Deze week in onze blog onder andere de resultaten van twee vragen die in elk geval op Twitter wat losmaakten. Of, eigenlijk, een resultaat dat dusdanig besproken werd dat we gelijk een tweede vraag hebben gesteld.

Feedback

Feedback geef je als leraar eigenlijk voortdurend. Een kleine aanwijzingen terwijl je door de klas loopt, lastig gedrag spiegelen aan een puber tijdens een gesprek, maar ook het nabespreken van een toets of het geven van individuele schriftelijk feedback zijn vormen van feedback die gebruikt worden.

Wij vroegen of onze deelnemers vaker mondelinge of schriftelijke feedback aan hun leerlingen geven. Met uitzondering van de sector hoger onderwijs geeft in alle sectoren een meerderheid van de deelnmers vaker mondelinge feedback (figuur 1).

Figuur 1

Vervolgens het verzoek om terug te denken aan de laatst gegeven les en aan te vinken wat hier gebeurde op het gebied van feedback (figuur 2). Te zien is dat er heel veel individuele feedback wordt gegeven, en ook een behoorlijk deel klassikale feedback geeft. Het komt minder voor dat leerlingen/studenten die feedback geven aan elkaar, hun eigen werk beoordeelden of gegeven feedback verwerkten. Nu is het natuurlijk zo dat we niet weten of deze les waar aan werd teruggedacht representatief was, of deze keer toevallig eens geen verwerking van feedback bevatte, terwijl dit normaal wel altijd gebeurt. Ook weten we niet wat de inhoud van de feedback is en waarop feedback werd gegeven.

Toch is het beeld dat uit dit resultaat komt niet uniek. Ook bij Toetsrevolutie en in presentaties over feedback op congressen wordt vaak geconstateerd dat feedback over het algemeen te weinig aanzet tot actie van de leerlingen/studenten. Het zijn vooral de leraren die het werk doen. Helaas is veel tijd besteden aan individuele feedback vaak niet erg effectief, zeker als een zogenaamde ‘landingsplek’ voor feedback ontbreekt. Toch iets om over na te denken als we naar dit resultaat kijken.

Figuur 2

Het drinken van alcohol op een meerdaagse schoolreis

Vind je dat het personeel alcohol zou mogen drinken tijdens een meerdaagse schoolreis (bijvoorbeeld als de leerlingen/studenten slapen)?. Het resultaat is interessant! In het vo en ho vindt een meerderheid van onze deelnemers dat het zou moeten mogen (figuur 3).

Figuur 3

Om het gesprek op gang te brengen stellen we soms heel bewust een vraag behoorlijk zwart-wit. Voor dit thema is dat dan ook goed gelukt! Reacties dat je helemaal geen alcohol moet drinken, dat het met goede afspraken wel moet kunnen, ervaringen met dronken collega’s, alles kwam voorbij. Aan de hand van deze reacties hebben we een vervolgvraag gemaakt. ‘Alcohol drinken door het personeel/de begeleiding tijdens een meerdaagse schoolreis kan…’

Uit de antwoorden blijkt allereerst dat er duidelijk erschillen zijn tussen sectoren. Hoe ouder de leerlingen/studenten, hoe meer er kan, grofweg. En als alcohol drinken kan, dan over het algemeen op het moment dat de leerlingen/studenten afwezig zijn, met daarbij een afspraak over een aantal begeleiders dat niet drinkt (figuur 4).

Figuur 4

De bedoeling van deze tweede vraag was om er wat nuance in te brengen. Interessant is wel hoeveel van de deelnemers die op de eerste vraag ‘Nee’ antwoordden, ook echt vinden dat er niks gedronken mag worden. Dat is 57%. Voor die groep was een nee dus een echte harde nee (figuur 5).

Figuur 5

Veel gehoorde overweging om wél te drinken als leerlingen/studenten afwezig waren (bv omdat ze slapen) was dat het dan tijd is die niet betaald wordt, en dus als vrije tijd geldt. “In de eigen tijd op normale dagen drink ik ook wel eens een biertje, dus nu ook.” We vroegen naar deze compensatie of betaling voor meerdaagse reizen. Een deel van de deelnemers bleek dit niet te weten. Deze groep hebben we in onderstaande figuur even verwijderd. De meerderheid van de deelnemers geeft aan dat extra uren niet worden gecompenseerd en niet worden betaald (Figuur 6).

Figuur 6

Overwegen om je baan op school op te geven….

Op 23 mei, midden in de periode dat leraren van baan wisselen. vroegen we ‘Hoe vaak heb je de afgelopen 3 maanden overwogen om je baan op je school op te geven?’.

We zien dat met name in het voortgezet onderwijs leraren het minst hebben overwogen om hun baan op de school op te geven. Van alle sectoren is het percentage dat aangeeft dit nooit te hebben overwogen hier het laagst (figuur 7).

Figuur 7

We hebben de resultaten van deze vraag gecombineerd met een andere vraag: ‘zou je iemand anders aanraden om nu in het onderwijs te gaan werken?’ 447 deelnemers beantwoordden die vraag met ja, 157 zeiden nee, en 326 kozen misschien. Het is niet verrassend dat het percentage dat zegt in de afgelopen 3 maanden nooit te hebben overwogen hun baan op school op te geven het grootst is onder de leraren die anderen zouden aanraden nu in het onderwijs te gaan werken. Ook zien we dat leraren die het onderwijs misschien zouden aanraden, vaker hebben overwogen hun baan op te geven dan leraren die het onderwijs wel zouden aanraden (figuur 8).

Rond de zomervakantie zullen we nog terugkomen op redenen om te gaan en redenen om te blijven.

Figuur 8

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 19 tot en met 26 mei!

Weekblog Teacher Tapp NL
Podcast ResearchEd Nederland: Aflevering 23 – Hannah Bijlsma en Bilal Majdoubi
De Smaad van het Onderwijs 2022
De kracht van kennis
School is saai… Lang leve de school!
Hoe minder je leest, hoe minder je weet.
Jouw taken komend schooljaar
Gratis pakket studeerkaarten
Handige nakijktips
Corona vraagt ons misschien nog eens naar onze pedagogiek te kijken
Aan de slag met feedbackgeletterdheid
Het mag (moet) wat kosten!

  • Bericht gepubliceerd op:27 mei 2022