In deze weekblog kijken we naar redenen om weg te lopen bij studiedagen, veelvoorkomende ‘missers’ bij studiedagen, welke scholen ontbijt en lunch verzorgen voor hun leerlingen, welke looneis voor de nieuwe cao onze deelnemers redelijk vinden en in welke sectoren er planten in de lokalen staan.

Studiedagen

Op de vraag of ze in de afgelopen 5 jaar wel eens zijn weggelopen bij en/of geweigerd hebben deel te nemen aan (een deel van) een studiedag, antwoordde 39% van onze deelnemers nee en 1% dat ze nog nooit een studiedag had gehad. Maar liefst 60% was daadwerkelijk weggelopen en/of had daadwerkelijk geweigerd deel te nemen aan een (deel van een) studiedag, of had wel eens die neiging gehad. Het merendeel had gelukkig ‘alleen’ de neiging gehad (38% van alle deelnemers). We waren uiteraard erg benieuwd naar de redenen. De deelnemers die aangaven dat ze wel eens daadwerkelijk waren weggelopen en/of geweigerd hadden om deel te nemen aan (een deel van) een studiedag, of de neiging hadden gehad dit te doen kregen een vraag naar de redenen hiervoor. De overige deelnemers vroegen we wat ze tijdens een studiedag wel eens hadden meegemaakt.

Meest genoemde reden (in alle sectoren meer dan 50%) om wel eens (bijna) weg te lopen en/of te weigeren is het weinig/niet bijdragen van de inhoud/activiteit aan de professionele ontwikkeling (figuur 1). Dit zien we ook veel genoemd bij de vraag wat deelnemers wel eens hebben meegemaakt (figuur 2). Inhoud die van minder goede kwaliteit is en niet (genoeg) aansluit bij de praktijk komt ook veel voor. Opvallend zijn ook de hoge percentages bij het reeds over een hoger niveau van kennis beschikken dan behandeld zou worden.

We denken dat de resultaten van deze vragen bij het organiseren van de volgende studiedag van pas zouden kunnen komen….Als van leraren wordt verwacht dat ze aansluiten bij de voorkennis van hun leerlingen en dat ze differentiëren, zou dat toch ook moeten kunnen op studiedagen voor leraren?

Figuur 1
Figuur 2

Schoolontbijt

Recent in het nieuws een verhaal van een jongen die op school flauwviel. Het bleek van de honger, zijn moeder gaf aan dat er dat weekend te weinig te eten was geweest. Kinderen die met een lege maag naar school komen zijn helaas geen uitzondering. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stellen € 5 miljoen beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds om voor de duur van 4 maanden de leerlingen van scholen 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen een goede start van de dag te geven. Wij vragen sinds september of onze deelnemers een leerling/student/cursist hebben horen zeggen dat er thuis te weinig eten was.

In het primair onderwijs is het percentage deelnemers dat die vraag met nee beantwoordt in 3 maanden gedaald van 70% naar 61%, en het percentage dat zegt nee, maar ik weet/vermoed wel dat het speelt, steeg van 25% naar 31% (figuur 3). Eenzelfde patroon zien we in het vo (figuur 4).

We vroegen ook of de scholen van onze deelnemers ontbijt en/of lunch organiseren voor leerlingen/studenten/cursisten die dit nodig hebben. We kruisten dit met onze vraag over horen zeggen dat er thuis te weinig eten was (figuur 5). Het percentage dat ontbijt en/of lunch verzorgt, is niet groot. Het is wel het grootst bij de groep leraren die een leerling wel eens heeft horen zeggen dat er thuis te weinig eten was. Gevolgd door de groep die vermoedt dat het speelt. Het percentage deelnemers dat aangeeft het niet nodig te vinden is het hoogst bij de groep die niet heeft gehoord en ook niet vermoedt dat te weinig eten hebben thuis speelt. Bij de leraren die vermoeden dat weinig eten thuis speelt bij leerlingen, zien we dat een deel wel graag ontbijt/lunch zou willen aanbieden. Een ongeveer even groot deel vindt dat niet nodig.

Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Looneis

De verschillende onderwijscao’s lopen tot het voorjaar, dus het ‘cao-seizoen’ staat voor de deur. Verschillende vakbonden hebben bekend gemaakt met welke looneis ze de onderhandelingen inzetten. De FNV gaf bijvoorbeeld aan het inflatiecijfer van oktober te nemen als het percentage waarmee de lonen het komend jaar verhoogd moeten worden (14.3%).

We vroegen het aan onze deelnemers. Ongeveer 30% van alle deelnemers weet niet wat een redelijke looneis zou zijn. In het po is die groep het grootst. Een ongeveer even grote groep geeft aan dat 10% een redelijke looneis zou zijn. Rond de 20% kiest voor de 14,3% (figuur 6).

Figuur 6

Plant

In het mbo en hbo staan nauwelijks planten in lokalen, en ook het vo is het een uitzondering.

Figuur 7

Tips

Elke dag geven we je een lees-, kijk-, of luistertip. En elk week verzamelen we de tips van de afgelopen week op onze blog! Deze keer 11 tot en met 17 november!

Blog Teacher Tapp NL
7 Tips for Creating Motivating Assessments
Werkdruk verlagen: wat kun je zelf doen?
‘Minder verplichte lesuren verhoogt juist kwaliteit onderwijs’
De urennorm naar beneden? En leerlingen dan?
Podcast: Zin in lesgeven
De leerling aan het denken krijgen
Beter netwerken als leraar: wie je kent, bepaalt wat je weet.

  • Bericht gepubliceerd op:18 november 2022