We stellen elke dag vragen, en schrijven wekelijks een blog. Voor de blog maken we een selectie uit recente resultaten. Enige keuzestress ervaren we echter wel, want het is eigenlijk allemaal interessant. We kozen deze week voor nakijken, de voltijdsbonus en nogmaals voor het tijdschrijven!

Nakijken

Nakijken, een veel voorkomende, en waarschijnlijk niet ieders favoriete, klus in het onderwijs. Dan kun je het maar beter zo leuk mogelijk maken! Wij vroegen ons af onder welke omstandigheden Tappers het liefst en waar ze meestal werk/toetsen van leerlingen/studenten/cursisten nakijken. De resultaten hebben we deze keer gesplitst op leeftijd.

Met een muziekje op nakijken of in absolute stilte zijn de meeste favoriete omstandigheden van onze deelnemers. Stilte lijkt met opklimmen van leeftijd aan populariteit te winnen. En muziek volgt een tegengesteld patroon: jongere leraren kiezen hier vaker voor dan oudere leraren (figuur 1). Veel leraren kijken na in een lokaal. Ook de keukentafel is redelijk in trek. Oudere leraren hebben vaker een werkkamer thuis, terwijl jongere leraren wat vaker in de personeels-/teamkamer nakijken (figuur 2).

Figuur 1
Figuur 2


Voltijdsbonus

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat er een pilot komt rondom de voltijdsbonus. Besturen kunnen zich aanmelden en dan leraren die meer willen werken een bonus geven. Voor zover wij nu weten mogen besturen zelf bepalen wie in aanmerking komt en hoe hoog de bonus is. We schreven er al eerder over (meest recent, met verwijzing naar nog andere stukken vind je hier). Uit onze resultaten blijkt steeds dat niet alle leraren meer zullen gaan werken bij een bonus. Eigenlijk wilden we er niet nog eens over vragen… maar we deden het toch. Vanwege de actualiteit en vanwege onze eigen doelen. Onderwijsbeleidsplannen zijn NIET altijd gebaseerd op feitelijke gegevens over wat er echt op scholen gebeurt en bevatten vaak niet de stemmen en meningen van degenen die er centraal in staan: leraren. In het onderwijs worden te vaak beslissingen genomen zonder leraren om hun mening, ervaringen en overtuigingen te vragen, en zonder na te denken over hoe deze beslissingen hun praktijk zullen beïnvloeden. Teacher Tapp NL heeft als doel om de stem van leraren vaker, luider en nauwkeuriger te laten horen. Dus, we moesten wel!

In ons panel zitten behoorlijk wat leraren die fulltime werken. Dat is te zien: rond de 30% geeft aan op papier al (meer) dan 1.0 FTE te werken. De overige deelnemers lijken niet of waarschijnlijk niet meer te gaan werken als ze in aanmerking komen voor de voltijdsbonus (figuur 3). Als we de huidige werktijdfactor kruisen met de vraag over de bonus, zien we dat ook. Van de leraren die 0.4 tot 0.95 werken (de groep die door die bonus verleid moet worden om meer te gaan werken..) geeft het grootste deel aan niet meer te gaan werken (figuur 4).

Figuur 3
Figuur 4

Teacher Tapp Tijdschrijven deel 2

Vorige week lieten we wat eerste resultaten zien van het Teacher Tapp Tijdschrijven. De week was toen nog niet voorbij, dus we hadden nog niet alles geanalyseerd. En, om eerlijk te zijn, dat hebben we nu ook nog niet helemaal. We zijn nog wat zoekende in hoe we dit het beste kunnen doen. We willen jullie in elk geval nogmaals bedanken voor de deelname en voor de feedback die we al hebben gekregen. We zullen het zeker nog eens herhalen!

Bij de resultaten moeten we wel rekening houden met de wat kleinere groepen die ontstaan als we resultaten splitsen en combineren. Er deden minder deelnemers mee aan het tijdschrijven dan met onze reguliere vragen. Bovendien hebben we niet evenveel deelnemers die deeltijd werken als deelnemers die voltijds werken. We zullen dan ook vooral rapporteren over de gehele groep.

81% van de deelnemers geeft aan naar hun idee op jaarbasis meer uren te maken dan de aanstelling(en) (figuur 5), en 91% van de deelnemers gaf aan dat de week waarin werd tijdgeschreven gemiddeld of druk was (figuur 6).

Figuur 5
Figuur 6

Als we het aantal uur dat gemiddeld per week gewerkt moet worden kruisen met het aantal uur dat in de tijdschrijf-week gewerkt is, zien we dat de meeste deelnemers gemiddeld meer dan 40 uur per week moeten werken (N = 150), Deelnemers die tot 12 of 24 uur moeten werken waren echt een te kleine groep, dus die laten we nu buiten beschouwing.

Op de ‘diagonaal’ (figuur 7) zou je de hoogste percentages verwachten, want dan komt gemiddeld aantal uur overeen met totaal gewerkt aantal uur. Bij leraren die meer dan 40 uur moeten werken klopt dat ook: 70% heeft ook meer dan 40 uur gewerkt. Maar, we weten niet hoeveel meer, dus dat is gelijk een aandachtspunt voor de volgende keer! De rest van de diagonaal klopt niet helemaal. Het is uiteraard zelfrapportage en de groepen zijn niet groot, maar het beeld is dat 35% van de leraren die niet fulltime werken, ongeveer gewerkt heeft wat gemiddeld gewerkt moet worden. Rond de 25% heeft net wat minder gewerkt en 40% heeft meer gewerkt. De grootste verschillen zien we bij leraren die 28 tot 36 uur moeten werken, daarvan werkt meer dan 40% meer dan het aantal uur dat gemiddeld per week gewerkt moet worden. Dat is natuurlijk niet nieuw: er wordt regelmatig gewezen op het feit dat veel leraren in deeltijd gaan werken (en dus betaald krijgen!) zodat ze het werk in voltijd gaan/kunnen doen. Deze resultaten lijken dit te bevestigen.

Figuur 7

En, om het nog erger te maken: hier zat het weekend dus niet bij! Een aantal deelnemers gaf aan het jammer te vinden dat we vroegen naar het totaal van maandag tot vrijdag, terwijl ze in het weekend ook hadden gewerkt (en dat regelmatig deden). Wij hadden het weekend echter meegenomen door aan de start van de tijdschrijfweek naar het weekend te vragen. We hebben dus niet het weekend in de tijdschrijfweek, maar het weekend ervoor bevraagd.

We zien dat rond de 30% van de deelnemers niet heeft gewerkt in het weekend. Anders gezegd: 70% heeft gewerkt in het weekend (figuur 8).

Figuur 8

Al met al, en uiteraard met wat slagen om de arm, lijkt een behoorlijk deel van de leraren tijdens deze eerste Teacher Tapp tijdschrijfweek meer uren te hebben gemaakt dan gemiddeld gewerkt moet worden. Nu is het in het onderwijs altijd lastig om te spreken van officiële werkweek. Immers, er wordt uitgegaan van aantal uren in een jaar, die weer worden verdeeld over een aantal weken. Soms wordt in de berekening uitgegaan van helemaal niet werken in de vakanties, soms van minder uur werken. Over het algemeen werk je bij 1.0 FTE iets meer dan 40 uur in de week. Uiteraard zijn er weken dat dit meer is (denk aan ouderavonden bijvoorbeeld) en zijn er (hopelijk) ook weken dat dit minder is. De bedoeling is dat het aantal uur per jaar uiteindelijk klopt. Eerder lieten we al zien dat van onze deelnemers de grootste groep 2-5 uur per week naast de officiële werkweek werkt, een iets kleinere groep tussen de 5 en 10 uur, en dat er zijn deelnemers die meer dan 10 uur naast de officiële werkweek werken. Dit zien we ook in de tijdschrijfresultaten terug.

Cruciaal is dan wel dat tegenover drukkere weken ook minder drukken weken staan. Helaas zegt een groot deel (met name in het po, vo en so) dat er niet gecompenseerd kan worden na een drukke periode of dat het altijd even druk is en de uren op jaarbasis niet kloppen. In het hoger onderwijs kan een groot deel van de deelnemers wel compenseren.

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 4 tot en met 10 november!

Blog Teacher Tapp NL
Gevecht om hogere salarisschaal frustreert onderwijspersoneel
Straffen is voor luie leraren
Effectief nakijken met de feedbacklegenda
Leerlingfeedback
Hoger salaris, hoe dan?
Cao en salaris
Lestijd of leskwaliteit?
DIY professional development for teachers and other learning professionals

  • Bericht gepubliceerd op:11 november 2022