Na een pauze in de kerstvakantie is onze blog weer terug! Deze week kijken we terug op de verkiezingen van onderwijswoord van het jaar en onderwijswoord dat we nooit meer willen horen, vertellen we wat onze deelnemers deden tijdens de kerstvakantie, ontdekken we of er nog gelachen is deze eerste week na de vakantie en duiken we in de eerste week van het dringende advies om telefoons te weren uit de school.

Al sinds de start in 2020 houdt Teacher Tapp NL in de kerstvakantie twee verkiezingen: onderwijswoord van het jaar en onderwijswoord dat we nooit meer willen horen.

JaarOnderwijswoordOnderwijswoord dat we nooit meer willen horen
2020Afstandsonderwijs21-eeuwse vaardigheden
2021SnottebellenbeleidCorona-achterstanden
2022LerarentekortGepersonaliseerd onderwijs

We bepalen de winnaar gewoon op basis van hoogste percentage: het woord waar het hoogste percentage deelnemers op stemt, wint. Dit jaar was met name de strijd om onderwijswoord dat we nooit meer willen horen spannend. Het onderwijswoord van 2023 won met 39% (nummer 2 en 3 kregen elk 23%). Bij het woord dat we nooit meer willen horen kreeg de nummer 3 25%, de nummer 2 29% en de winnaar 31% van de stemmen!

En de winnaars zijn:

JaarOnderwijswoordOnderwijswoord dat we nooit meer willen horen
2023LerarentekortEigenaarschap

Lerarentekort prolongeert de titel van onderwijs woord van het jaar, en eigenaarschap is het onderwijswoord dat we nooit meer willen horen!

Vorig jaar vroegen we naar het aantal uren dat er gewerkt was in de kerstvakantie. Dit jaar vroegen we naar de locatie. Met uitzondering van het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs heeft de meerderheid van de deelnemers in de verschillende sectoren gewerkt tijdens de kerstvakantie. In het primair onderwijs komt het meer voor dat er op school gewerkt wordt.

De kerstvakantie zit er op en wij vroegen ons af of er in de eerste onderwijsweek al gelachen is om iets dat een leerling/student/cursist deed. JA! Bijna al onze deelnemers in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben gelachen en ruim 80% meerdere keren! Dat zijn de cijfers over onderwijs die we graag delen!

Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen vanaf 1 januari 2024 niet meer in de klas op de middelbare school, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met leraren, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. De gezamenlijke ambitie was dat alle scholen tegen 1 januari 2024 beleid hebben geïmplementeerd op basis van het uitgangspunt “nee, tenzij”. Aangezien het 1 januari 2024 is geweest, vroegen wij onze deelnemers in het voortgezet onderwijs deze week hoe het gaat met de mobiele telefoons.

Al eerder, in juli 2023, zagen we dat bij 49% van de deelnemers uit het voortgezet onderwijs mobieltjes mochten worden gebruikt in de pauze of tijdens de les als de leraar dat toestaat. 30% van de deelnemers gaf aan dat telefoons niet mogen worden gebruikt, tenzij de leraar opdracht geeft. Deze twee opties leken al erg op de voorgestelde richtlijnen (‘Nee, tenzij’). Wij vroegen daarom nu of er is sinds 1 januari 2024 iets is veranderd, en wat het beleid nu is. Ook vroegen we wat er deze week te merken was van het nieuwe beleid. In een open vraag konden deelnemers nog kwijt wat ze kwijt wilden.

Van de bijna 500 deelnemers uit het voortgezet onderwijs geven 193 deelnemers aan dat er iets veranderd is in het beleid per 1 januari. 292 deelnemers zeggen dat er niets veranderd is. Dat laatste is in lijn met onze eerdere bevinding dat het beleid op veel scholen al leek op het ‘dringende advies’.

37% van de deelnemers die aangeven dat het beleid veranderd is, geeft aan dat telefoons helemaal niet gebruikt mogen worden (de haast nieuwe slogan ‘thuis, of in de kluis’ is hier van toepassing). Dat is fors meer dan de 11% van de leraren bij wie niets is veranderd. Bij die groep geeft 47% aan dat mobieltjes tijdens de lunch en pauze gebruikt mogen worden, en tijdens de les als de leraar dit vraagt. De scholen waar het beleid is aangepast, lijkt een strenger beleid te hanteren dan scholen waar er niets veranderd is.

In de open vraag (ingevuld door ongeveer 130 deelnemers) zien we ook veel opmerkingen over het verschil tussen helemaal niet gedurende dag of wel in de pauzes.

“Bij ons is de mobiel niet toegestaan in de lokalen. Een deel van het personeel wil de mobiel helemaal uit school verbannen, maar daar wil de schoolleiding (nog niet?) aan.”
“De evaluatie moet nog plaatsvinden maar nag van mij ook wel in pauze geen telefoon”
“Gaat nu zeer redelijk. Sinds het begin van dit schooljaar laat de overgrote meerderheid van de docenten de telefoon in de telefoontas stoppen aan het begin van de les. In voorgaande jaren waren er veel minder docenten die dit in de gaten hielden”
“Het zou verplicht moeten worden dat telefoons in de kluis moeten. Bij ons op school wordt niet doorgepakt en hierdoor blijven er discussie tussen docenten en leerlingen plaatsvinden over de telefoon doen in de telefoontas. Als je niet bij de deur staat, doet eenderde van de leerlingen hem niet in.”
“Niet iedereen heeft een kluis en de vraag is of de plek er is om voor iedereen een kluis te regelen. De docenten hopen op thuis/ kluis, maar de schoolleiding vindt de telefoontas ook wel prima😡”
“Mobiel moet helemaal uit en dan in mobiel tas. Dit kost veel lestijd om te controleren. 70% docenten was voor thuis of in kluis directie na andere beslissing. Jammer.”
“Ik was eerst niet voor maar ben eigenlijk wel overtuigd.”

Wij krijgen de indruk dat een deel van onze deelnemers het beleid nog graag strenger ziet (thuis of in de kluis) dan het nu is.
“Ik baal er vreselijk van dat mijn school de koe niet bij de horens heeft gevat en dat ik en mijn collega’s nog steeds met die mobieltjes in de klas zitten. Ik verwijt het bestuur lafheid en een gebrek aan doortastendheid. Gemiste kans!”
“Het zou fijn zijn als mijn school die mobiels ook eindelijk zou weren, maar de schoolleiding durft niet goed een beslissing te maken. We overleggen er al bijna een jaar over.”
“Landelijk verbod zou fijn zijn. Maar de uitvoering is niet makkelijk betreft het innemen, want sommige collega’s willen geen ‘politieagent’ zijn. Als een leerling aangeeft dat hij het in zijn tas laat dan is het lastig om hem te dwingen het in de mobielkast/kluis te doen.”
“Bij ons zijn ze weer eens te laat begonnen met bedenken hoe ze het willen uitvoeren. Daardoor kunnen we op z’n vroegst rond de krokusvakantie starten.”

Misschien dat bovenstaande figuren behulpzaam kunnen zijn voor het pleiten van een strenger telefoonbeleid. Deelnemers met een nieuw beleid per 1 januari hebben de afgelopen week weliswaar te maken gehad met klachten van leerlingen, maar zien ook meer sociaal contact tussen leerlingen, een positief effect op lessen, en op werkplezier. Kijken we naar de omschrijving van het beleid en wat er deze week te merken was, dan zien we ook dat thuis of in de kluis in grotere mate zorgt voor meer sociaal contact, en een positief effect heeft op de lessen en werkplezier, in vergelijking met de andere vormen van beleid.
In de open vraag lezen we onder andere: “Er wordt door leerlingen in pauzes en tussenuren meer tijd aan schoolwerk besteedt. Ook is er meer interactie tussen leerlingen”

Er zijn ook deelnemers die kritisch of minder tevreden zijn.
“Wat mij betreft blijft de politiek weg bij dergelijk beleid op scholen. Een ieder is in staat hier zelf beleid op te maken welke het best bij de school/populatie past. Ouders geven toch de mobieltjes mee? Leerkrachten hebben toch ook alles digtaal en een klastelefoon bij de hand?”
“Op scholen waar geen mobieltjes zijn toegestaan, wie gaat dat handhaven en mogen ze wel op de laptop? Heeft dat dan zin?”
“Docenten mogen, als voorbeeld voor lln, ook geen telefoon bij zich hebben. Erg negatief ontvangen.”
“Ik wil geen politieagent zijn”

Lesbezoeken

Lesbezoeken komen veel voor tijdens je opleiding, maar het kan ook een zeer goede manier zijn om van elkaar te leren én om het onderwijs op school te verbeteren. Lesbezoeken kunnen op verschillende manieren voorkomen Zo kun je zelf gaan kijken bij een collega om er zelf van te leren (zonder dat je de collega feedback geeft), of er kan bijvoorbeeld sprake zijn van iemand die bij jou komt kijken en gericht observeert en feedback geeft. Wij waren benieuwd of de scholen van onze deelnemers een procedure hebben die gericht is op het helpen verbeteren van het onderwijs. 48% van de deelnemers in het primair onderwijs geeft aan dat zo’n procedure er is, en ook werkt. In het voortgezet onderwijs is dit 30%. 18% van de deelnemers in het voortgezet onderwijs geeft aan dat de procedure uitsluitend bedoeld is om verantwoording af te leggen.

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elke week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Dit zijn de tips van 7 tot en met 12 januari!

Je kunt de tips ook in de app opslaan! Handig voor wat je later nog wilt lezen of als je artikelen rondom een thema wilt verzamelen! Of, als je een lijst wilt hebben van wat je gelezen hebt! Let op: opslaan van een tip kan 24 uur, opgeslagen tips blijven uiteraard beschikbaar zolang jij wilt in de app.

Vergeten een tip op te slaan? Ze staan gelukkig gewoon in onze blog:

Smartphone in de klas: hulpmiddel of afleiding?
Passieve leerlingen…
Lesbezoeken als strategisch insturment: hoe ze bijdragen aan het zicht op onderwijskwaliteit
De 5 slechtste onderwijsargumenten in plaatjes
Telefoonverbod vereist nieuwe routines op school
Hoe 4 scholen het lerarentekort omdenken

  • Bericht gepubliceerd op:13 januari 2024