Afgelopen week hebben bijna 700 gebruikers vragen beantwoord. Dank hiervoor! Wil je Teacher Tapp NL promoten onder je collega’s, gebruik dan een van onze flyers.

Op 7 december is er weer een nieuwe aflevering van EduCAUTION te zien. Het thema is deze keer onderwijs en wetenschap. In deze blog gaan we in op de vragen die we hierover hebben gesteld én lichten we nog eens het doel van Teacher Tapp toe.

1. Een reden om te verbeteren

Onderwijs is nooit af. Er valt altijd nog wel iets te verbeteren. En, als we de laatste rapporten (bijvoorbeeld Staat van het Onderwijs) erop na slaan, staan de “leerprestaties van leerlingen ….. onder druk. Met name de leesvaardigheid onder 15-jarigen is gedaald, een kwart van de 15-jarigen in Nederland is onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij.”

Op onze vraag of ze leerlingen hebben die moeite hebben met technisch lezen, geeft het grootste deel van de leraren werkzaam in po, vo en mbo aan dat hun leerlingen al zouden moeten kunnen lezen, maar dat een enkeling het hier nog moeilijk mee heeft.

Het percentage leraren in het vo dat aangeeft dat al hun leerlingen vlot technisch kunnen lezen is slechts 14 %. Ruim een vijfde van de 212 vo-leraren die deze vraag hebben beantwoord geeft aan hier geen zicht op de te hebben.

In onze eerder blog over lezen concludeerden we al dat leerlingen hardop laten lezen lang niet bij alle vakken gebeurt. Er wordt al langere tijd en op verschillende manieren gepleit voor leesoffensieven, verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het vergroten van het vakmanschap van leraren.

Maar wat geeft eigenlijk de aanleiding dat leraren hun onderwijs willen verbeteren?

Voor het grootste deel van de leraren die deze vraag beantwoord heeft is dat in ieder geval iets van henzelf, en niet opgelegd. Ontevredenheid en regeren op iets wat is gelezen/geleerd/gehoord wordt het meest aangegeven. Onderwijs verbeteren als reactie op ontevredenheid lijkt met toenemende leeftijd wat af te nemen, terwijl reageren op iets dat is gelezen, geleerd of gehoord toeneemt met leeftijd.

Eigenlijk geven onze deelnemers hier een mooi beeld van het nu veel gehoorde ‘evidence-informed’ werken. Bij evidence-informed werken gebruik je zowel praktijkkennis als kennis uit onderzoek om handelen in de praktijk te verbeteren of te verrijken.

2. In aanraking komen met onderzoek

Om evidence-informed te kunnen werken, heb je toegang nodig tot kennis en onderzoek.

Meer dan de helft van de leraren uit het po die deze vraag heeft beantwoord geeft de voorkeur aan het bijwonen van conferenties of evenementen, en bijna de helft kiest er (daarnaast) voor om er op te worden door collega’s. Ook het lezen van nieuwsartikelen over onderzoek en resultaten zijn belangrijk bronnen. In de andere sectoren scoren deze manieren ook hoog.

Onze huidige gebruikers groep lijkt de weg naar artikelen die zijn gebaseerd op onderzoek te vinden. Een ruimte meerderheid geeft aan in de afgelopen week iets te hebben gelezen over onderwijs dat gebaseerd is op onderzoek.

Is dit patroon representatief voor de gehele populatie? Dat weten we niet. We weten wel dat onderzoeksartikelen tegenwoordig goed en gratis toegankelijk zijn voor leraren. Dit is al een belangrijke drempel die eerder evidence-informed werken in de weg stond.

Ook hopen we dat dit het ook een klein beetje de waarde van Teacher Tapp weergeeft. Elke dag geven wij namelijk een praktisch tip waarbij we zeer regelmatig artikelen en blogs gebaseerd op onderzoek delen. Een van onze doelen is namelijk leraren door middel van de vragen laten reflecteren op hun praktijk, én via artikelen en blogs leraren nieuwe kennis en ideeën geven.

3. Toepassen in de praktijk

Het toepassen van onderzoek in de eigen praktijk, kijken wat werkt in jouw specifieke context, dat is misschien wel het belangrijkste aspect van evidence-informed werken. Weten wat werkt, wat je belangrijk vindt en het vervolgens toepassen.

We hebben in een vraag een aantal effectieve praktijken (zoals bijvoorbeeld beschreven in Wijze lessen) opgesomd en gevraagd welke van deze praktijken voor kwamen in de laatste les die werd gegeven.

Voldoende tijd aan leerlingen geven om zelfstandig te oefenen/ werken kreeg in elke sector een score van boven de 50%. Ook backwards design (starten met lesvoorbereiding vanuit het doel) en voorkennis controleren scoren hoog.

Het gebruiken van een duidelijk model of uitgewerkt voorbeeld komt minder vaak voor, en het systematisch controleren of elke leerlingen de belangrijkste doelen heeft behaald nog weer wat minder.

Deze bevindingen reflecteren slechts 1 vraag en 1 moment, geen les is hetzelfde. Ook vanwege de nog beperkte groep gebruikers van Teacher Tapp kunnen we hier geen conclusies aan verbinden. Het is wel een aspect van effectief onderwijs waar we graag nog eens verder induiken. Zeker omdat een redelijk grote groep van dezelfde leraren aangaf het wel eens te zijn met de uitspraak dat leraren moeten controleren of alle leerlingen de belangrijkste doelen begrepen hebben voor het einde van de les…

Opvallend is hier ook de kleine groep die aangeeft dat een leraar altijd een duidelijk model of uitgewerkt voorbeeld moet geven aan leerlingen. Dit komt mogelijk door het woord ‘altijd’. Hoe dan ook de verschillen tussen theorie en praktijk, en de inzichten over effectieve lessen zijn onderwerpen die we vaker zullen laten terugkomen.

Uit onze vragen blijkt in elk geval dat leraren lezen over onderwijsonderzoek en er graag mee in aanraking komen. Omdat wij graag bijdragen aan professionalisering van leraren, en leraren toegang willen geven tot verschillende bronnen over onderwijs, en omdat we heel blij zijn met onze deelnemers die dagelijks onze vragen beantwoorden, hebben wij in de maand januari een mooie actie. Hou ons op Twitter en op deze blog in de gaten…. (en spoor zoveel mogelijk van je collega’s vast aan de app ook te downloaden en te gebruiken……..)

4.Tips

En zoals in elk blog: een overzicht van de tips die we in die week gaven.
Online lesgeven
Welke fasen en werkvormen van het directe instructiemodel zijn effectief bij afstandsonderwijs?
Wat is de relatie tussen tijdsinvestering in lezen en de groei in voortgezet technische leesvaardigheid?
Alles wat je moet weten over onderwijsonderzoek
Door de vier fasen van leren
Formatieve evaluatie door middel van concept checks
Teacher Tapp NL blog: Docent in/en vrije tijd

  • Bericht gepubliceerd op:3 december 2020