En toen, gingen de scholen tóch dicht. Eerst het primair onderwijs en enkele dagen later al het onderwijs. Nou ja, dicht? Noodopvang, lessen geven aan examenklassen, online onderwijs, praktijklessen. En dat bovenop het toch ook noodzakelijke voorbereiden op de mogelijke online start na de vakantie én het afronden van de administratie, oudergesprekken en (toets)administratie. Een kerstvakantie is mogelijk nog nooit zo welkom geweest!

In deze laatste blog van dit jaar delen we de resultaten van de afgelopen periode. Vergeet niet dat we in de vakantie vragen blijven stellen! Je mag natuurlijk de app aan de kant leggen, dat is aan jou. We hebben in de vakantie wél twee verkiezingen: Op 2e Kerstdag starten we met de verkiezing voor onderwijswoord van het jaar, en in de tweede week van de vakantie kun je stemmen op het onderwijswoord dat je nóóit meer wilt horen. Dank voor jullie nominaties voor de woorden!

We wensen jullie een ontzettend fijne vakantie, goede feestdagen, tijd voor jezelf en je geliefden. Bedankt voor jullie bijdrage aan Teacher Tapp! Op naar een mooi 2022, met nóg meer dagelijkse deelnemers!

Teacher Tapp NL
Marieke van der Pers en Amber Walraven

Lief en leed

In het nieuws afgelopen weken: de hoge ziekmeldingencijfers in het onderwijs. “Onderwijspersoneel in het basisonderwijs en op middelbare scholen meldde zich afgelopen maand meer dan twee keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland. …. Het aantal ziekmeldingen in het hele onderwijs steeg met 77 procent in november, meldt Arboned. Bij een uitsplitsing van de onderwijs-cijfers, spannen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs de kroon met een toename van 119 procent en 71 procent in het aantal ziekmeldingen” (bron: AOb).

Wij vroegen hoeveel werkdagen onze deelnemers zich sinds het begin van dit schooljaar ziek hebben gemeld. We hebben helaas geen vergelijking met vorig jaar, dus dit zijn de enige gegevens die we hebben. Het grootste percentage per sector staat bij 0 werkdagen ziek gemeld. In het primair onderwijs en mbo is dit ook meer dan 50% van de groep, in mbo zelfs meer dan 60%.

Uit eerdere vragen (en andere bronnen 🙂 ) weten we ook dat leraren zich niet snel ziek melden. Omdat het altijd slecht uitkomt, het zorgt voor meer werk als je weer terugkomt en je collega’s wellicht meer werk krijgen als jij ziek bent. Dus het lijkt wellicht op het eerste gezicht mee te vallen, maar wetende dat dit slechts een deel van de beroepsgroep is, én dat leraren zich niet snel ziek melden, is dit resultaat wel een om in de gaten te houden, en bijvoorbeeld volgend jaar regelmatig te herhalen.

Steun van collega’s is belangrijk. Altijd, maar in deze woelige tijden wellicht nog meer. Gelukkig kunnen veel leraren ook rekenen op hun collega’s; adviseren, vriendschap, troosten en de slappe lach hebben komen gelukkig veel voor onder onze deelnemers! Dat leraren om collega’s geven zien we ook in de resultaten op de vraag waar leraren zich zorgen om maken. Dat is minder om zichzelf dan om collega’s en leerlingen, met name op het gebied van mentaal welzijn. In iedere sector maakt meer dan 50% van de leraren zich zorgen om het mentale welzijn van collega’s. en in het vo en mbo maakt meer dan 70% (in het vo zelfs meer dan 80) zich zorgen om het mentale welzijn van leerlingen.

En daarin staan onze deelnemers niet alleen. De afgelopen week verschenen er ook regelmatig berichten over het gedrag van leerlingen, dit anders is dan voorheen. Bijvoorbeeld in het NRC (niet gratis als je al je gratis artikelen van deze week reeds gelezen hebt..). In dat artikel onder andere Henk ter Haar, docent Nederlands en teamleider van de havo-afdeling op het Etty Hillesum Lyceum „Het is te rustig in de lessen en te onrustig in de gang”, merken Ter Haar en zijn collega’s. Leerlingen zitten stilletjes achter hun tafels, maar klieren in de gang. „Het broeit. Alsof er storm op komst is. Heel onwerkelijk.””

Wij kwamen eerder ook tot dezelfde conclusie. Niet zo verwonderlijk dus dat we OOK vinden dat ‘Tappers’ regelmatig een lesplan opzij leggen om in plaats van les een gesprek te voeren met leerlingen over welzijn.

Ook vragen onze deelnemers regelmatig naar hoe het écht met een collega gaat, en delen ze ook met collega’s (maar net iets minder vaak) hoe het écht met hen gaat.

No alternative text description for this image

Muurdecoratie en kleur

Iets heel anders, want er zijn meer dingen in het onderwijs 🙂 De lokalen. En dan in dit geval: de muren. In welke kleur zou je de muren van je lokaal na de vakantie willen aantreffen? Niet verwonderlijk is het percentage leraren dat dit niet interesseert het laagst in het speciaal onderwijs, 42% kiest daar voor een groentint. Groen is ook het nummer 1 antwoord in het vo en mbo, gevolgd door een variant van wit of créme. In het po ‘wint’ een variant van wit of créme het van een groentint.

We vroegen ook of je de muren liever vol of leeg hebt, of iets daar tussenin. Leeglaten doen echt maar weinig leraren, evenals volhangen. En hoewel het aantal delemers niet gelijk verdeeld is, is het aardig om eens naar de verschillen tussen de vakken te kijken. Leraren die alle vakken geven (po, so), leraren die praktijkvakken geven, en betadocenten zijn verdeeld tussen redelijk gevulde muren en zeer minimale muurdecoratie. Bij de overige vakken wil een meerderheid redelijk gevulde muren.

Lockdown

Onze vraag over het mogelijk eerder sluiten van scholen gaf een divers beeld. Ook wel logisch, er zijn immers verschillen tussen de situatie op scholen, de lokalen en ventilatiemogelijkheden, én de leerlingen die je lesgeeft. Maar, nu de beslissing is gevallen, wat gebeurde er de afgelopen week op de scholen waar onze deelnemers werkzaam zijn?

Wij vroegen: Hoeveel tijd heb je nodig om, als het moet, over te stappen naar online onderwijs? Na de opgedane ervaringen kán het dus best snel, maar dat zegt niks over of die lessen dan ook ‘goed genoeg’ zijn. We kunnen ons voorstellen dat alles regelen en spullen uitdelen en nadenken over wat en hoe je online gaat doen tijd kost. We denken dit ook terug te zien in andere resultaten.

We vroegen wat scholen (naast noodopvang en toetsen en examens) deze week doen. Veel scholen geven leraren tijd om het onderwijs van na de kerstvakantie voor te bereiden. En hoewel we het niet gevraagd hebben, horen we om ons heen dat dit volgens verschillende scenario’s wordt voorbereid: online en op school. Verder zien we dat m.u.v. het po veel leraren nog lessen geven en contact hebben met leerlingen. Veel leraren in het po zien een deel van hun leerlingen bijvoorbeeld in de noodopvang, leraren werkzaam in het vo in de online of fysieke lessen of tijdens een toetsmoment. Duidelijk dus dat het voor leraren afgelopen week echt nog geen vakantie was!

Image

Het nieuws van de lockdown kwam toch nog zeer onverwacht, en wellicht voor het vo en mbo helemaal. Dinsdag was er sprake van een sluiting van het po, en zaterdag opeens van alle sectoren. Dat vroeg veel van leidinggevenden en leraren. Keuzes maken over wel of geen online lessen. Op Twitter pikten we op dat leraren hierover van mening verschillen. Leraren die deze week leerlingen online les willen geven, leraren die liever geen lessen meer geven, om bijvoorbeeld leerlingen rust te geven en zelf voor te bereiden voor na de vakantie.

Nu is wat een school besluit waarschijnlijk nooit goed, maar leraren kunnen wel meer of minder tevreden zijn. Dit hebben we onze deelnemers gevraagd. Heel veel leraren zijn tevreden met de manier waarop de school reageert op de lockdown, 85 zijn er neutraal, en 60 zijn het oneens met de stelling, en daarom niet tevreden.

Bij de leraren die wel tevreden zijn, krijgt een groter percentage tijd om onderwijs voor te bereiden na de vakantie en geeft een groter percentage geen onderwijs. Het percentage dat nog volledig volgens rooster onderwijs geeft, is het grootst bij de leraren die het oneens zijn met de stelling. Wellicht is bij de tevredenheid over de manier waarop de school reageert de invloed van de leraren, en het gevoel mee te kunnen denken van groter belang dan wát de school precies doet. Dit zullen we eens nader onderzoeken.

Het was een bijzonder jaar. Het was niet altijd makkelijk. Hopelijk voelde je je oa door Teacher Tapp verbonden met andere leraren. Wij willen jou in elk geval laten weten: het is gezien! Deze video past daar prachtig bij! Hij is voor jou!

Tips van afgelopen week

Blog Teacher Tapp: Het onderwijsvraagstuk kansen(on)gelijkheid

Ongewenste beelden gaan viraal. Wat te doen?

Gangbare maar bedenkelijke argumenten voor multimediaal leren

De vergeten variabele: het klaslokaal

Heavily Decorated Classrooms Disrupt Attention and Learning In Young Children

Boeken dicht. Harten open. Een pleidooi voor stilstand

Feedback effectiever met vragenformulier

Lockdown-ideeën

Digitale leermiddelen en feedback

Praatplaat onderzoekend werken aan onderwijsverbetering

  • Bericht gepubliceerd op:22 december 2021