In deze weekblog duiken we in redenen om onderwijs te verbeteren en de feedback die Tappers ontvangen.

Voor onze deelnemers is de aanleiding voor het verbeteren van onderwijs over het algemeen eigen ontevredenheid of iets wat ze hebben gelezen/geleerd/gehoord (figuur 1). In het primair onderwijs is dat laatste voor een grotere groep belangrijker, in de andere sectoren kiest de grootste groep voor eigen ontevredenheid. Feedeback van leerlingen/studenten/cursisten is voor slechts een kleine groep over het algemeen de aanleiding. Feedback van een collega en/of leidinggevende is minder vaak de aanleiding. In het primair onderwijs komt dit wel meer voor dan in andere sectoren.

Gelukkig is voor een meerderheid van de Tappers de feedback die ze dit schooljaar ontvingen helpen bij het daadwerkelijk verbeteren van het werk (figuur 2). Niet iedereen heeft al feedback ontvangen dit schooljaar. Een minderheid geeft aan het oneens te zijn met de stelling dat de feedback geholpen heeft om werk te verbeteren.

Hoewel het dus dit schooljaar wel meevalt met vervelende feedback (of er was gewoon meer goede feedback dan minder goede feedback), kent iedereen ze waarschijnlijk wel… die opmerkingen die absoluut niet helpen. We zetten er een paar op een rij en vroegen: welk van deze feedback/tips vind jij het vervelendst, of zou je het vervelendst vinden, om te krijgen?
In het primair en voortgezet onderwijs koos iets meer dan 20% voor allemaal. De grootste groep in beide sectoren ging voor ‘Oh? Nee, ik heb echt geen problemen met die klas (gehad)”. Deze uitspraak scoort ook het hoogste in het speciaal en het hoger onderwijs. ‘Zo doen we dat hier niet’ is de winnaar in het mbo, en nummer twee in het primair , speciaal en hoger onderwijs. In het voortgezet onderwijs staat ‘Je moet je lessen gewoon leuker maken’ op nummer twee.

Dit onderwerp schreeuwde wat ons betreft ook om een open vraag, hoewel we weten dat niet iedereen open vragen kan waarderen.

Toen we de antwoorden op de open vraag lazen, moesten we hardop lachen, werden we boos, riepen we “nou ja!” en raakte onze kaak de vloer. Het liefst delen we alle resultaten van de meest onzinnige/gekmakende/onwetende tip of feedback die Tappers ooit kregen rondom onderwijs en lesgeven met jullie, maar dan wordt het wel erg lang. We kozen een aantal opvallende. Veel van de onzinnige feedback begon met ‘je moet (gewoon) … ‘ (er was zelfs een deelnemer die alleen die woorden als antwoord gaf!), daarom hebben we alle ‘je moet gewoon’-antwoorden onder elkaar gezet!

…feller aanpakken
…los laten
…aan iedere leerling evenveel aandacht geven binnen elke les
…een beloningssysteem bedenken, bijvoorbeeld met knikkers…
…je onderwijs aanpassen
…niet zulke hoge eisen stellen aan ‘t werk van collega’s. Leg de lat voor hen eens lager.
…zorgen dat hij het gaat snappen…
…er staan
…hogere cijfers geven
…toetsen altijd zo beoordelen dat het gemiddelde 6,3 is
…minder lief zijn
…strenger zijn
…eens gaan schreeuwen
…gedrag/respect afdwingen
…zorgen dat die leerling dus wel wil leren
…leerlingen met lastig gedrag heel hard aanpakken en daarna weer opbouwen
…de leerling dwingen
…rustig blijven
…zorgen dat ze je leuk vinden. Word vrienden met ze.
…wachten tot ze stil zijn
…de leerlingen hun gedrag laten veranderen
…het je niet zo persoonlijk aantrekken
…bij deze leerlingen eerst uitvinden welke leerstijl hen past
…allemaal een rij laten maken in de gang
…heel kort houden
…je er niks van aantrekken
…minder huiswerk opgeven
…meer gaan tempo lezen
…niet zo onzeker zijn
…kinderen leren omgaan met de verslavende effecten van social media
…differentiëren zodat alle leerlingen aan het denken komen
…je tijd beter indelen
…met deze groep geen hoge verwachtingen hebben
…er eens iemand uitsturen!
…effectiever je tijd verdelen, voorbereiden kan binnen je uren
…de lat niet zo hoog voor JEZELF leggen
…het vak in de bovenbouw maar leuker maken. Al dat vertalen is natuurlijk niet leuk. Doe maar lekker mythologie of zo.
…die kleuters werkbladen geven. Dan leren ze stil aan een tafeltje te zitten.
…niet zo hard praten
…het bord meer gebruiken
…de lessen leuker maken, zodat meer leerlingen voor jouw vak kiezen in de bovenbouw
…je eigen ding doen
…de toetsen makkelijker maken als de cijfers te laag zijn
…met de knoest erover, dan lukt het wel
…het niet persoonlijk opnemen
…de lat lager leggen, niet zulke hoge eisen aan jezelf stellen
…niet zo druk maken, je trekt het je echt teveel aan
…uitgaan van de vragen die leerlingen zelf hebben en ze niet lastig vallen met onderwerpen die hen toch niet interesseren.
…het spannender maken
…wat meer je best doen
…doen wat je altijd doet
…je lessen leuker maken
…zeggen dat ze stil moeten zijn
…alle leerlingen enthousiast maken voor je vak
…de stof in minder lessen proppen
…er niet zoveel tijd in steken
…zeggen dat ie anders dom blijft, dan werkt hij wel
…eens gaan backpacken in je eentje. Dan sta je daarna relaxter voor de klas
…humor gebruiken
…de escalatieladder toepassen
…wachten tot je meer ervaring hebt
…vroeger naar bed gaan
…de methode volgen
…wat minder goed uitleggen
…soms doen alsof je heel boos bent
…de les wat sexier maken.

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 10 tot en met 16 februari!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Counterproductive “fun”: a gentle reminder
Theo Thijssen is uiterst modern. Wat leraren moeten weten en kunnen.
60 seconden over mijn leerling.
4 Boeken voor in de voorjaarsvakantie (2024)
Gevoelens voor een leerling
Beladen thema’s? Kom tot meer nuance in een open klasklimaat.
Wijze lessen met artificiële intelligentie (deel 2)
  • Bericht gepubliceerd op:17 februari 2024