Op het moment dat we deze blog schrijven staat er een vraag open in de app over op welke manier er muziek in je werkdag zit. En bij een van de vragen die we behandelen moeten we zelf steeds denken aan Shake It Off van Taylor Swift of aan Let It Go uit Frozen… Benieuwd welke vraag? Lees vooral door! Je komt ook (weer) de voltijdsbonus tegen én een gastbijdrage over nakijken!

Nog even over die bonus…

Al eerder schreven we over de voltijdsbonus (en nog eerder in het algemeen over meer uren gaan werken (zie hier en hier en hier)). In een blog op Didactief gaan we nader in op meer werken en werkdruk. Maar, daarin mist ons meest recente resultaat. Want, na een eerste zwart-wit vraag of de bonus wel of geen goed idee is, beloofden we een vraag over redenen waarom het een goed idee is. Beloofd is beloofd! En, we voegden er een vraag aan toe: bij welk bedrag netto overhouden per maand per extra dag werken zou je overwegen meer te gaan werken? Met netto overhouden bedoelen we minus kosten als belasting en kinderopvang, plus eventuele kinderopvangtoeslag. Overige (werk)omstandigheden blijven gelijk.

Er zijn meer mensen die de bonus bij voltijds gaan werken geen goed idee vinden, dan mensen die het wel een goed idee vinden. Van die eerste groep vindt de helft de bonus onder geen enkele voorwaarde een goed idee (figuur 1). Een ruime meerderheid van de deelnemers die de bonus een goed idee vindt, heeft als voorwaarde dat wie al voltijds werkt, ook een bonus krijgt. Eerder zagen we al dat vooral voltijders de bonus een goed idee vinden, dus dit is niet verrassend. De bonus moet vooral deeltijders verleiden tot meer uren werken, maar ruim de helft van de deelnemers die in deeltijd werken, geeft aan onder de huidige omstandigheden niet meer te willen gaan werken (figuur 2). Met meer dan 200 euro netto overhouden per maand per dag extra overweegt ongeveer 20% om meer te gaan werken. Opnieuw een aanwijzing dat er vooral iets moet gebeuren aan de werkomstandigheden.

Figuur 1
Figuur 2

Nakijken
Een gastbijdrage van CitoLab

Het nakijken van leerlingenwerk kan een hele klus zijn en vele uren in beslag nemen. Toch doe je het niet voor niets; nakijken helpt bij het beoordelen, monitoren en het geven van feedback aan leerlingen.

Uit vragen die in november 2021 werden gesteld, blijkt dat er twee belangrijke redenen zijn voor het nakijken van het werk van leerlingen. De eerste is dat leraren graag inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun leerlingen. De tweede reden is dat het leraren de mogelijkheid geeft om feedback te geven aan hun leerlingen. In november 2021 vroegen we je ook naar de langste tijd die je ooit hebt besteed aan het nakijken van het werk van een leerling. Voor de grootste groep leraren (28%) was dat 10 tot 30 minuten, en voor 17% van de leraren was dat 30 tot 45 minuten. 10% van de leraren gaf aan zelfs een keer meer dan twee uur bezig te zijn geweest met het nakijken van het werk van één leerling. Het kan dus een behoorlijk tijdrovende klus zijn. Om meer inzicht te krijgen in het nakijkproces vroegen wij jullie wat voor toetsen jullie afnemen en nakijken en wat jullie daarbij als belastend ervaren.

In februari dit jaar vroegen we je wat voor toetsvragen je aan je leerlingen voorlegt in afsluitende toetsen. In het PO zijn opgaven uit de lesmethode het meest populair. In het VO worden daarnaast de toetsvragen vaker door leraren zelf gemaakt of wordt er gebruik gemaakt van toetsvragen van collega’s. Opvallend is dat in het VO 67% van de leraren gebruik maakt van toetsvragen uit oude examens (figuur 3).

Figuur 3

Na het afnemen van een toets is het tijd voor het nakijken. Wij vroegen je welke methode je het vaakst gebruikt wanneer je individueel nakijkt. Ongeveer 15% van de leraren in zowel het PO als het VO geeft vaak gedetailleerde feedback aan leerlingen. Iets meer leraren (25%) geven holistische feedback in de vorm van één of enkele zinnen. We zien grotere verschillen tussen leraren in het PO en VO als het gaat om het “geven van punten” aan het werk van de leerlingen. In het PO gebruiken weinig leraren deze methode, terwijl in het VO meer dan de helft van de leraren het werk van de leerlingen beoordeelt door punten te geven. Weinig leraren laten het nakijken over aan software. In het PO laat 21% van de leraren het nakijken vaak over aan software en in het VO is dit maar 5% van de leraren (figuur 4).

Figuur 4

Tot slot vroegen wij jullie wat nakijken belastend maakt. Allereerst valt het op dat veel meer leraren in het VO dan in het PO de ervaring hebben dat hun eigen leerlingen niet geïnteresseerd zijn in de feedback die je hen geeft, maar alleen in de scores. Daarnaast wordt nog een keer bevestigd dat nakijken veel tijd kost. Bijna 80% van zowel de leraren in het PO als het VO geeft aan weinig tijd te hebben om na te kijken of dat het nakijken te veel tijd kost. Voor maar een klein percentage van de leraren (15% in het PO en 3% in het VO) is nakijken belastend omdat zij het niet nuttig vinden (figuur 5).

Figuur 5

Bij CitoLab (onderdeel van Stichting Cito) onderzoeken we op dit moment een nieuwe manier om korte open antwoorden snel en makkelijk na te kijken. Op deze webpagina vind je meer informatie over dit project.

Shake It Off! (Of Let It Go!)

Stel, je hebt net een les afgerond met een lastige klas of een les waarin de groep lastig was, hoe lang duurt het voor je die les loslaat? Die vraag leverde behoorlijk gemengde resultaten op! De percentages bij ‘een paar minuten’, ’15-25 minuten’ en ‘de rest van de dag’ waren bijna gelijk (figuur 6)! Tijd om eens te kijken waar het verschil door zou kunnen komen!

Op sector (figuur 8) zagen we niet heel veel verschil. Het lijkt alsof deelnemers in het ho er net wat vaker langer last van hebben, maar de groep deelnemers is daar klein. Ook leeftijd (figuur 9) lijkt weinig invloed te hebben. Ervaring (figuur 10) zou een rol kunnen spelen. De groep met minder dan een jaar ervaring is wat klein en lijkt wat af te wijken. Laten we die buiten beschouwing dan zien we dat met meer ervaring de tijd dat deelnemers er last van hebben minder lijkt te worden. Of liever: dat de groep die er langer last van heeft kleiner is bij ervaren deelnemers. Er zijn namelijk ook onder de zeer ervaren deelnemers leraren die er een dag of langer dan een dag over doen om de les los te laten. Het loslaten heeft waarschijnlijk een zeer persoonlijk aspect, dat niet zomaar afhangt van sector, leeftijd of ervaring!

Figuur 6
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 7 tot en met 13 oktober!

Studiedag
Blog Teacher Tapp NL
Waar zijn die handjes? Over zin en onzin van cold calling tijdens je les.
Doornroosje
Poster ‘Vraag beter om feedback’
Culturele diversiteit, meertaligheid en gelijke kansen
Hoe gaan docenten om met diversiteit en meertaligheid in de klas?
Podcast “Mijn eerste jaar voor de klas”
Hoe je (volgens onderzoek) beter focust, met muziek!
Kwaliteitsbesef: waarom, wat en hoe?

  • Bericht gepubliceerd op:14 oktober 2022