers werken? (En de groep is ook klein, dat ook). De groep in het vo is ook wat kleiner dan we gewend zijn, dat komt omdat we de optie ‘geen van bovenstaande’ waren vergeten. Deelnemers die zoiets nog niet hadden meegemaakt konden alleen voor niet van toepassing kiezen, een optie die we in figuren altijd verwijderen.

Figuur 11

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 23 tot en met 29 september!

Blog Teacher Tapp NL
Hebban in de klas
Podcast: In gesprek met Wouter Schenke over de Teambeurs Primair Onderwijs
Grijze dogma’s
Tongue twisters
Podcast: Werk maken van onderwijskwaliteit: Is het tijd om verder te kijken dan onze neus lang is?
“Grej of the Day”, of hoe feitenkennis cool en beklijvend voor leerlingen wordt
Leraren pesten leraren

  • Bericht gepubliceerd op:30 september 2022