Het is al november! De zomervakantie lijkt lang geleden, de herfstvakantie zit er al op en de kerstvakantie lonkt al een beetje, of niet?
Deze week in onze weekblog: waar moet een goede leidinggevende volgens Tappers aan voldoen, schamen ze zich als ze iemand vertellen dat ze leraar zijn/in het onderwijs werken en hoeveel uren werken ze per week?

Een goede leidinggevende…

Waar moet een goede leidinggevende volgens Tappers aan voldoen? Die vraag stelden we aan onze deelnemers die hebben aangegeven niet vooral een taak in het management te hebben. Aan de groep die wél met name een managementtaak heeft, vroegen we wat belangrijk is om als leidinggevende te doen. Deze groep is niet zo groot. We stellen momenteel te weinig specifieke vragen voor die rol. We maken dit schooljaar werk van meer sectorspecifieke en rolspecifieke vragen. Deze vragen zijn daar een voorbeeld van.

Een goede leidinggevende moet vooral vertrouwen en/of professionele verantwoordelijkheid geven aan het team/teamlid en vaak zichtbaar en aanspreekbaar zijn in school (figuur 1). Gelukkig zijn dat ook de twee zaken die deelnemers met een managementfunctie belangrijk vinden om te doen (figuur 2). Luisteren naar het team en helder communiceren vinden beide groepen ook belangrijk.

Uiteraard is het dan ook leuk om te kijken waar leidinggevenden aan voldoen. Opvallend is dat slechts één criterium in één sector boven de 70% scoort: geeft vertrouwen en/of professionele verantwoordelijkheid aan het team/teamlid. In het po en so geeft (ruim) 60 % aan dat hun leidinggevende hieraan voldoet. In het vo en mbo is dit slechts 50%. Heldere communicatie, klachten serieus nemen en concreet iets met feedback proberen te doen lijken aspecten waar leidinggevenden in alle sectoren aan kunnen werken (figuur 3).

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3

Zich schamen als je iemand vertelt dat je leraar bent/in het onderwijs werkt…

…doet gelukkig een groot deel van de deelnemers aan Teacher Tapp zelden tot nooit (figuur 4). Interessant te zien dat de verdeling in de groep jonger dan 30 jaar en 30 tot 40 jaar nagenoeg gelijk is. In de groep 40 tot 50 jaar zien we een wat grotere groep die zich regelmatig schaamt.

Figuur 4

Teacher Tapp Tijdschrijven

We vroegen ook hoeveel uur onze deelnemers gemiddeld naast hun officiële werkweek werken (bv aan voor- en nabereiding van lessen en oudercontact). Nu is het in het onderwijs altijd lastig om te spreken van officiële werkweek. Immers, er wordt uitgegaan van aantal uren in een jaar, die weer worden verdeeld over een aantal weken. Soms wordt in de berekening uitgegaan van helemaal niet werken in de vakanties, soms van minder uur werken. Over het algemeen werk je bij 1.0 FTE iets meer dan 40 uur in de week. Uiteraard zijn er weken dat dit meer is (denk aan ouderavonden bijvoorbeeld) en zijn er (hopelijk) ook weken dat dit minder is. De bedoeling is dat het aantal uur per jaar uiteindelijk klopt. Of je uren werkt ‘naast je officiële werkweek’ hangt af van hoe je die officiële werkweek berekent. Laten we het hier even simpel houden: lukt het je je taken wel of niet af te krijgen in een week? De grootste groep werkt 2-5 uur per week naast de officiële werkweek, en iets kleinere groep tussen de 5 en 10 uur, en er zijn deelnemers die meer dan 10 uur naast de officiële werkweek werken, met name in het vo en mbo (figuur 5).

Tijdschrijven kan helpen om een beeld te krijgen van waar je je uren aan besteedt. Het leek ons leuk om een paar weken per jaar samen tijd te schrijven. We doen dit deze week middels onze extra vragen, je kunt er per dag voor kiezen om die wel of niet voorgeschoteld te krijgen. Extra vragen zie je niet terug bij de resultaten, dus hieronder volgt een primeur! We doen een tipje van de sluier. Uiteraard schrijven we na de volledige week een blog!

Figuur 5

We vroegen naar hoeveel uren er gemiddeld per week gewerkt moet worden, rekening houdend met het feit dat je in onderwijs door het jaar heen elke week iets te veel werkt om vakantiedagen op te vangen (figuur 6). Opvallend is dat toch een behoorlijk deel dit niet weet. Een verklaring kan zijn het werken met eerder genoemde uren per jaar, die verdeeld zijn over verschillende taken. Veel van onze deelnemers werken fulltime. Dat zien we ook terug wanneer we vragen naar werktijdfactor (figuur 7).

Figuur 6
Figuur 7

Dan nu een paar figuren met resultaten. Zonder commentaar of interpretatie. We zijn erg benieuwd wat jullie hier al uit halen, en wat jullie opvalt, of waar je nieuwsgierig naar bent. We wachten uiteraard de rest van de resultaten ook nog even af!

Heb je nu al feedback op ons tijdschrijf-initiatief of suggesties voor vragen die we moeten/kunnen stellen, dan horen we het graag! Dat kan door ons te mailen, via de feedbackknop in de app, of via ons formulier!

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 28 oktober tot en met 3 november!

Blog Teacher Tapp NL
De 5 D’s van goede feedback
Waarom de leraar opeens zo veel status heeft
Dashboard bevolking junior
Het structureren van lessen en leerinhoud
Set high expectations by
Omgaan met armoede op scholen
LLEARN Podcast Digitale tools

  • Bericht gepubliceerd op:4 november 2022