We kregen het verzoek om een vraag van Teacher Tapp Engeland te herhalen in Nederland. In Engeland bleek 24% van de ruim 10.000 deelnemers (oh…wat zouden wij ook graag…..) de afgelopen maand het gedrag van een leerling ongestraft te hebben gelaten omdat ze wisten dat ze dan persoonlijk of via sociale media ‘kick back’ van de ouders/verzorgers van de leerling zouden krijgen. Bij onze deelnemers ligt dat percentage een stuk lager (figuur 1)!
We hebben de resultaten ook gesplitst op leeftijd, en dan zien we dat het percentage dat gedrag ongestraft heeft gelaten vanwege de verwachte reactie van ouders/verzorgers bij jongere deelnemers hoger ligt dan bij oudere. (figuur 2).

Figuur 1
Figuur 2

In het mbo en ho stelden we een vergelijkbare vraag, maar in plaats van reacties van ouders/verzorgers vroegen we naar reacties van studenten zelf (figuur 3) We hebben niet veel deelnemers in mbo en ho, dus we houden een slag om de arm maar goed, van onze deelnemers in het mbo geeft 15% aan iets te hebben laten gaan vanwege de verwachte negatieve reactie van een student. In het hoger onderwijs is dit 8%.

Figuur 3

We vroegen ook naar het aantal ouders dat afgelopen week contact heeft opgenomen om te klagen over een opgelegde sanctie. Een grote meerderheid maakte dat afgelopen week niet mee (figuur 4). En ook hier is de groep die dit wel meemaakte groter bij jongere deelnemers (figuur 5).

Figuur 4
Figuur 5

Een verwant aspect is het ondermijnen van een (gedrags)sanctie door ouders. Een meerderheid geeft aan dit weleens te hebben meegemaakt (figuur 6). Splitsen we op aantal jaren ervaring, dan zien we dat vanaf 3-4 jaar ervaring de meerderheid dit al eens heeft meegemaakt (figuur 7). Ook een groot deel van de Tappers met 1-2 jaar ervaring maakte dit al eens mee.

Figuur 6
Figuur 7

Een aspect waar deelnemers in elke sector mee te maken kan krijgen is het ‘over de streep’ trekken van een leerling/student/cursist. Toch een voldoende of positieve beoordeling of iets dergelijks uit vrees voor gedoe. 6% van de deelnemers uit primair en voortgezet onderwijs heeft dat dit schooljaar gedaan (figuur 8)

Figuur 8

Een meerderheid van onze deelnemers uit het mbo of ho is aan het eind van de meest recente les bedankt voor de les door studenten (figuur 9). Tappers uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die bedankt worden zijn in de minderheid. Een deelnemer vroeg zich vervolgens af wie die deelnemers zijn die bedankt worden. Geopperd werd dat het misschien met denominatie van de school te maken zou kunnen hebben. Nu is dat geen demografisch gegeven waarop wij kunnen splitsen, maar toevallig hadden we recent gevraagd of de scholen van onze deelnemers wel of niet vallen onder bijzonder onderwijs vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging. Als we de vragen kruisen zien we dat de verhouding wel of niet bedankt zijn niet anders is voor scholen vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging (figuur 10).

Figuur 9
Figuur 10

We vroegen ons ook af of onze Tappers de leerlingen/studenten/cursisten bedanken aan het einde van de les. Dit is veel meer in balans, bijna 50-50 (figuur 11). En alleen in het primair onderwijs krijgt nee een meerderheid. Ook hier nauwelijks verschil tussen scholen met of zonder onderwijs vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke overtuiging (figuur 12).

Figuur 11
Figuur 12

Stel, er zouden voor verschillende taken of ervaringen bonussen worden uitgedeeld, welke bonus zou jij dit schooljaar dan al hebben ontvangen? Werken in het weekend, werken in de avonduren en geen pauze gehad scoren hoog (figuur 13). Net als het hardop lachen, gelukkig! Ook onverwachte situaties en dingen doen die niet je taak zijn kwamen al veel voor. Verschillen tussen sectoren zien we op het gebied van roosterwijzigingen (met name iets dat in het vo en mbo voorkomt) en geconfronteerd worden met snot, bloed, urine, poep en/of braaksel is een bonus die met name in po en so uitgedeeld kan worden.

Figuur 13

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 4 tot en met 9 februari!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Blog Teacher Tapp NL
Hoe ik door diagnostische vragen op het spoor van formatief handelen kwam.
AI-gebruik in taken
Burgerschap: van wettelijke taak tot uitvoering
Meneer Hadj Onderwijspodcast: Karim Amghar
Bespreking: The behaviour manual

  • Bericht gepubliceerd op:10 februari 2024