De afgelopen week hebben we vooral vragen gesteld in het kader van ons project Ranking de Onderwijsparagraaf. We krijgen hier zowel positieve als negatieve reacties op. De negatieve gaan vooral over de inhoud van de beleidsmaatregelen, en om het feit dat je moet kiezen. Aan dat eerste kunnen we niets doen, want wij schreven de onderwijsparagrafen niet. Dat tweede is noodzakelijk voor het project, omdat we anders de rangorde niet kunnen berekenen. We begrijpen dat er ook plannen zijn waar je echt niet op zit te wachten, of waarvan je denkt: het maakt me niets uit. We geven je op 8 november daarom de mogelijkheid om zelf een beleidsmaatregel aan te leveren die jij erg graag realiteit ziet worden, ook al staat het nu in geen enkel programma genoemd!

Om het niet te saai te maken hebben we de afgelopen week ook enkele gewone vragen gesteld. In deze blog staat gedrag en contact centraal.

Gedrag

Onze collega’s in Engeland hebben recent veel vragen gesteld over gedrag van leerlingen in scholen. Ze hebben een interessante vraag al een aantal jaar gesteld en het verloop tussen de jaren is interessant (figuur 1). Hun blog hierover is ook interessant!

Figuur 1

Wij hebben een dergelijke vraag niet gesteld (misschien goed om mee te gaan beginnen?) en hebben ook het idee dat gedrag minder een rol speelt in Nederland. Maar: dat kunnen we natuurlijk het beste even vragen aan onze deelnemers. Op verzoek stelden we de volgende 3 vragen:

-Ken je op dit moment mensen in jouw omgeving die door het gedrag van hun leerlingen/studenten/cursisten overwegen het onderwijs te verlaten?
-In welke mate speelt het gedrag van leerlingen/studenten/cursisten volgens jou een rol in de uitval van leraren?
-Welke van onderstaande is de belangrijkste overweging geweest op momenten dat jij gedurende het afgelopen jaar hebt overwogen het onderwijs te verlaten?

Figuur 2

812 deelnemers (van de 1127, dus de grote meerderheid) geven aan dat gedrag van leerlingen/studenten/cursisten in meer of minder of in grote mate een rol speelt in de uitval van leraren (figuur 2). In zowel de groep die koos voor meer of minderen mate, als de groep die koos voor grote mate geeft (meer dan) 35% aan dat op dit moment een enkele collega overweegt om vanwege gedrag het onderwijs te verlaten. Opvallend is dat een groter of zelfde percentage in die groepen aangeeft dat geen enkele collega vertrek vanwege gedrag overweegt.

Gelukkig heeft ruim 30% (in het po en vo althans) het afgelopen jaar niet overwogen om het onderwijs te verlaten (figuur 3). Vorig jaar december vroegen we dit ook. In het vo is het percentage gelijk gebleven, in het po was het met 42% hoger dan nu! Werkdruk/hoeveelheid werk is voor ongeveer 40% een belangrijke overweging geweest om momenten dat ze overwogen om het onderwijs te verlaten. Orde houden/klassenmanagement/gedrag is bij 16% van de deelnemers uit het po en 22% van de deelnemers uit het vo de belangrijkste overweging geweest. Dat is een hoger percentage dan aspecten die vaak genoemd worden als het over lerarenlekken en lerarentekorten gaat zoals financi├źn/salaris en gebrek aan autonomie. Het is wel minder dan wijze/kwaliteit van leiderschap en werk-priv├ębalans. Als we de deelnemers verwijderen die een vertrek nooit hebben overwogen komt orde houden/klassenmanagement/gedrag in zowel po als vo op een gedeelde 4e plaats van belangrijkste overweging op momenten dat deelnemers overwogen het onderwijs te verlaten (figuur 4). Eerder zagen we al dat leraren aangeven dat ze naar hun gevoel momenteel te veel tijd aan besteden aan onder andere gedragsmanagement/orde houden in en/of buiten de klas.
Aan het begin van het schooljaar vroegen we naar kleine verstoringen in de meest recente les van onze deelnemers. Wanneer we die vraag kruisen met de vraag over de mate waarin gedrag een rol speelt in de uitval van leraren, zien we dat leraren die aangeven dat gedrag in grote mate een rol speelt, ook meer kleine verstoringen ervaren (figuur 5). Het percentage deelnemers dat aangeeft dat leerlingen/studenten/cursisten een weerwoord hadden, of ongewenst riepen door het lokaal is hoger bij leraren die aangeven dat gedrag in grote mate een rol speelt. Ongewenste kletsen, schommelen met stoelen en ongevraagd de mobiele telefoon gebruiken komt in gelijke mate voor.

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Contact

Oudercontact is in het primair onderwijs een even vaak genoemde overweging als orde houden/gedrag op moment dat onze deelnemers overwogen om het onderwijs te verlaten (figuur 4). In het voortgezet onderwijs speelt dat wat minder een rol. Ruim 40% van de deelnemers in zowel po als vo voelde zich slecht of onvoldoende voorbereid om oudercontact/ouderbetrokkenheid vorm te geven (figuur 6), en dat kan hierin uiteraard een rol spelen.
Wij vroegen of er afspraken zijn over de tijden waarop onze deelnemers in het po vo bereikbaar moeten zijn en binnen hoeveel tijd ze moeten reageren op een bericht van ouders/verzorger en we kruisten dit met onze vraag naar de manier waarop ouders/verzorger contact kunnen opnemen (figuur 7). De grootste groep (N = 358) geeft aan dat er geen afspraken zijn over bereikbaarheid en reactietijd. 288 deelnemers geven aan dat er geen afspraken zijn maar dat ze wel druk voelen op dit gebied en 200 deelnemers geven aan dat er afspraken zijn over bereikbaarheid. Een afspraak maken of mailen zijn de meest voorkomende manieren waarop ouders/verzorger contact kunnen opnemen. Aanspreken bij de start of na afloop van de schooldag is niet bij alle deelnemers gebruikelijk.

Aan onze deelnemers in het mbo en ho stelden we een vergelijkbare vraag, namelijk over de wijze waarop studenten contact op kunnen nemen (figuur 8). Hier komt aanspreken voor of na een college of dag vaker voor. Mailen, afspraak maken en een bericht via een omgeving als Teams komt ook voor. Appen met studenten doet een minderheid.

Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 27 oktober tot en met 2 november!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog!

Blog Teacher Tapp NL
Ranking de Onderwijsparagraaf
Tweede kamer verkiezingen 2023 onderwijs
Quiet or Loud: How Should your Classroom Sound?
Podcast zelfregulerend leren kun je niet zelfregulerend leren
Kansenongelijkheid in het onderwijs bestrijd je om te beginnen met aandacht voor ouders van hele jonge kinderen
Studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Een overzichtsstudie van veelbelovende aanpakken voor docenten(teams), opleidingen en instellingen
Hoe verwerk je het overlijden van een leerling?
Leerflow: de tool om formatief handelen te ontwerpen! 

  • Bericht gepubliceerd op:3 november 2023